Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 12 - ĐA-NI-EN

 1 "Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Ðó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. 
Sống lại và thưởng phạt
2 "Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. 3 Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao.
4 Phần ngươi, Ða-ni-en, hãy giấu những lời này, hãy niêm cuốn sách lại cho đến thời cùng tận. Bấy giờ nhiều người sẽ đọc, và được hiểu biết thêm." 
Lời sấm được niêm phong
5 Tôi là Ða-ni-en, tôi nhìn xem, thì này: hai người khác đứng hai bên bờ sông, một người bên này, một người bên kia. 6 Một trong hai người nói với người kia mặc áo vải gai đứng trên mặt sông: "Cho đến bao giờ những điều kỳ lạ ấy mới chấm dứt?" 7 Tôi nghe tiếng nói của người mặc áo vải gai đứng trên mặt sông. Người ấy giơ tay phải, tay trái lên trời mà thề nhân danh Ðấng Hằng Sống: "Cho đến một thời, hai thời và nửa thời. Khi nào sức mạnh của dân thánh hết bị bẻ gãy, thì tất cả các điều ấy cũng sẽ hoàn tất." 8 Tôi nghe mà không hiểu. Tôi liền nói: "Thưa ngài, cuối cùng những điều ấy sẽ như thế nào?" 9 Người đáp: "Không sao, Ða-ni-en, những lời ấy được giữ kín và niêm phong cho đến thời cùng tận. 10 Nhiều kẻ sẽ được thanh luyện, tẩy trắng và thử bằng lửa. Ác nhân tiếp tục làm điều ác và không ai trong họ sẽ hiểu, còn hiền sĩ thì sẽ hiểu. 11 Từ thời lễ thường tiến bị bãi và đồ ghê tởm khốc hại được đặt lên, sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày. 12 Phúc thay ai kiên tâm chờ đợi suốt một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày. 13 Phần ngươi, hãy đi cho tới cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ, rồi sẽ đứng lên lãnh phần dành cho ngươi khi thời gian chấm dứt."
CHIA SẺ

Hãy nhớ rằng những lời tiên tri này có giá trị với những người Do thái vào ngày sau hết. Nhưng những lời này cũng mang đến sự khích lệ cho tất cả dân Chúa trong mỗi thế hệ biết rằng Thiên Chúa là Đấng làm chủ tất cả và sẽ hoàn tất những mục đích của Ngài cho dù những thế lực của sự dữ có làm gì đi nữa.

Thiên Chúa bảo đảm với tôi tớ của Ngài rằng những người tín hữu đang sống sẽ được giải thoát (c.1) và những người chết sẽ được phục sinh sáng chói trong vinh quang (c.2; Mt 13:43). Bất kể những ảnh hưởng hay thử thách nào mà Thiên Chúa cho phép bạn trải nghiệm, Ngài vẫn tiếp tục điều khiển chúng.

Vậy đâu là những trách nhiệm của bạn? Tìm kiếm để đem những người khác về với Đấng Cứu Độ (c.3), bỏ lại những điều khó hiểu cho Chúa (c.8-9), lớn lên trong sự thánh thiện (c.10), đợi chờ Thiên Chúa và nghỉ ngơi trong Ngài (c.12-13). Đây chính là cách thức mà những lời tiên tri trong Kinh Thánh nên có sự ảnh hưởng trong cuộc sống cá nhân của bạn.

Tất cả những lời tiên tri này mang chúng ta quay về lại với điều then chốt, và cũng thực sự là điều then chốt của toàn bộ sách Đa-ni-en. Cuối cùng Thiên Chúa là Đấng điều khiển tất cả. Bạn có dám để cho Ngài điều khiển cuộc đời của bạn theo cách của Ngài, thay vì theo cách của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC