Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

CHƯƠNG 44 - Ê-DÊ-KI-EN

Sử dụng cổng đông
1 Người ấy dẫn tôi trở lại cổng ngoài thánh điện, cổng quay về phía đông. Bấy giờ cổng đóng. 2 Ðức Chúa phán với tôi: Cổng này sẽ đóng; người ta sẽ không mở và không ai được vào, qua cổng này, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, đã tiến vào qua cổng ấy. Vì thế cổng này đóng. 3 Nhưng ông hoàng, chính ông hoàng, sẽ được ngồi đó để dùng bữa trước nhan Ðức Chúa. Ông sẽ vào qua tiền đình của cổng và sẽ ra bằng lối ấy. 
Quy tắc để được vào Ðền Thờ
4 Người ấy dẫn tôi vào phía cổng bắc, đối diện với Ðền Thờ. Tôi nhìn, và này vinh quang Ðức Chúa tràn ngập Ðền Thờ Ðức Chúa, và tôi sấp mặt xuống đất. 5 Ðức Chúa phán với tôi: Hỡi con người, hãy chú tâm, hãy nhìn cho kỹ và hãy nghe cho tỏ mọi điều Ta sắp phán với ngươi về mọi quy tắc liên quan đến Ðền Thờ Ðức Chúa và về mọi luật lệ của Ðền Thờ. Hãy chú tâm đến những kẻ vào Ðền Thờ cũng như những người ra khỏi thánh điện. 6 Ngươi hãy nói với quân phản nghịch, với nhà Ít-ra-en: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Hỡi nhà Ít-ra-en, các ngươi đã làm biết bao điều ghê tởm, 7 khi các ngươi đưa những người ngoại bang, lòng không cắt bì, xác cũng chẳng cắt bì, vào ở trong thánh điện của Ta mà làm ô uế Ðền Thờ của Ta, khi các ngươi tiến dâng lương thực cho Ta là mỡ và máu mà lại huỷ bỏ giao ước của Ta. Thật các ngươi đã làm biết bao điều ghê tởm! 8 Các ngươi không chịu đảm trách các việc thánh của Ta, mà lại đặt những kẻ đó làm người đảm trách việc phục vụ Ta trong thánh điện, thay cho các ngươi. 9 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Chẳng một người ngoại bang nào, lòng không cắt bì, xác không cắt bì, được vào thánh điện của Ta; chẳng một người ngoại bang nào đang cư ngụ giữa con cái Ít-ra-en được làm như thế. 
Các thầy Lê-vi
10 Còn các thầy Lê-vi đã lìa xa Ta, vào thời Ít-ra-en lạc xa Ta mà chạy theo các ngẫu tượng, thì sẽ phải gánh lấy tội mình. 11 Trong thánh điện của Ta, chúng sẽ đảm trách việc canh các cổng Ðền Thờ và phục vụ Ðền Thờ. Chính chúng sẽ sát tế lễ vật toàn thiêu và hy lễ cho dân; chính chúng sẽ đứng trước mặt dân mà phục vụ dân. 12 Vì chúng đã giúp dân phục vụ các ngẫu tượng và đã làm cớ cho nhà Ít-ra-en phạm tội, nên Ta sẽ giơ tay trừng phạt chúng - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng. Chúng sẽ phải gánh lấy tội mình. 13 Chúng sẽ không được lại gần Ta để làm tư tế cho Ta, không được đụng chạm tới bất cứ vật thánh nào, vật rất thánh nào, nhưng chúng phải mang ô nhục và gánh lấy những điều ghê tởm chúng đã gây ra. 14 Ta sẽ cho chúng đảm trách việc phục vụ Ðền Thờ và mọi việc của Ðền Thờ cũng như mọi việc phải làm ở đó. 
Các tư tế
15 Còn các thầy tư tế Lê-vi, con cái Xa-đốc, đảm trách việc phục vụ trong thánh điện của Ta vào thời con cái Ít-ra-en lạc xa Ta, chính chúng sẽ đứng trước nhan Ta để phục vụ Ta; chúng sẽ đứng trước nhan Ta để tiến dâng lên Ta mỡ và máu, sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng. 16 Chính chúng sẽ vào thánh điện của Ta, sẽ lại gần bàn của Ta để phục vụ Ta; chúng sẽ đảm trách việc phục vụ Ta. 17 Khi tiến vào các cổng của sân trong, chúng sẽ mặc y phục bằng vải gai; chúng sẽ không mặc đồ len khi phục vụ tại các cổng của sân trong và tại Ðền Thờ. 18 Chúng sẽ đội mũ tế bằng vải gai trên đầu và mặc quần đùi bằng vải gai ngang lưng, chúng sẽ không thắt gì có thể làm đổ mồ hôi. 19 Khi ra sân ngoài để tới gần dân, chúng sẽ cởi bỏ y phục đã mặc khi thi hành công việc phục vụ và để lại trong phòng thánh; chúng sẽ mặc y phục khác, để khỏi chuyển sự thánh thiêng cho dân qua y phục dùng để tế lễ. 20 Chúng không được cạo đầu, cũng không được để tóc mọc tự nhiên, nhưng phải cắt tỉa cẩn thận. 21 Không tư tế nào được uống rượu khi vào sân trong. 22 Chúng không được lấy bà goá hoặc lấy người bị chồng bỏ làm vợ, mà chỉ được lấy trinh nữ thuộc dòng dõi Ít-ra-en; nhưng nếu là bà goá, vợ của một tư tế đã chết, thì lấy được. 23Nó sẽ chỉ cho dân Ta biết phân biệt điều thánh thiêng với điều phàm tục, và sẽ dạy cho họ biết phân biệt điều ô uế với điều thanh sạch. 24 Trong các vụ kiện cáo, chính chúng sẽ đứng ra làm thẩm phán. Chúng sẽ xét xử theo phán quyết của Ta. Chúng sẽ giữ các lề luật và quy tắc của Ta liên quan đến các ngày lễ; chúng phải coi các ngày sa-bát của Ta là thánh. 25 Chúng không được đến gần người chết, kẻo ra ô uế, nhưng có thể để cho mình ra ô uế vì đến gần cha, mẹ, con trai, con gái, anh em hay chị em chưa chồng, khi những người này chết. 26 Sau khi tư tế đó được thanh tẩy, người ta còn phải tính cho nó bảy ngày nữa,27 rồi đến ngày vào thánh điện, vào sân trong để phục vụ trong thánh điện, nó mới được tiến dâng lễ tạ tội cho mình - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng. 28 Chúng không có phần gia nghiệp, chính Ta sẽ là phần gia nghiệp của chúng. Các ngươi không được cho chúng phần sở hữu ở Ít-ra-en, chính Ta sẽ là phần sở hữu của chúng. 29 Chính chúng sẽ được ăn lễ phẩm, lễ vật tạ tội và lễ vật xá tội. Tất cả những gì là của biệt hiến trong Ít-ra-en đều thuộc về chúng. 30 Phần tuyệt hảo trong mọi thứ của đầu mùa và mọi phần trích dâng lấy từ những phần các ngươi trích dâng, đều thuộc về các tư tế; bột thượng hạng của các ngươi, các ngươi phải dâng cho tư tế, hầu phúc lành ở lại trong nhà các ngươi. 31 Các tư tế không được ăn thịt con vật chết hoặc bị thú dữ cắn xé, bất kể chim chóc hay súc vật. 
CHIA SẺ

Ai đó sẽ phải phục vụ trong Đền thờ, vì thế Thiên Chúa ban cho Ê-dê-ki-en những chỉ dụ liên quan đến nhà Lê-vi và các tư tế, cũng như những cách thức thờ phượng mà Ngài muốn. Lưu ý đến việc nhấn mạnh đến từ “của Ta”: nơi thánh của Ta, thực phẩm của Ta, giao ước của Ta, những vật thánh của Ta, bàn thờ của Ta, và những điều tương tự. Một lý do Đền thờ bị phá hủy là do các tư tế và nhà Lê-vi đã quên đó là nhà của Thiên Chúa, và họ đã sử dụng Đền thờ theo cách mà họ thích.

Thật là một đặc ân khi được chọn là thừa tác viên của Lời! Bạn sẽ tự hỏi tại sao dân chúng lại muốn trao đăc ân của họ cho những người khác, đặc biệt những người không xứng đáng c.4-9). Đừng bao giờ thắc mắc về việc thuộc về Thiên Chúa và được đề nghị để phục vụ Ngài (Mal 1:6-2:9). Một thái độ như thế sẽ dẫn đến phạm tội.

Bất trung trong việc phục vụ có thể dẫn đến đánh mất những đặc ân (c.10-14), nhưng sự trung thành có thể đồng nghĩa được đưa đến gần hơn với việc phục vụ Thiên Chúa (c.15 tt). Các tư tế phải cẩn thận với những gì họ đã mặc, những gì họ đã ăn và uống, và vẻ bên ngoài của họ như thế nào. Họ sẽ dạy dân chúng cách thức phân định (c.23), điều gì xảy ra nếu họ đã không thực hành việc phân định ?

Những cuộc gặp gỡ Thiên Chúa trong nơi thờ phượng Ngài có giúp cho bạn thực sự được tiếp xúc cách gần gũi với Ngài hơn không? Bạn cảm thấy mình thật sự tiếp xúc với Ngài một cách thân tình nhất qua kinh nghiệm phục vụ nào, và kinh nghiệm đó diễn ra ở đâu, bạn có muốn quay lại nơi đó để gặp gỡ Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC