Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

CHƯƠNG 3 - Sách Công Vụ Tông Ðồ

Ông Phê-rô chữa một người què
(1) Một hôm, ông Phêrô và ông Gioan lên Ðền Thờ, vào buổi cầu nguyện lúc giờ thứ chín. (2) Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Ðền Thờ gọi là Cửa Ðẹp, để xin kẻ ra vào Ðền Thờ bố thí. (3) Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào Ðền Thờ, anh liền xin bố thí. (4) Ông Phêrô và ông Gioan nhìn thẳng vào anh và nói: "Anh nhìn chúng tôi đây!" (5) Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. (6) Bấy giờ ông Phêrô nói: "Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Ðức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi!" (7) Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh chỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. (8) Anh đứng phắt dậy, đi lại được; rồi cùng với hai ông, anh vào Ðền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. (9) Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa. (10) Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại Cửa Ðẹp Ðền Thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh.
Ông Phê-rô giảng cho dân chúng
(11) Anh cứ níu lấy ông Phêrô và ông Gioan, nên toàn dân rất kinh ngạc, chạy ùa tới các ông tại hành lang gọi là hành lang Salômôn. (12) Thấy vậy, ông Phêrô lên tiếng nói với dân: "Thưa đồng bào Ítraen, sao lại ngạc nhiên về điều đó, sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm, như thể chúng tôi đã làm cho người này đi được, nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi? (13) Thiên Chúa của các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tôi Trung của Người là Ðức Giêsu, Ðấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Philatô, dù quan ấy xét là phải tha. (14) Anh em đã chối bỏ Ðấng Thánh và Ðấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. (15)Anh em đã giết Ðấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người chỗi dậy từ cõi chết: về điều này, chúng tôi xin làm chứng. (16) Chính nhờ lòng tin vào danh Người, mà danh Người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp; chính lòng tin Người ban đã cho anh này được khỏi hẳn như thế, ngay trước mắt tất cả anh em.
(17) "Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. (18) Nhưng, như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là: Ðấng Kitô của Người phải chịu khổ hình. (19) Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em. (20) Như vậy thời kỳ an lạc mà Ðức Chúa ban cho anh em sẽ đến, khi Người sai Ðấng Kitô Người đã dành cho anh em, là Ðức Giêsu. (21) Ðức Giêsu còn phải được giữ lại trên trời, cho đến thời phục hồi vạn vật, thời mà Thiên Chúa đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ của Người mà loan báo tự ngày xưa. (22) Thật vậy, ông Môsê đã nói: Từ giữa đồng bào của anh em, Ðức Chúa là Thiên Chúa của anh em sẽ cho chỗi dậy một ngôn sứ như tôi để giúp anh em; tất cả những gì vị ấy nói với anh em, anh em hãy nghe. (23) Kẻ nào mà không nghe ngôn sứ ấy, thì sẽ bị diệt trừ khỏi dân. (24) Sau đó, mọi ngôn sứ, kể từ ông Samuen đến các vị kế tiếp, khi lên tiếng thì cũng đã loan báo những ngày chúng ta đang sống.
(25) "Phần anh em, anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà thiên chúa đã lập với cha ông anh em, khi Người phán với ông Ápraham: Nhờ dòng dõi ngưoi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. (26) Thiên Chúa đã cho Tôi Trung của Người chỗi dậy để giúp anh em trước tiên, và sai đi chúc phúc cho anh em, bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình". 
CHIA SẺ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC