Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 8 - HÔ-SÊ

Báo động
1 Thổi kèn báo động đi!
Như phượng hoàng, tai hoạ chụp xuống nhà Ðức Chúa,
vì chúng không tuân giữ giao ước của Ta,
và vi phạm lề luật Ta truyền dạy.
2 Chúng lớn tiếng kêu lên Ta:
"Lạy Thiên Chúa chúng con, chúng con là Ít-ra-en,
chúng con nhận biết Ngài."
3 Thế nhưng, điều tốt lành, Ít-ra-en đã gạt bỏ,
nên nó sẽ bị quân thù đuổi bắt. 
Xã hội hỗn loạn vì dân Chúa thờ ngẫu tượng
4 Chúng phong vương người mà Ta không chọn,
tôn làm lãnh tụ kẻ Ta không biết,
dùng bạc vàng làm ra ngẫu tượng, để rồi bị đập tan.
5 Hỡi Sa-ma-ri, hãy gạt bỏ con bê của ngươi
- chúng làm Ta nổi giận.
Chúng không chịu để cho Ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ? -
6 Vì con bê đó là do Ít-ra-en làm ra,
do một nghệ nhân sản xuất, nó đâu phải là thần!
Chắc chắn con bê của Sa-ma-ri sẽ như thể mùn cưa.
7 Chúng gieo gió thì phải gặt bão.
Chúng là cây lúa không làm đòng, là hạt lúa lép không có bột,
nhưng giả như có bột, thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết. 
Ít-ra-en bị tiêu diệt vì cầu cứu ngoại bang
8 Ít-ra-en đã bị nuốt trửng.
Giờ đây chúng ở lẫn với chư dân, như một vật chẳng ai ưa thích.
9 Chính chúng đã lên với Át-sua.
Con lừa hoang còn thích sống độc lập,
nhưng Ép-ra-im lại tặng quà để có tình nhân.
10 Dù chúng có đem quà tặng chư dân,
thì giờ đây Ta cũng gom chúng lại,
và chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ phải khốn khổ lao đao
dưới gánh nặng của vua các thủ lãnh. 
Chống nền phụng tự vụ hình thức
11 Khi Ép-ra-im đua nhau dựng bàn thờ, thì các bàn thờ ấy
chỉ làm cho chúng phạm tội thêm.
12 Luật lệ của Ta, Ta có viết cho nó cả ngàn,
thì nó cũng coi là xa lạ.
13 Hy lễ dâng Ta thì chúng cứ dâng,
chúng cứ ăn thịt đã sát tế,
nhưng Ðức Chúa sẽ chẳng đoái hoài.
Giờ đây Người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng,
chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền:
chúng sẽ phải trở về Ai-cập.
14 Ít-ra-en đã quên Ðấng tác tạo ra nó, và lo xây đền đài;
còn Giu-đa thì xây thêm những thành kiên cố.
Nhưng Ta sẽ phóng lửa xuống các thành này,
và lửa sẽ ngốn hết các dinh thự. 
CHIA SẺ

Kèn báo động đã thổi vang lên trong Ít-ra-en để cảnh báo về trận chiến sắp xảy đến (Ds 10:9). Trong trường hợp này, Át-sua sắp đến, và chẳng có cách nào thoát được. Ít-ra-en đã công bố biết Thiên Chúa (c.2) tuy nhiên lại bất tuân Ngài (Tt 1:16). Họ đã dựng nên những vị vua và những người cai trị mà chẳng hề quan tâm đến ý Thiên Chúa, và họ đã làm những ngẫu tượng mặc kệ Đức Chúa. Con bê nổi tiếng của Sa-ma-ri-a đáng lý phải hủy bỏ đi (1V 12:28-30) khi phượng hoàng chụp xuống (c.1) và cuốn (c.7). Điều có vẻ như một cơn gió nhẹ dễ thương hôm nay, có thể trở thành một cơn bão vào ngày mai (Cv 27:13-15).

Ít-ra-en đã giống như một mảnh sành vỡ trong đống rác (c.8). Họ đã tín thác nơi các nước dân ngoại để bảo vệ họ, nhưng họ gạt bỏ Thiên Chúa trong kế hoạch của họ (c.9-10). Ít-ra-en lập nhiều bàn thờ (c.11;10:1) và Giu-đa xây thêm nhiều thành kiên cố (c.14), nhưng chẳng có vương quốc nào thoát khỏi bị xét xử. Ít-ra-en sẽ bị người Át-sua mang đi, và Giu-đa sẽ chịu chung số phận bởi người Ba-by-lon, và việc trừng phạt của Thiên Chúa sẽ rơi xuống trên dân tộc tội lỗi.
Khi Thiên chúa thổi kèn báo động, chúng ta tốt hơn hết là chỗi dậy và lắng nghe !
Thiên Chúa đã dùng người Át-sua và Ba-by-lon để trừng phạt dân. Khi tìm kiếm sự an toàn ở nơi không có Thiên Chúa, điều đó sẽ đưa  đến sự hủy diệt. Không có Thiên Chúa, chẳng có gì là an toàn lâu bền. Bạn đang xây đắp cho sự an toàn của cuộc sống mình nơi những giá trị nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC