Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

CHƯƠNG 07 - GIÊ-RÊ-MI-A

2. Các Sấm Ngôn, Ðặc Biệt Dưới Thời Vua Giô-Gia-Kim 
Nền phụng tự đích thực
a. Ðả kích Ðền Thờ
1 Ðây là lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a: 2 Ngươi hãy đứng ở cửa Ðền Thờ Ðức Chúa và tuyên bố những lời sau đây: Tất cả những người Giu-đa qua cửa này vào thờ phượng Ðức Chúa, hãy nghe lời Ðức Chúa. 3 Ðức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Ít-ra-en phán: Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. 4 Ðừng ỷ vào lời giả dối sau đây: "Ðền Thờ của Ðức Chúa! Ðền Thờ của Ðức Chúa! Ðã có Ðền Thờ của Ðức Chúa!" 5 Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bình với nhau, 6không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc hoạ vào thân, 7 thì Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này, trong phần đất Ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. 8 Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị. 9 Trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba-an và đi theo các thần lạ các ngươi không biết, 10 rồi lại vào nhà này, nơi danh Ta được kêu khấn, đến trước mặt Ta mà nói: "Chúng ta được an toàn!", sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì? 11 Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh Ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Ta, Ta thấy rõ hết - sấm ngôn của Ðức Chúa.
12 Vậy các ngươi hãy đi đến Si-lô, nơi đã một thời thuộc về Ta, nơi Ta đã lưu ngụ thuở ban đầu. Hãy xem: vì tội ác của dân Ta là Ít-ra-en, Ta đã làm gì cho nơi ấy. 13 Bởi vì các ngươi đã làm tất cả những việc ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa -, và bởi vì Ta đã không ngừng nói với các ngươi mà các ngươi chẳng thèm nghe, Ta gọi các ngươi, các ngươi chẳng trả lời, 14 nên giờ đây, Ta sẽ đối xử với Ðền Thờ này, nơi danh Ta được kêu khấn, nơi các ngươi tin tưởng, nơi mà Ta đã ban cho các ngươi cũng như cho tổ tiên các ngươi, Ta sẽ đối xử với nó như đã đối xử với Si-lô. 15 Ta sẽ xua đuổi các ngươi khỏi mặt Ta như đã xua đuổi tất cả anh em các ngươi, toàn thể dòng dõi Ép-ra-im. 
b. Các thần ngoại
16 Còn ngươi, ngươi đừng chuyển cầu cho dân này, đừng cất tiếng than vãn và dâng lời nguyện xin cho chúng, cũng đừng nài nỉ Ta, vì Ta sẽ chẳng nghe ngươi đâu. 17 Những gì chúng làm tại các thành Giu-đa và nơi các phố phường Giê-ru-sa-lem, ngươi lại không thấy sao? 18 Con lượm củi, bố nhúm lửa, mẹ nhào bột làm bánh dâng Thiên Nữ Hoàng; rồi chúng tưới rượu tế thần ngoại để trêu ngươi Ta. 19 Có phải chúng xúc phạm đến Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa - hay là xúc phạm đến chính mình, làm cho mặt mình phải xấu hổ? 20 Cho nên Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Này cơn giận của Ta, nộ khí của Ta sẽ đổ tràn xuống nơi đây, xuống người và súc vật, xuống cây cối ngoài đồng và hoa màu ruộng đất. Cơn thịnh nộ của Ta sẽ bừng lên và không tắt nữa. 
c. Có phụng tự mà không có lòng trung
21 Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Cứ hiến tế lễ toàn thiêu thêm vào với lễ hy sinh của các ngươi, rồi cứ ăn thịt tế! 22 Vì khi đưa cha ông các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, Ta đã chẳng nói gì với chúng, chẳng truyền dạy chúng điều chi về lễ toàn thiêu và lễ hy sinh cả. 23 Nhưng điều Ta truyền cho chúng là: Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc. 24 Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa; chúng đã lùi chứ không tiến. 25 Từ ngày cha ông chúng ra khỏi đất Ai-cập tới nay, ngày này qua ngày khác, Ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ đến với chúng; 26 nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ. Chúng hành động còn xấu hơn cả cha ông chúng nữa. 27 Vậy, ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy, nhưng chúng chẳng nghe đâu; ngươi sẽ gọi chúng, chúng chẳng trả lời đâu. 28 Bấy giờ ngươi sẽ nói: Ðây là dân tộc không biết nghe tiếng Ðức Chúa, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy: sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó. 
d. Lại lên án phụng tự bất chính. Lưu đày, một mối đe doạ
29 Bộ tóc dài của ngươi, hãy cắt bỏ.
Trên đồi trọc, hãy cất lên ca khúc thở than.
Vì Ðức Chúa đã khinh chê ruồng rẫy
thế hệ đã từng chọc giận Người.
30 Thật, con cái Giu-đa đã làm sự dữ chướng mắt Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa. Chúng đã làm ô uế Ðền Thờ là nơi danh Ta được kêu khấn, vì đã đặt vào đó những tượng thần Ghê Tởm. 31 Rồi chúng xây các nơi cao ở Tô-phét trong thung lũng Ben Hin-nôm để hoả thiêu con trai con gái chúng. Ðó là điều Ta đã không truyền dạy, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. 32 Cho nên sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - người ta không còn gọi là Tô-phét hay thung lũng Ben Hin-nôm nữa, nhưng là thung lũng Giết Chóc. Người ta sẽ chôn cất ở Tô-phét vì thiếu chỗ; 33 tử thi của dân này sẽ thành mồi cho muông chim cầm thú mà không ai xua đuổi. 34 Ta sẽ làm cho các thành thị Giu-đa và các phố phường Giê-ru-sa-lem im bặt tiếng hò reo tưng bừng rộn rã, tiếng hát của cô dâu chú rể, vì cả xứ sẽ trở nên chốn hoang tàn đổ nát.
 
CHIA SẺ

Thiên Chúa đã nói với Giê-rê-mi-a giảng dạy tại cửa đền thờ, và nói với mọi người rằng sự tự  tin của họ không có cơ sở vì họ đã đang tín thác vào những điều sai lạc. Các tiên tri giả đã nói, “chẳng có gì có thể xảy ra với Giê-ru-sa-lem bởi vì có đền thờ ở đó” (c.4); “Chúng ta được an toàn bởi vì chúng ta dâng của lễ trước bàn thờ Thiên Chúa” (c.21); “Chúng ta có Hòm Bia giao ước, ngai của Thiên Chúa” (c.3:16); và “chúng ta có Luật Chúa” (c.8:8).
Đền Thờ, của lễ hy tế, Hòm Bia, và Luật quả thật là những điều rất quý giá, nhưng chúng không thể sử dụng chúng để làm hài lòng Thiên Chúa, nếu thiếu lòng sốt sắng chân thành của một người dân Chúa. Dân chúng dấu tội của mình đằng sau tôn giáo (c.8-15, 21-27).  Điều mà gọi là phục hồi trong thời vua Giô-sia (2V 22-23) cũng chỉ là canh tân trên bề mặt; nó không làm lòng người hoán cải.
Đừng bao giờ thỏa mãn với tôn giáo chỉ trên bề nổi; hãy chắc chắn rằng Thiên Chúa hoạt động trong lòng bạn và bạn phải vâng phục Ngài từ trong lòng mình (Ep 6:6). Cách thức duy nhất để có sự tự tin là để xây nhà trên Đá (Mt 7:21-29), và cách thức duy nhất để xây nhà trên đá là vâng phục điều Ngài nói.
Bạn đặt niềm tin của mình nơi đâu ? Từ những lời dối trá của những thầy dạy giả rất lạc quan (c.4,8) ? Những người giàu có (Tv 52:8) ? Hay những người quan trọng (Tv 146:3-4; Am 6:1) ? Dựa vào trực giác của con tim (Cn 28:26) ? Kinh nghiệm của chính bạn hay của các chuyên gia (Tv 44:7) ? Hay dựa vào Thiên Chúa hằng sống (Tv 118:8-9) ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC