Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

CHƯƠNG 05 - GIÊ-RÊ-MI-A

 Lý do đưa đến cuộc xâm lăng
1 Hãy rảo quanh đường phố Giê-ru-sa-lem mà xem cho biết.
Trên các quảng trường thành phố ấy,
hãy tìm xem có gặp được một người,
một người biết thi hành luật pháp,
biết sống cho chân thật, Ta sẽ dung tha cho cả thành.
2 Cả khi chúng kêu lên: "Có Ðức Chúa hằng sống",
thì cũng chỉ là thề dối thề gian.
3 Lạy Ðức Chúa, Ngài chẳng để mắt tìm chân lý sao?
Ngài đánh phạt chúng, chúng không thèm rên rỉ.
Ngài tiêu diệt chúng, chúng từ khước lời sửa dạy của Ngài.
Mặt chúng chai hơn đá, chúng từ chối không chịu trở về.
4 Phần tôi, tôi nói: "Chúng thật là những tên hèn hạ.
Hành động của chúng ngu xuẩn biết bao.
Vì chúng chẳng am tường đường lối của Ðức Chúa,
và luật pháp của Thiên Chúa chúng thờ.
5 Tôi sẽ đến với hàng kẻ cả và nói chuyện với họ,
hẳn là họ am tường đường lối của Ðức Chúa
và luật pháp của Thiên Chúa họ thờ."
Thế nhưng chính họ đã cùng nhau bẻ gãy ách,
đập tan cả xích xiềng.
6 Vì thế họ sẽ bị sư tử trong rừng xông ra tấn công,
bị chó sói hoang địa cắn chết.
Loài beo loài báo rình rập các thành, ai ra khỏi sẽ bị xé xác.
Vì tội ác của họ thì muôn vàn, hành vi phản bội thì vô kể.
7 Vì sao Ta phải tha cho ngươi chứ?
Con cái ngươi đã từ bỏ Ta
mà thề bồi nhân danh cái chẳng phải là thần.
Ta cho chúng được ăn no mặc ấm,
thì chúng lại đi ngoại tình, đổ xô đến nhà bọn điếm.
8 Chúng là những con ngựa động cỡn và bất kham,
đứa nào cũng hú hí với vợ người hàng xóm.
9 Những chuyện như thế Ta lại không trừng phạt,
một dân như vậy Ta không trả thù sao
- sấm ngôn của Ðức Chúa?
10 Leo lên tường của nó mà phá đổ, nhưng đừng phá hoàn toàn.
Bẻ những nhánh nho đi,
vì những thứ đó không thuộc về Ðức Chúa!
11 Nhà Ít-ra-en cũng như nhà Giu-đa,
đối với Ta, đều là quân phản bội, - sấm ngôn của Ðức Chúa.
12 Chúng chối bỏ Ðức Chúa, dám nói rằng: "Chẳng có Chúa đâu!
Chúng tôi chẳng mắc tai hoạ nào,
đói kém, gươm đao, chúng tôi không hề gặp!
13 Bọn ngôn sứ chỉ là cơn gió thoảng,
chẳng có lời mặc khải nào đâu!"
Chúng đã nói làm sao, xin xảy ra cho chúng như vậy.
14 Thế nên, Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, phán như sau:
Các ngươi đã nói những lời đó,
thì này, Ta sẽ làm cho các lời của Ta thành lửa nơi miệng ngươi,
và sẽ biến dân này thành củi cho lửa ấy thiêu đốt.
15 Này, hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ đưa một dân từ xa tới
cho nó đánh phá ngươi - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Ðó là một dân kiên cường, một dân kỳ cựu,
một dân dùng ngôn ngữ ngươi chẳng biết;
nó nói gì ngươi cũng chẳng nghe ra.
16 Ống tên của nó như nấm mồ mở rộng;
tất cả đều là những dũng sĩ anh hùng.
17 Nó sẽ ngốn ngấu của ngươi:
mùa màng và lương thực, con trai và con gái,
ngốn ngấu chiên và bò, vườn nho và nương vả.
Nó sẽ dùng gươm mà triệt hạ các thành trì kiên cố của ngươi,
các thành trì ngươi từng tin tưởng.

Cách Thiên Chúa sửa trị
18 Cả trong những ngày ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa -, Ta sẽ không tận diệt ngươi.
19 Và khi chúng hỏi: "Tại sao Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, lại làm cho chúng ta tất cả những điều đó?", ngươi sẽ nói với chúng: "Là vì các ngươi đã lìa bỏ Ta và làm tôi các thần ngoại ngay tại đất nước các ngươi, cho nên các ngươi cũng sẽ phải làm tôi ngoại bang trên phần đất không thuộc về các ngươi."

Nhân một nạn đói (?)
20 Hãy loan báo điều này trong nhà Gia-cóp,
hãy đưa tin tại Giu-đa rằng:
21 Nghe đây, lũ dân u mê, dại dột,
có mắt mà không thấy, có tai mà chẳng nghe.
22 Ðến Ta mà các ngươi cũng không kính sợ sao - sấm ngôn của Ðức Chúa?
Trước mặt Ta mà các ngươi cũng không run khiếp sao?
Chính Ta đã đắp cát làm ranh giới cho biển,
đã ấn định là muôn đời biển không được vượt qua.
Biển có động cũng chẳng làm gì,
sóng có gào cũng không tràn nổi.
23 Nhưng lòng dân này thật ngoan cố, lì lợm;
chúng tự tách rời và bỏ đi luôn.
24 Chúng đã không tự nhủ:
"Chúng ta hãy kính sợ Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta,
Ðấng cho mưa đúng thời đúng buổi,
mưa đầu mùa và mưa cuối mùa,
Ðấng dành cho chúng ta những thời gian nhất định
để thu hoạch mùa màng."
25 Nhưng tội ác của các ngươi đã đảo lộn trật tự đó,
và lỗi lầm của các ngươi không cho các ngươi hưởng
bao điều tốt đẹp kia.

Tiếp tục đề tài trên
26 Vì trong dân Ta có những kẻ gian ác
luôn rình rập như thể đánh chim, chúng gài bẫy bắt người.
27 Tựa chiếc lồng đầy chim, nhà chúng đầy lừa đảo.
Nhờ đó, chúng đã thành kẻ cả giàu sang.
28 Chúng phương phi đẫy đà.
Tội ác của chúng không sao lường nổi.
Chúng không tôn trọng công lý,
coi thường quyền lợi kẻ mồ côi, miễn sao chúng được lợi.
Chúng không xử công minh cho kẻ khó nghèo.
29 Những chuyện như thế đó, Ta lại không trừng phạt,
một dân như vậy đó, Ta không trả thù sao
- sấm ngôn của Ðức Chúa?
30 Những chuyện kinh khiếp và ghê tởm đã xảy ra trong xứ này:
31 Ngôn sứ thì tuyên sấm điều gian dối, tư tế thì trục lợi.
Vậy mà dân Ta lại ưa thích!
Nhưng khi mọi chuyện đến hồi kết liễu, các ngươi sẽ làm gì?
CHIA SẺ

Tìm kiếm một người (c.1-9). Thiên Chúa đã tha thứ cho Sô-đôm nếu Ngài tìm ra được mười người công chính (Stk 18:26-32); nhưng để tha thứ cho Giê-ru-sa-lem, Ngài phải đặt một người! Tuy nhiên, Giê-rê-mi-a không thể tìm ra được một người, ngay cả ở giữa những “người quan trọng” là những nhà lãnh đạo tinh thần trong thành. Chẳng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của một người sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Liệu bạn có thể là “người công chính” trong gia đình bạn hay là nơi công sở của bạn?
Tìm kiếm chân lý (c.3). Mắt Thiên Chúa tìm kiếm người trung thành với Ngài và Lời Ngài. Họ có thể là số nhỏ và họ có thể bị bách hại, nhưng họ là dân Ngài và Ngài sẽ chúc lành cho họ. Liệu có những chuông báo động trong cuộc đời mà bạn cố tình tắt đi để đè nén khát vọng tìm kiếm chân lý trong hành trình đời bạn ?
Tìm kiếm nhưng không thấy (c.20-25). Mắt của những nhà lãnh đạo tinh thần đã bị mù không nhìn thấy Thiên Chúa và những gì Ngài đang làm (Is 6:10; Mt 13:15). Họ cũng mù trước những cuộc phán xét sẽ đổ xuống trên đất nước. Những cơn sóng biển biết nơi nào để dừng, nhưng những nhà lãnh đạo nhà Giu-đa đã đi vượt quá giới hạn mà Thiên Chúa đã vạch ra. Họ có thể nổi tiếng và thịnh vượng nhưng sự giàu sang có thể hủy hoại họ. Điều chắc chắn là rồi sẽ đến lúc chúng ta sẽ chạm đến điểm dừng của cuộc đời mình, nhưng trong tư cách là một Ki-tô hữu bạn sẽ làm gì để đối diện với điểm dừng này ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC