Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

CHƯƠNG 11 - GIÊ-RÊ-MI-A

Ngôn sứ Giê-rê-mi-a và những lời giao ước
1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 2 "Hãy nghe những lời giao ước này và nói lại cho người Giu-đa và dân ở Giê-ru-sa-lem. 3 Ngươi hãy nói với chúng: "Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Ðáng nguyền rủa thay kẻ nào không nghe các lời giao ước 4 mà Ta đã truyền cho cha ông các ngươi trong ngày Ta đưa họ ra khỏi đất Ai-cập, ra khỏi cái lò nung sắt ấy. Ta đã phán rằng: nếu các ngươi nghe tiếng Ta và làm theo tất cả những điều Ta truyền dạy, thì các ngươi sẽ trở thành dân của Ta, và chính Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, 5 để giữ trọn lời Ta đã thề hứa với cha ông các ngươi, là ban cho họ đất tràn trề sữa và mật như ngày hôm nay." Tôi đã đáp lời và thưa: "A-men, lạy Ðức Chúa!" 6 Và Ðức Chúa phán với tôi: "Trong các thành Giu-đa và phố phường Giê-ru-sa-lem, ngươi hãy công bố tất cả những lời này: Các ngươi hãy nghe và thực hiện những lời giao ước trên đây, 7 vì từ ngày Ta đưa cha ông các ngươi ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, Ta đã long trọng tuyên bố và không ngớt lặp đi lặp lại rằng: "Các ngươi hãy nghe theo tiếng Ta." 8 Nhưng họ đã không nghe và chẳng đoái hoài, vẫn cố chấp theo lòng dạ xấu xa của họ. Vì thế, đối với họ, Ta đã áp dụng mọi khoản trong giao ước Ta đã truyền mà họ không tuân giữ.
9 Ðức Chúa còn phán với tôi: "Ðã thấy có âm mưu toa rập giữa người Giu-đa và dân ở Giê-ru-sa-lem. 10 Chúng đã quay về với tội lỗi của cha ông khi trước là từ chối không chịu nghe lời Ta, lại đi thờ các thần khác. Nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa đã phá vỡ giao ước của Ta, giao ước Ta đã lập với cha ông chúng. 11 Vì thế, Ðức Chúa phán như sau: "Này Ta sắp giáng tai hoạ xuống trên chúng, và chúng không tài nào thoát khỏi; chúng sẽ kêu cầu Ta, nhưng Ta sẽ chẳng nghe lời chúng. 12 Các thành Giu-đa và dân ở Giê-ru-sa-lem sẽ chạy đến kêu cầu các thần mà chúng dâng hương kính bái, nhưng các thần ấy sẽ không thể nào cứu được chúng trong thời chúng lâm nạn.
13 Vì Giu-đa hỡi, ngươi có bao nhiêu thành là có bấy nhiêu thần;
ở Giê-ru-sa-lem có bao nhiêu phố
thì các ngươi cũng dựng lên bấy nhiêu bàn thờ kính sự ô nhục,
những bàn thờ dâng hương kính thần Ba-an.
14 Còn ngươi, ngươi đừng cầu nguyện cho dân này, cũng đừng lên tiếng kêu van và khấn xin cho chúng, vì khi chúng lâm nạn mà kêu cầu đến Ta, Ta cũng chẳng thèm nghe.
Khiển trách những kẻ năng lui tới Ðền Thờ
15 Người Ta yêu quý, kẻ từng ấp ủ những mưu đồ đen tối,
còn đến làm gì trong Nhà Ta nữa?
Liệu những lời khấn nguyền và thịt dâng tế
có giúp ngươi thoát khỏi tai ương
khiến ngươi được vui mừng hoan hỷ?
16 Ðức Chúa đã gọi tên ngươi:
là "cây ô-liu xanh rờn, có trái trông đẹp mắt."
Khi có tiếng rung chuyển ầm ầm,
Người liền châm lửa đốt,
cành lá của ngươi bị thiêu rụi hoàn toàn.
17 Chính Ðức Chúa các đạo binh, Ðấng trồng ngươi, đã tuyên phán giáng hoạ phạt ngươi, vì sự dữ nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa đã làm để chọc giận Ta khi dâng hương kính thần Ba-an.
Ngôn sứ Giê-rê-mi-a bị ngược đãi ở A-na-thốt
18 Ðức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bấy giờ Người cho tôi thấy âm mưu của chúng. 19 Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau: "Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa!"
20 Nhưng, lạy Ðức Chúa các đạo binh,
Ngài công minh khi xét xử,
Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc,
con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng,
vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.
21 Vì thế, Ðức Chúa phán như sau để chống lại dân A-na-thốt, những kẻ muốn hại mạng sống ngươi và nói: "Ngươi không được tuyên sấm nhân danh Ðức Chúa nữa, bằng không ngươi sẽ chết vì tay chúng ta!" 22 Bởi vậy, Ðức Chúa các đạo binh phán như sau: Này Ta sẽ trừng phạt chúng, thanh niên sẽ chết vì gươm, con trai con gái chúng sẽ chết vì đói. 23 Và chúng sẽ không còn sót lại một mạng nào, vì Ta sắp giáng tai hoạ xuống dân A-na-thốt, vào năm Ta trừng phạt chúng.
 
CHIA SẺ

Giải thoát (c.1-5). Gia-vê liên tục nhắc nhở dân Ngài về việc giải thoát họ khỏi Ai-cập và giao ước mà Ngài đã thực hiện với họ tại núi Si-nai. Ngài nhắc họ về ân sủng của Ngài khi ban cho họ Đất Hứa. Tại sao lại quay về với ngẫu tượng khi tất cả những phúc lành họ nhận được đến từ Thiên Chúa?
Bất tuân (c.6-8). Ít-ra-en đã chấp nhận giao ước (Xh 19:8) nhưng rồi lại bất tuân luật của Thiên Chúa. Thế hệ mới đã chấp nhận giao ước như nền tảng trong Đệ Nhị Luật, đã bước vào Đất Hứa, và rồi lại quay trở về với ngẫu tượng.
Tai họa (c.9-17). Những người Ba-by-lon đã đến, bắt dân đi lưu đày, và hủy diệt Giê-ru-sa-lem và đền thờ. Thiên Chúa đã có thể bảo vệ dân Ngài còn những thần họ thờ thì không thể, và Ngài đã không đáp lời cầu xin của tôi tớ Ngài.
Bảo vệ (c.18-23). Chính những người bạn của Giê-rê-mi-a và những người bà con của ông đã cố gắng bắt ông im lặng  và rồi sát hại ông, nhưng Thiên Chúa đã bảo vệ tôi tớ của Ngài, Giê-rê-mi-a đã bảo vệ mạng sống mình trong tay ông khi ông rao giảng, nhưng chẳng có gì làm cho ông dừng lại. Ông đã dũng cảm trước con người vì Thiên Chúa luôn ở bên ông.
 Thiên Chúa đã giữ giao ước với dân Ngài, liệu bạn có giữ giao ước của  bạn với Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC