Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

CHƯƠNG 01 - GIÊ-RÊ-MI-A

 Mở đầu
1 Ðây là những lời của ông Giê-rê-mi-a, con ông Khin-ki-gia-hu, thuộc hàng tư tế ở A-na-thốt trong đất Ben-gia-min. 2 Những lời này, Ðức Chúa đã phán với ông từ năm thứ mười ba triều vua Giô-si-gia-hu; vua này là con vua A-môn và là vua Giu-đa, 3 qua triều vua Giơ-hô-gia-kim là con vua Giô-si-gia-hu và là vua Giu-đa, cho đến cuối năm thứ mười một triều vua Xít-ki-gia-hu; vua này cũng là con vua Giô-si-gia-hu và là vua Giu-đa, tới khi Giê-ru-sa-lem bị phát lưu vào tháng thứ năm.
I. Những Lời Sấm Lên Án Giu-Ða Và Giê-Ru-Sa-Lem
1. Thời Vua Giô-Si-Gia-Hu
Chúa gọi ông Giê-rê-mi-a
4 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng:
5 "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân."
6 Nhưng tôi thưa: "Ôi! Lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!"
7 Ðức Chúa phán với tôi:
"Ðừng nói ngươi còn trẻ!
Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi;
Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.
8 Ðừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi",
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
9 Rồi Ðức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán:
"Ðây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi.
10 Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước,
để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng."
11 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: "Giê-rê-mi-a, ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một nhánh "cây canh thức"." 12 Ðức Chúa liền phán với tôi: "Ngươi thấy đúng, vì Ta đang canh thức để thi hành lời Ta."
13 Lại có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: "Ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một cái nồi sôi sùng sục, mặt nồi từ phía Bắc nghiêng xuống." 14 Và Ðức Chúa phán với tôi:
"Từ phía Bắc tai hoạ sẽ ập xuống mọi cư dân xứ này;
15 vì đây Ta kêu gọi tất cả các dòng tộc
thuộc các vương quốc phía Bắc, - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Chúng sẽ đến, và mỗi dân sẽ đặt ngai của mình
tại lối vào các cổng Giê-ru-sa-lem;
tứ phía tường thành sẽ bị chúng phá đổ,
tất cả các thành khác của Giu-đa cũng vậy.
16 Ta sẽ tuyên án phạt cư dân xứ này,
lên án mọi hành vi gian ác của chúng,
vì chúng đã bỏ Ta, đã đốt hương kính các thần khác
và đã sụp lạy những sản phẩm tay chúng làm ra.
17 Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng.
Hãy chỗi dậy! Hãy nói với chúng
tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi.
Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ;
nếu không, trước mặt chúng,
chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn.
18 Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi
nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ:
từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh,
các tư tế và toàn dân trong xứ.
19 Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được,
vì - sấm ngôn của Ðức Chúa -
có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi."
CHIA SẺ

Các Vua và những người cai trị xuất hiện và biến mất, nhưng Lời của Thiên Chúa vẫn tồn tại và hoàn tất trong thế giới. Tuy nhiên, Thiên Chúa cần một giọng để loan báo trước về Lời, và không ai cảm thấy thích hợp cho nhiệm vụ này.
Nghe (c.1-10). Lời Chúa nói với Giê-rê-mi-a: “Con sẽ là như  ta muốn con là, đi đến nơi ta muốn con đi, nói điều ta muốn con nói. Ta sẽ giám sát những khái niệm của ngươi, Ta thánh hiến con, và giờ đây Ta trao trách nhiệm cho con.” Nếu Thiên Chúa gọi bạn, hãy tin những điều Ngài nói và tuân theo Ngài. Bạn có thể không cảm thấy đến mức như vậy, nhưng những phẩm chất tương xứng đến từ Thiên Chúa, chứ không phải đến từ bạn.
Xem thấy (c.11-16). Những tôi tớ của Thiên Chúa phải mở mắt cũng như mở tai, vì Thiên Chúa có thể “nói” ngang qua những gì họ thấy. Trong tiếng Do Thái, từ           và từ xem tương đương nhau. Thiên Chúa quan sát Lời Ngài để thực hiện những gì Ngài nói. Công việc của chúng ta là công bố; công việc của Ngài là thực hiện. Ba-by-lon đến từ phía bắc và hủy diệt Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.
Thực hiện (c.17-19). Thật là khó cho chàng trai trẻ Giê-rê-mi-a để thách đố những bậc niên trưởng với một sứ điệp khước từ, nhưng Thiên Chúa dựng nên ông, Thiên Chúa ở với ông. Những sứ giả của Thiên Chúa phải là bức tường chứ không phải bãi cát trượt.
Mô-sê đã không cảm thấy thích hợp để thực hiện nhiệm vụ khi Thiên Chúa gọi ông, nhưng Ngài đã củng cố ông (Xh 3-4). “Và ai thích hợp cho những việc này?” thánh Phao-lô đã hỏi (2Cr 2:16); và câu trả lời của Phao-lô là, “Ơn phù trợ của chúng ta đến từ Thiên Chúa”(2Cr 4:5-6). Khi Thiên Chúa gọi bạn để làm nhiệm vụ cho Ngài, Ngài sẽ không hỏi bạn có thích hợp không; Ngài chỉ hỏi bạn có sẵn sàng không. Vậy đâu là câu trả lời của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC