Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

CHƯƠNG 55 - I-SAI-A

 Lời mời gọi cuối cùng
1 Ðến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây!
Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng;
đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào.
2 Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống,
tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng?
Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon,
được thưởng thức cao lương mỹ vị.
3 Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống.
Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu,
để trọn bề nhân nghĩa với Ða-vít.
4 Này, Ta đã đặt Ða-vít làm nhân chứng cho các dân,
làm thủ lãnh chỉ huy các nước.
5 Này, ngươi sẽ chiêu tập một dân tộc ngươi không quen biết;
một dân tộc không quen biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi,
vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,
vì Ðức Thánh của Ít-ra-en
đã làm cho ngươi được vinh hiển.
6 Hãy tìm Ðức Chúa khi Người còn cho gặp,
kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.
7 Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo,
người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có
mà trở về với Ðức Chúa - và Người sẽ xót thương -,
về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.
8 Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi,
và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
9 Trời cao hơn đất chừng nào
thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,
và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.
10 Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,
11 thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,
sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,
chưa thực hiện ý muốn của Ta,
chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.

Kết luận
12 Phải, các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan,
rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự.
Trước mặt các ngươi, đồi núi sẽ cất giọng reo hò,
cây cỏ ngoài đồng sẽ vỗ tay.
13 Cây bách vươn cao thay bụi rậm,
cây sim lớn mạnh thế tầm ma,
để Ðức Chúa được lừng danh nức tiếng,
được ghi nhớ ngàn năm và truyền tụng muôn đời.
CHIA SẺ

Một lần nữa, Tiên Tri Isaia cho thấy những thay đổi mà Thiên Chúa thực hiện trong đời sống của những người quay lui với tội lỗi và tín thác vào Đấng Cứu Độ.
Từ vật thay thế đến thực tại (c.1-2). Người tội lỗi lạc lối bị phá sản vì anh ta tiêu hết tất cả những gì mình có cho những gì không đem đến sự thỏa mãn. Khi bận nghe Lời Chúa, và tuân theo, ban bắt đầu vui hưởng nước sự sống và bánh hằng sống, được tìm thấy nơi Đức Giê-su Ki-tô (Ga 4;6).
Từ chết đến sự sống (c.3-5). So sánh câu 3 với Ga 5:24. Đức Giê-su là sự hoàn tất giao ước mà Thiên Chúa đã thực hiện với Đa-vít 2Sm 7; Cv 13:34). Khi bạn tín thác vào Ngài, bạn chia sẻ nơi Ngài sự sống và chiến Thắng của Ngài.
Từ tội lỗi đến thứ tha (c.6-7). Khi người tội nhân hoán cải và quay về với Đức Ki-tô bởi niềm tin, Thiên Chúa bày tỏ lòng thương xót và ban cho sự tha thứ. Nhưng đừng trì hoãn (Cn 1:20-33).
Từ sợ hãi đến chắc chắn (c.8-11). Những cách thức của Thiên Chúa vượt quá sự hiểu biết của con người, nhưng bạn có thể chắc chắn rằng Ngài đang hoàn tất những mục đích của Ngài vào thời của Ngài. Giống như mưa và tuyết dường như bỏ đi, Lời Chúa hoàn tất ý định của Ngài trên mặt đất.
Từ sa mạc đến vườn địa đàng (12-13). Tội biến vườn thành sa mạc (Is 5:3-6; 32:12-15), nhưng ân sủng đã biến sa mạc thành một vườn của niềm vui và đầy trái. Sự thỏa mãn, tha thứ, niềm vui một cách phong phú sẵn cho tất cả những ai đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa.
Bạn có tin rằng Lời Chúa có quyền năng để thay đổi và biến đổi cuộc sống hôm này của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC