Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

CHƯƠNG 6 - Sách Công Vụ Tông Ðồ

 II. Những Bước Ðầu Của Cuộc Truyền Giáo

Lập nhóm Bảy người

(1) Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Dothái theo văn hoá Hylạp kêu trách những tín hữu Dothái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên. (2) Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. (3) Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. (4) Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa". (5) Ðề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Têphanô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với ông Philipphê, Pơrôkhôrô, Nicano, Timôn, Pácmêna và ông Nicôla, một người ngoại quê Antiôkhia đã theo đạo Dothái. (6) Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Ðồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Ðồ đặt tay trên các ông.

(7) Lời Thiên Chúa vẫn lớn lên, và tại Giêrusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.

Ông Tê-pha-nô bị bắt

(8) Ông Têphanô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. (9) Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Kyrênê và Alêxanria, cùng với một số người gốc Kilikia và Tiểu Á, đứng lên tranh luận với ông Têphanô. (10) Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông. (11) Bấy giờ, họ mới xui mấy người phao lên rằng: "Chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xức phạm đến ông Môsê và Thiên Chúa". (12) Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến Thượng Hội Ðồng. (13) Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng: "Tên này không ngừng nói những lời phạm đến Nơi Thánh và Lề Luật. (14) Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giêsu người Nadarét ấy sẽ phá huỷ nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Môsê đã truyền lại cho chúng ta". (15) Toàn thể cử toạ trong Thượng Hội Ðồng đều nhìn thẳng vào ông Têphanô, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ.CHIA SẺ

Khi bạn để cho chính mình làm theo ý Chúa, bạn sẽ chẳng bao giờ biết mình sẽ đối diện với những thách đố nào. 

Phục vụ bàn (c.1-7). Không có sứ mạng nào là không quan trọng đối với người tôi tớ Đức Ki-tô, vì Đức Giê-su đã nói, “Thầy ở giữa anh em như người phục vụ” (Lc 22:27). Trong việc phục vụ bàn, những người này giải phóng cho các Tông Đồ để họ thi hành tác vụ cầu nguyện và thừa tác vụ Lời; và kết quả là sự gia tăng sự xung đột (c.7). Những người đầy Thánh Thần thấy không có việc gì là nhỏ hay vị trí nào là lớn cả. Họ chỉ nhìn thấy Vị Thầy của họ và những cơ hội để tôn vinh Ngài. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rất ít về các phó tế và những việc làm của họ. Và khi những người này làm tốt công việc của họ, họ là những người lãnh đạo quan trọng trong Hội thánh. Một phó tế phải làm gì, và tại sao người đó lại quan trọng với Thiên Chúa? Dù bạn không phải là một phó tế, nhưng bạn có nghĩ việc phục vụ của mình cũng quan trọng đối với Thiên Chúa?

Làm những điều kỳ diệu (c.8). Từ việc phục vụ bàn đến thực hiện các phép lạ! Stê-pha-nô luôn hướng đến những người lạc lối và tìm cách để đưa họ về với Đức Ki-tô. Nếu bạn trung thành với những điều mới, Đức Chúa có thể ban cho bạn nhiều điều khác (Mt 25:21). Chính việc sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa trong bất cứ cách nào Ngài muốn đã giúp Stê-pha-nô làm được những điều kỳ diệu. Bạn có nghĩ rằng mình sẽ bị phán xét về ảnh hưởng của bạn trên người khác như thế nào?

Đối diện với kẻ thù (c.9-15). Những người không tin đã đối xử với Stê-pha-nô theo cách thượng hội đồng đã đối xử với Đức Giê-su: họ đã bắt giữ ông vì những tố cáo bịa đặt và thuê những người làm chứng gian. Stê-pha-nô đã có kinh nghiệm về “chia sẻ những đau khổ của Ngài” (Pl 3:10) và cũng vậy liệu chứng từ của bạn sẽ đưa bạn về đích (Mt 5:11-12)? Họ đã nói Stê-pha-nô chống lại Mô-sê, nhưng gương mặt ông đã sáng ngời giống như Mô-sê (Xh 34)! Đâu là dung mạo của bạn khi đối diện với những kẻ chống đối và bách hại mình?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC