Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

CHƯƠNG 19 - GIÊ-RÊ-MI-A

Cái bình vỡ. Tranh cãi với ông Pát-khua.
1 Ðức Chúa phán thế này: Hãy đi mua một cái bình sành của thợ gốm. Cùng với một số kỳ mục trong dân và một số trong hàng tư tế, 2 hãy đi ra phía thung lũng Ben Hin-nôm, lối vào cửa Gốm, tại đó ngươi sẽ công bố những điều Ta sẽ phán với ngươi. 3 Ngươi sẽ nói: Hỡi các vua Giu-đa, hỡi dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời Ðức Chúa. Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này Ta sắp giáng tai hoạ xuống nơi đây, khiến cho bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai: 4 bởi vì chúng đã lìa bỏ Ta, đã biến nơi này thành nơi xa lạ. Tại chính nơi này, chúng còn dâng hương kính các thần khác, những thần chính chúng, cũng như cha ông chúng và các vua Giu-đa đã không hề biết đến; chúng đã làm cho nơi này ngập máu người vô tội. 5 Chúng đã xây những nơi cao kính Ba-an để hoả thiêu con cái chúng làm lễ toàn thiêu dâng Ba-an; đó là điều Ta đã không truyền, không phán dạy cũng không nghĩ đến. 6 Vì thế, sẽ đến ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - người ta không còn gọi nơi này là "Tô-phét", là "thung lũng Ben Hin-nôm" nữa, nhưng là "thung lũng Tàn Sát." 7 Tại nơi này, Ta sẽ đập tan ý định của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ làm cho chúng ngã gục vì gươm trước mặt quân thù, do tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng. Ta sẽ để cho xác của chúng làm mồi cho chim trời và thú vật dưới đất. 8 Ta sẽ khiến cho thành này nên đồ kinh tởm, nên đề tài trào phúng; ai đi qua cũng lắc đầu kinh ngạc, cười chê về mọi thương tích của nó. 9 Ta sẽ khiến chúng ăn thịt con trai, con gái mình: khi bị vây hãm, bị quân thù cùng những kẻ tìm hại mạng sống siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau.
10 Ngươi sẽ đập vỡ cái bình trước mặt những người cùng đi với ngươi, 11 rồi nói với chúng: Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Cũng vậy, Ta sẽ đập tan dân này và thành này như người ta đập vỡ cái vò của thợ gốm, mà không thể hàn gắn lại được nữa.
Người ta sẽ biến Tô-phét thành nghĩa địa, vì không còn chỗ nào khác để chôn. 12 Ta sẽ xử với nơi này và với dân cư ở đó cũng như vậy - sấm ngôn của Ðức Chúa - nghĩa là làm cho thành này giống như Tô-phét. 13 Nhà cửa ở Giê-ru-sa-lem và cung điện các vua Giu-đa - những nhà nào chúng dâng hương trên mái để kính đạo binh trên trời và tưới rượu dâng các thần khác - tất cả sẽ nên ô uế như ở Tô-phét.
14 Từ Tô-phét là nơi Ðức Chúa đã sai ông đi tuyên sấm, ông Giê-rê-mi-a trở về, đến đứng ở tiền đình Nhà Ðức Chúa và nói với toàn dân rằng: 15 Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này Ta sắp giáng xuống thành này và mọi thành phụ thuộc tất cả tai hoạ Ta đã tuyên phạt, vì chúng cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời Ta." 
CHIA SẺ
Đập vỡ chiếc bình. Tuy nhiên, nếu chiếc bình bị khô cứng, nó không thể được sử dụng lại. Tất cả những gì Thiên Chúa có thể làm là đập vỡ nó, và đó là cách Ngài đã làm khi Ba-by-lon đưa Giu-đa đi lưu đày. Đất nước không còn có thể tái tạo. Thung lủng Ben Hin-nôm là phía dành cho những người dân ngoại thờ phượng, nhưng Giô-sia đã biến nó thành nơi đổ rác (2V 23:10). Trong tiếng Hy lạp nó có nghĩa là Ghe-he-na, trong Tân Ước gọi là “địa ngục.” Tô-phéc (c.12-13) có nghĩa là “thiêu đốt.” Giê-rê-mi-a đã đặt một tên mới cho vùng này: “thung lũng tàn sát” (c.6).

Những người với tâm hồn chai đá và cứng cứng đầu (c.15) lại là nhưng người có thể dễ dàng bị đập vỡ.

Chúng ta có một kho tàng thiêng liêng đụng trong những chiếc bình đất (2Cr 4:7) vì thế chúng ta phải chia sẻ cho những người khác. Một chiếc bình không thể tự quyết định gì cho mình; nó chỉ có thể chứa đựng và chia sẻ. Tất cả những gì Thiên Chúa cần đó là chúng ta phải sạch sẽ, có chỗ trống, và trong tư thế sẵn sàng. Bạn có ở trong tình trạng như vậy để Thiên Chúa có thể sử dụng bạn trong bất cứ lúc nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC