Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 7 - A-MỐT

III. Các Thị Kiến 
Thị kiến thứ nhất: châu chấu
1 Ðức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi thấy như sau:
Này Người đang làm ra châu chấu
giữa lúc cỏ bắt đầu mọc lại, sau mùa cắt cỏ nộp cho vua.
2 Khi châu chấu đã ăn sạch cây cỏ ngoài đồng,
tôi thưa: "Lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, xin thứ tha cho!
Gia-cóp làm sao đứng vững được? Nó nhỏ bé quá!"
3 Ðức Chúa hối hận về việc này,
Người phán: "Sẽ không xảy ra như vậy đâu." 
Thị kiến thứ hai: hạn hán
4 Ðức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi thấy như sau:
Này đây Ðức Chúa là Chúa Thượng
đang gọi lửa xuống để trừng phạt.
Lửa làm cạn khô vực thẳm mênh mông và thiêu huỷ cả đất đai.
5 Tôi thưa: "Lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, xin dừng tay cho!
Gia-cóp làm sao đứng vững được? Nó nhỏ bé quá!"
6 Ðức Chúa hối hận về việc này,
Người phán: "Cũng sẽ không xảy ra như vậy đâu." 
Thị kiến thứ ba: dây dọi
7 Người đã cho tôi thấy như sau: Này đây Chúa Thượng tôi
đang đứng trên một bức tường, tay cầm một dây dọi.
8 Và Ðức Chúa hỏi tôi: "Ngươi thấy gì, A-mốt?"
Tôi đáp: "Thưa, dây dọi." Chúa Thượng tôi phán:
"Ðây Ta sẽ căng dây dọi ở giữa Ít-ra-en dân Ta,
và Ta sẽ không còn tha thứ cho chúng nữa.
9 Các nơi cao của I-xa-ác sẽ điêu tàn,
các đền thờ của Ít-ra-en sẽ đổ nát.
Còn Ta, Ta sẽ đứng dậy
dùng gươm mà chống lại nhà Gia-róp-am."
Xung đột với A-mát-gia. Ông A-mốt bị trục xuất khỏi Bết Ên.
10 Bấy giờ ông A-mát-gia, tư tế đền thờ Bết Ên, sai người đến gặp Gia-róp-am, vua Ít-ra-en, và thưa: "A-mốt âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Ít-ra-en, và đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa. 11 Vì A-mốt nói như thế này: "Gia-róp-am sẽ chết vì gươm, và Ít-ra-en sẽ bị đày biệt xứ." 12 Bấy giờ A-mát-gia nói với ông A-mốt: "Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm! 13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều." 14 Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia: "Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. 15 Chính Ðức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Ðức Chúa đã truyền cho tôi: "Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta." 16 Vậy giờ đây, hãy nghe lời Ðức Chúa phán: Ngươi nói:
"Ông không được tuyên sấm chống lại Ít-ra-en,
cũng không được phát ngôn chống lại nhà I-xa-ác."
17 Vì vậy, Ðức Chúa phán thế này:
"Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố,
con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm,
lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh,
còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế,
và Ít-ra-en sẽ bị đày xa quê cha đất tổ." 
CHIA SẺ

Bảo vệ dân ông (c.1-9). Kết thúc ba chương thuật lại năm thị kiến mà mô tả về tương lai của Ít-ra-en. Mười một lần Ngôn sứ đã ám chỉ tới Thiên Chúa như “Đức Chúa là Chúa Thượng,” cai trị trên tất cả mọi loài. Sau hai thị kiến đầu tiên, A-mốt cầu bầu cho dân, và Đức Chúa đã động lòng thương. Nhưng A-mốt đã không cầu bầu sau thị kiến thứ ba, vì đất nước đã được đo lường và được xây trên sự đổ nát. Thiên Chúa đã cân đo chúng ta (Cn 21:2; Đn 5:27) và đo lường chúng ta bằng tiêu chuẩn của Ngài, và sự xem xét của Ngài luôn luôn chính xác.

Bảo vệ sứ mạng của ông (c.10-17). Ở đây là một sự xung đột giữa hai sứ vụ, tư tế và ngôn sứ, cơ chế và nền tảng. Người tư tế tìm kiếm để bảo vệ những gì thuộc về quá khứ trong khi ngôn sứ đe dọa hiện tại bởi vì ông muốn bảo vệ tương lai. Luôn luôn có sự xung đột giữa cơ cấu và sứ vụ. A-mát-gia là một người có thế giá, trong khi A-mốt là một nông dân với sứ vụ được sai đi do Thiên Chúa. Nhưng A-mốt đã không rút lui; ông bảo vệ sự thật về lời kêu gọi của mình và để cho Thiên Chúa xử lý với A-mát-gia.

Nếu bạn phải chọn A-mốt hay A-mát-gia là người hướng dẫn thiêng liêng của mình, bạn sẽ chọn ai, và tại sao bạn chọn lựa như thế ?Ngày hôm nay, nếu Thiên Chúa xem xét cuộc sống của bạn, liệu điều gì sẽ xảy ra, và bạn có sẵn sàng để Ngài dò xét bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC