Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 1 - NA-KHUM

1 Lời sấm về Ni-ni-vê.
Sách thị kiến của ông Na-khum, người En-cốt. 
Lời Mở Ðầu 
Thánh vịnh - Cơn thịnh nộ của Ðức Chúa
2 Ðức Chúa là Thiên Chúa ghen tương và báo oán,
Ðức Chúa là Ðấng báo oán: Người nổi cơn lôi đình,
Ðức Chúa báo oán những kẻ thù địch,
những kẻ thù của Người, Người tỏ lòng oán hận.
3 Ðức Chúa chậm giận, sức mạnh của Người thật phi thường.
Ðức Chúa không để kẻ dữ thoát khỏi hình phạt,
Người bước đi trong cuồng phong bão táp;
mây là bụi dưới chân Người.
4 Người ngăm đe biển cả khiến nó phải cạn;
Người làm cho mọi sông ngòi phải ráo khô.
Ba-san và Các-men phải kiệt sức, đồng cỏ Li-băng bị héo tàn.
5 Trước nhan Người, núi chuyển rung và đồi tan chảy;
trước nhan Người, mặt đất chấn động,
cùng với hoàn cầu và toàn thể dân cư.
6 Người thịnh nộ, nào ai đứng nổi?
Người nổi lôi đình, ai đứng vững được chăng?
Cơn giận Người trút xuống như lửa,
trước nhan Người đá tảng cũng vỡ tan.
7 Ðức Chúa thật tốt lành, chính Người là thành luỹ chở che
trong những ngày khốn quẫn.
Người biết những ai ẩn náu bên Người,
8 ngay cả khi nước lũ tràn ngập.
Người tiêu diệt kẻ nào đứng lên chống lại Người;
Người đẩy quân thù địch vào bóng tối. 
Lời sấm về Giu-đa và Ni-ni-vê
(Về Giu-đa)
9 Các ngươi mưu đồ gì chống lại Ðức Chúa?
Chính Người sẽ ra tay tiêu diệt;
cơn khốn quẫn sẽ không xảy ra nữa.
10 Dù có chằng chịt như bụi gai,
và ngất ngư như những kẻ say khướt,
chúng cũng bị thiêu rụi như đống rơm khô. 
(Về Át-sua)
11 Chính từ nơi ngươi sẽ xuất hiện
một kẻ mưu toan làm điều dữ chống lại Ðức Chúa,
một kẻ thi hành ý định của Xa-tan. 
(Lời sấm về Giu-đa)
12 Ðức Chúa phán thế này: Dù chúng có được trang bị đầy đủ
và đông đảo đến mấy đi nữa,
chúng cũng sẽ bị quật ngã và tiêu vong.
Ta đã hạ nhục ngươi, nhưng Ta sẽ không còn hạ nhục ngươi nữa.
13 Giờ đây, Ta sẽ bẻ gãy ách của nó trên ngươi
và đập tan xiềng xích trói buộc ngươi. 
(Lời sấm về vua Ni-ni-vê)
14 Này Ðức Chúa truyền lệnh phạt ngươi:
ngươi sẽ chẳng còn kẻ nối dõi tông đường.
Ta sẽ cho triệt hạ tượng tạc tượng đúc khỏi đền thần của ngươi.
Ta sẽ khiến phần mộ ngươi nên đồ ô nhục. 
CHIA SẺ

Giô-na được sai đến Ni-ni-vê, thủ đô của đế quốc Át-sua, để trao cho dân chúng ở đó một cơ hội hoán cải. Nhưng Na-khum được gọi để công bố rằng việc xét xử sắp xảy ra. Thành này sẽ bị thất thủ với những người Mê-đi và Ba-by-lon vào năm 612 BC. Ngôn sứ Xô-phô-ni-a cũng nói tiên tri về thành Ni-ni-vê (Xp 2:13-14).
Na-khum có nghĩa là “an ủi,” và sứ điệp của ông một cách nào đó là một sự an ủi đối với người Do thái, là những người bị đe dọa trong sợ hãi và ghét bỏ bởi những sự đe dọa về sự an toàn của họ của những người Át-sua hung bạo. Sách này tập trung vào đặc tính thánh thiện của Thiên Chúa, Đấng không cho phép tội đi vượt lên để trừng phạt. Trong chương một, Na-khum công bố sự sụp đổ của Ni-ni-vê; trong chương hai, ông mô tả điều đó; và trong chương ba, ông bảo vệ thành.

Thiên Chúa là Đấng ghen tương (c.1-2). Điều này có nghĩa là Ngài muốn sự vâng phục hoàn toàn và sẽ không cho phép bất cứ sự chống đối nào. Đó chính là sự ghen tương của một người chồng đối với vợ mình, hay một người mẹ đối với con cái mình. Ngài ghen với dân Ngài và vì vinh quang của Ngài; vì thế, Ngài phải trừng phạt tội.

Thiên Chúa là Đấng chịu đựng (c.3a). Thiên Chúa không có “ nổi cơn tam bành.” Ngài kiên nhẫn chờ đợi tội nhân nghe Lời Ngài và hoán cải. Xem Xh 34:6, Dân Số 14:18 và Rm 9:22.

Thiên Chúa là Đấng Toàn năng (c.3b-6). Ngài có đường lối của Ngài bởi vì đường lối Ngài là tốt nhất và Ngài làm chủ hoàn toàn. Ngài ra lệnh cho tất cả mọi sức mạnh của tự nhiên, và không ai có thể đứng trước cơn giận của Ngài.

Thiên Chúa là Đấng tốt lành (c.7-15). Ni-ni-vê sẽ bị phá hủy bởi một cơn lụt (c.8) và hỏa hoạn (c.10); nhưng dân Thiên Chúa sẽ được an toàn trong nơi cư ngụ của họ, Thiên Chúa (Tv 46). Giu-đa đã bị ảnh hưởng bởi Át-sua, nhưng điều đó không có kết thúc và cái ách sẽ được tháo ra (c.12-13). Giu-đa nên nghe tin mừng từ người đưa tin rằng Ni-ni-vê đã từng bị phá hủy (x.Is 40:9; Rm 10:15).

Bạn có thường dừng lại giữa những thời khóa biểu bận rộn của mình chỉ để cảm tạ, ngợi khen Thiên Chúa về những điều tốt đẹp mà Ngài dành cho bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC