Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 1 - HÔ-SÊ

 Tựa Ðề 
1 Lời Ðức Chúa phán với ông Hô-sê, con ông Bơ-ê-ri, dưới thời các vua Út-di-gia, Giô-tham, A-khát và Khít-ki-gia trị vì Giu-đa, và dưới thời vua Gia-róp-am con vua Giô-át trị vì Ít-ra-en. 
I. Hôn Nhân Của Ông Hô-Sê: Một Biểu Tượng 
Ông Hô-sê kết hôn và sinh con
2 Khởi đầu, lời Ðức Chúa thể hiện trong cuộc đời ông Hô-sê. Ðức Chúa phán với ông Hô-sê: "Hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm để sinh những đứa con đàng điếm, vì cả xứ đều bỏ Ðức Chúa mà đi làm điếm."
3 Ông đã đi cưới bà Gô-me, con gái ông Ðíp-la-gim. Bà đã có thai và sinh cho ông một người con trai. 4 Ðức Chúa phán với ông: "Hãy đặt tên cho nó là Gít-rơ-en, vì chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến trừng phạt nhà Giê-hu vì tội đổ máu tại Gít-rơ-en, và Ta sẽ dẹp bỏ vương quốc Ít-ra-en. 5 Trong ngày đó, Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ của Ít-ra-en trong thung lũng Gít-rơ-en."
6 Bà lại có thai và sinh một người con gái. Ðức Chúa phán với ông: "Hãy đặt tên nó là Lô Ru-kha-ma ("không-được-thương") vì Ta không còn chạnh thương nhà Ít-ra-en, không xử khoan hồng với chúng nữa. 7 Nhưng nhà Giu-đa thì Ta sẽ chạnh thương và sẽ cứu chúng nhờ Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng; Ta sẽ không dùng cung nỏ, gươm đao và chinh chiến mà cứu chúng, cũng chẳng dùng chiến mã và kỵ binh."
8 Bà cai sữa cho Lô Ru-kha-ma, rồi lại có thai và sinh một con trai. 9 Ðức Chúa phán: "Ðặt tên cho nó là Lô Am-mi ("không-phải-dân-Ta"), vì các ngươi không phải là dân của Ta, và đối với các ngươi, Ta kể như không có."
CHIA SẺ

Gô-mê không phải là một cô điếm khi Hô-sê cưới nàng, nhưng Thiên Chúa đã cảnh báo ông rằng cô ta sẽ không chung thủy với ông. Giống như Ê-dê-ki-en, Hô-sê phải “sống” sứ điệp của ông trước mắt dân chúng, và đó là một điều không thể dàng để thực hiện. Mong chờ để trả giá nếu bạn muốn làm thừa tác viên cho những người khác (2Cr 1:3-11).

Tên của ba đứa con người con tóm tắt lịch sử thiêng liêng của Ít-ra-en Gít–rơ-en có nghĩa là “Thiên Chúa sẽ trả đũa” (2:22-23) và ám chỉ tới việc sát hại những kẻ thù của Giê-hu tại Gít–rơ-en (2 V 9-10). Ông đi quá xa trong sự nhiệt thành của mình, và hậu duệ của ông phải đau khổ vì điều đó khi Sy-ria chiếm đóng đất nước. Sự xét xử của Thiên Chúa sẽ đến, cho dù có vẻ như Ngài phải chờ đợi.

Lô Ru-kha-ma có nghĩa “không-được-thương,” đó là tình trạng của Ít-ra-en thời đại hôm nay (3:4). Mặc dù, Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng hướng dẫn đất nước Do thái, họ không tận hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa như trước.

Lô Am-mi có nghĩa là “không phải dân ta” và nói về những sự chống đối tạm thời của Thiên Chúa đối với đất nước bởi vì những tội của họ.

Chương 1 sách Hô-sê đóng lại với một sự chắc chắn về niềm hy vọng (1:10-2:1) !  Thiên Chúa sẽ tập trung dân Ngài, công bố với họ một lần nữa, và cho họ thấy lòng thương xót. Tên của những đứa con  sẽ được thay đổi “Dân Ta” và “Lòng thương xót.” Cho dù trong ngày tối tăm như thế nào, Thiên Chúa hứa với chúng ta niềm hy vọng, nếu chúng ta sẽ quay về với Ngài trong sự hoán cải thật sự.
Bạn có thể thấy tên của những người con của Hô-sê nói lên sự bất trung của con cái Ít-ra-en đã làm Ngài đau khổ thế nào? Điều này cũng cho chúng ta một cái nhìn rõ nét hơn về tội. Thường chúng ta nói về tội như là một điều gì đó phá vỡ một số chuẩn mực về luân lý. Hơn thế nữa, đó là sự phá vỡ về tương quan. Tội không chỉ là vi phạm một số chuẩn mực luân lý. Đó là một hành động nổi loạn chống lại tình yêu của Thiên Chúa. Bạn cảm thấy thế nào khi có một ai đó phản bội sự tín nhiệm của bạn nơi họ ? Liệu điều đó có giúp bạn cảm được sự đau khổ của Thiên Chúa khi bạn bất trung với Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC