Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

CHƯƠNG 10 - Thư Gửi Tín Hữu Rô-Ma

Ít-ra-en không nhận biết rằng Thiên Chúa làm cho con người nên công chính
(1) Thưa anh em, lòng tôi những ước mong và tôi cầu xin cho dân Dothái được cứu độ. (2) Quả thế, tôi làm chứng cho họ là họ có lòng nhiệt thành đối với Thiên Chúa, nhưng lòng nhiệt thành đó không được sáng suốt (3) họ không nhận biết rằng chính Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính, và họ tìm cách nên công chính tự sức mình. Như vậy là họ không tuân theo đường lối Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính. (4) Quả thế, cứu cánh của Lề Luật là Ðức Kitô, khiến bất cứ ai tin đều được nên công chính.
Ông Mô-sê báo trước con người được nên công chính nhờ đức tin
(5) Về việc người ta được nên công chính nhờ Lề Luật, ông Môsê có viết: Ai thực hành những điều Lề Luật dạy, thì nhờ đó sẽ được sống. (6) Còn về việc người ta được nên công chính nhờ đức tin, thì có lời nói: Ðừng tự hỏi: ai sẽ lên trời? ngụ ý là: để đem Ðức Kitô xuống. (7) Cũng đừng hỏi: Ai sẽ xuống âm phủ? ngụ ý là: để đưa Ðức Kitô lên từ cõi chết. (8) Vậy Kinh Thánh nói gì? Thưa: Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. (9) Nếu miệng bạn tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. (10) Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ. (11) Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. (12) Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Dothái và người Hylạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Ðấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người. (13) Vì: Tất cả những ai kêu cầu danh Ðức Chúa sẽ được cứu thoát.
Ít-ra-en không tự bào chữa
(14) Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Ðấng họ không tin? Làm sao họ tin Ðấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? (15) Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi? Như có lời chép: Ðẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng! (16) Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo Tin Mừng; chính ngôn sứ Isaia đã nói: Lạy Ðức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng? (17) Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Ðức Kitô.
(18) Nhưng tôi xin hỏi: Phải chăng họ đã không được nghe giảng? Có chứ!
Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu,
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.
(19) Tôi xin hỏi thêm: Phải chăng dân Ítraen đã không hiểu? Trước hết, ông Môsê nói: Ta sẽ làm cho các ngươi ganh tị với một dân không đáng gọi là dân, tức giận một dân ngu đần. (20) Ông Isaia còn dám nói:
Những kẻ không tin Ta, lại được gặp Ta;
những kẻ không hỏi Ta, Ta đã xuất hiện cho chúng thấy.
(21) Còn về dân Ítraen, ông nói: Suốt ngày Ta dang tay kêu gọi một dân không vâng lời và ngỗ nghịch. 
CHIA SẺ

Tại sao Ít-ra-en đã vấp ngã vì Đức Ki-tô và từ chối Ngài? Bởi vì họ đã không hiểu sự công chính mà Thiên Chúa đã muốn hay cách thức để đạt được sự công chính đó. Giống như những người Pha-ri-sêu (và nhiều người trong thời đại hôm nay), họ đã nghĩ rằng chỉ có loại công chính nhờ việc làm chứ không hiểu sự công chính đến nhờ niềm tin (c.13; Ge 2:32; Cv 2:21).
Con tim người thừa sai của Phao-lô bước ra trong những câu 14-17. Ơn cứu độ là nhờ niềm tin, và niềm tin đến “nhờ việc nghe… Lời Thiên Chúa” (c.17). Nhưng những người tội lỗi không tin (có cả người Ít-ra-en) không thể nghe trừ khi chúng ta nói với họ. Thiên Chúa cần những người có đôi chân đẹp (Is 52:7) để mang Tin Mừng cho những người lạc lối.
Mặc dù, con tim của Phao-lô tan vỡ (c.1) và đôi tay của Thiên Chúa vươn ra (c.21; Is 65:2), Ít-ra-en đã không tin; nhưng những người dân ngoại đã tin và Thiên Chúa đã cứu họ! Khi bạn cảm thấy khiếp nhược trong việc làm chứng của mình, hãy nhớ đến Phao-lô; tiếp tục quan tâm, cầu nguyện, và chia sẻ Tin Mừng. Hãy giữ những đôi bàn chân đẹp này!
Lòng khao khát của Phao-lô: chứng kiến mọi người được nhận lãnh ơn cứu độ và loan báo Tin Mừng. Đâu là khao khát trong con tim bạn và bạn thường cầu xin Thiên Chúa điều gì? Phải chăng mối bận tâm xưa kia của Phao-lô cũng là mối bận tâm của bạn hôm nay?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC