Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 5 - HÔ-SÊ

 Tư tế và vua chúa quan quyền đưa dân tới suy vong
1 Hỡi các tư tế, hãy nghe điều này, hỡi nhà Ít-ra-en, hãy chú ý,
hỡi triều đình, hãy lắng tai!
Các ngươi có bổn phận bảo vệ luật pháp,
thế mà tại Mít-pa, các ngươi lại thành cái bẫy,
thành chiếc lưới giăng trên núi Ta-bo.
2 Tại Sít-tim, chúng đã đào sâu thêm cái hố.
Còn Ta, Ta sẽ trừng phạt chúng hết thảy.
3 Ép-ra-im, Ta biết nó, và Ít-ra-en đâu khuất mắt Ta!
Chính vì ngươi, hỡi Ép-ra-im, ngươi đã làm điếm,
mà Ít-ra-en ra nhơ bẩn.
4 Các việc chúng làm không cho chúng trở lại
với Thiên Chúa của chúng.
Ðã quen thói điếm đàng, chúng chẳng biết Ðức Chúa là ai.
5 Ít-ra-en kiêu ngạo, tội của nó sẽ tố cáo nó.
Ít-ra-en và Ép-ra-im chao đảo vì tội ác của mình.
Cùng với chúng, Giu-đa cũng chao đảo.
6 Chúng mang chiên mang bò đến tìm Ðức Chúa,
nhưng chúng sẽ không gặp được Người, vì Người đã tránh mặt.
7 Chúng phản bội Ðức Chúa, vì đã sinh những đứa con hoang;
giờ đây ngày sóc sẽ là ngày chúng bị huỷ diệt
cùng với sản nghiệp chúng. 
Cảnh huynh đệ tương tàn
8 Tại Ghíp-a, hãy rúc tù và, hãy thổi kèn ở Ra-ma,
tại Bết A-ven, hãy lên tiếng báo động.
Hỡi Ben-gia-min,quân thù đến sau ngươi rồi đó!
9 Trong ngày bị đánh bị phạt, Ép-ra-im sẽ nên hoang tàn:
Ðây là tin chắc chắn Ta loan báo cho các chi tộc Ít-ra-en.
10 Các thủ lãnh Giu-đa khác nào những kẻ lấn đường ranh giới,
nên cơn thịnh nộ của Ta, Ta sẽ trút lên chúng như trút nước.
11 Ép-ra-im bị áp bức chà đạp do án lệnh của Thiên Chúa,
vì nó đã vui thích đi theo điều dơ bẩn.
12 Phần Ta, Ta sẽ như mối mọt gặm nhấm Ép-ra-im,
sẽ như bệnh mục xương xâm nhập nhà Giu-đa. 
Giao ước với ngoại bang chỉ là hư ảo
13 Khi Ép-ra-im thấy mình mắc bệnh
và Giu-đa thấy vết thương của mình,
thì Ép-ra-im đã đến với Át-sua, và đã sai sứ đến hầu vua cả.
Nhưng ông ấy sẽ chẳng chữa được các ngươi,
cũng chẳng làm cho vết thương các ngươi được lành.
14 Vì với Ép-ra-im, Ta sẽ như sư tử,
Ta cũng sẽ như sư tử với nhà Giu-đa:
Ta sẽ vồ lấy, Ta sẽ ra đi, mang mồi theo, không để ai cướp mất.
15 Ta sẽ ra đi, về nơi Ta ngự,
cho đến khi chúng đền tội xong và tìm kiếm nhan Ta;
chúng sẽ mau mắn tìm Ta trong cơn khốn quẫn.
CHIA SẺ

Sự phẫn nộ (c.1-15). Bất kỳ người chồng chung thủy nào cũng sẽ phẫn nộ nếu vợ mình làm nhơ bẩn chính bản thân nàng bởi sự bất trung (c.3). Thay vì theo đuổi Ít-ra-en, Ngài đã bỏ rơi Nàng và rút lại những phúc lành (c.6; 4:17) và để cho họ gặt lấy những gì họ đã gieo. Nhưng sự phán xét của Ngài đã xảy ra: cơn thịnh nộ trút trên đầu các thủ lãnh (c.10); mối mọt sẽ âm thầm hủy hoại kết cấu của xã hội (c.12); bệnh mục xương dẫn đến cái chết (c.12-13). Rồi sư tử nhà Át-sua sẽ nhảy xổ vào (c.14) và đất nước sẽ bị xâm chiếm.

Thiên Chúa rút lui vì thế chúng ta có thể nhận ra điều chúng ta đang mất và muốn Ngài quay lại với chúng ta (c.15). Chẳng có lý do gì để ngần ngại (4:5; 5:5) hay ngoan cố (4:16) khi Thiên Chúa sẽ đón tiếp chúng ta nếu chúng ta thật lòng tìm kiếm Ngài.

Khi sự bất trung rời bỏ bạn, gia đình bạn, hay  cộng đoàn chúng ta với những sự tàn phá kinh hoàng của nó. Lúc đó Ngài đến như một lương y để chữa trị. Liệu cá nhân bạn, gia đình hay cộng đoàn bạn sẽ đón nhận Ngài như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC