Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 16 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Ông Ít-ma-ên chào đời
1 Bà Xa-rai, vợ ông Áp-ram, đã không sinh được cho ông một người con nào. Bà có một người nữ tỳ Ai-cập, tên là Ha-ga. 2 Bà Xa-rai nói với ông Áp-ram: "Ông coi: Ðức Chúa đã không cho phép tôi sinh con. Vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi; may ra nhờ nó mà tôi sẽ có con." Ông Áp-ram nghe lời bà Xa-rai.
3 Mười năm sau khi ông Áp-ram lập nghiệp tại đất Ca-na-an, bà Xa-rai, vợ ông, đem nữ tỳ của bà là Ha-ga, người Ai-cập, hiến cho ông Áp-ram, chồng bà, để nàng làm vợ ông. 4 Ông đi lại với Ha-ga và nàng có thai. Khi thấy mình có thai, thì nàng coi khinh bà chủ. 5 Bà Xa-rai nói với ông Áp-ram: "Tôi bị sỉ nhục là tại ông đấy! Chính tôi đã đặt nữ tỳ của tôi vào lòng ông. Thế mà từ khi nó thấy mình có thai, nó coi khinh tôi. Xin Ðức Chúa phân xử giữa ông và tôi." 6 Ông Áp-ram nói với bà Xa-rai: "Nữ tỳ của bà ở trong tay bà đấy; đối với nó, cái gì tốt cho bà thì bà cứ làm!" Bà Xa-rai hành hạ Ha-ga khiến nàng phải trốn bà.

Sứ thần của Ðức Chúa gặp Ha-ga trong sa mạc
 7 Sứ thần của Ðức Chúa gặp thấy nàng gần một suối nước trong sa mạc, suối ở trên đường đi Sua. 8 Người hỏi: "Ha-ga, nữ tỳ của Xa-rai, ngươi từ đâu đến và đi đâu?" Nàng đáp: "Con đang trốn bà Xa-rai, chủ con." 9 Sứ thần của Ðức Chúa bảo nàng: "Cứ về với bà chủ ngươi, và chịu luỵ bà ấy."10 Sứ thần của Ðức Chúa nói với nàng: "Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra thật nhiều đến mức không thể đếm được vì quá đông." 11 Sứ thần của Ðức Chúa nói với nàng:
"Này đây ngươi đang có thai, sắp sinh hạ con trai
và sẽ đặt tên là Ít-ma-ên,
vì Ðức Chúa đã nghe thấu nỗi khổ của ngươi.
12 Con người đó đúng là một con lừa hoang,
nó giơ tay chống mọi người, mọi người giơ tay chống nó,
nó sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em nó."
13 Nàng gọi tên Ðức Chúa, Ðấng phán với nàng, là: "Ngài là Thiên Chúa, Ðấng thấy tôi", vì nàng nói: "Phải chăng nơi đây tôi đã nhìn thấy, sau khi Người nhìn thấy tôi?" 14 Vì vậy người ta gọi giếng đó là giếng La-khai Rô-i. Giếng ấy ở giữa Ca-đê và Be-rét.
15 Ha-ga sinh cho ông Áp-ram một con trai; ông đặt tên cho đứa con mà Ha-ga đã sinh cho ông là Ít-ma-ên. 16 Ông Áp-ram được tám mươi sáu tuổi khi Ha-ga sinh Ít-ma-ên cho ông.

CHIA SẺ

Cuộc sống đầy những vất vả. Niềm tin và sự kiên nhẫn luôn đi với nhau (Dt. 6:12; Gc 1:1–5). Isaiah đã công bố, “bất cứ ai tin sẽ không hành động vội vã” (Isa. 28:16). Chúng ta tín thác vào Thiên Chúa không chỉ kế hoạch của Ngài, nhưng còn cả thời gian của Ngài. Trước khi Ngài có thể ban người con như đã hứa, Thiên Chúa đã đợi cho tới khi Áp-ram và Xa-rai là những người đều như đã chết (Rm. 4:19–21; Dt. 11:11–12). Xa-rai dựa vào sự hiểu biết của con người thay vì những lời Thiên Chúa hứa (Cn. 3:5–6). Bà đã tin tưởng vào người phụ nữ từ nước Ai cập thay vì tin vào Thiên Chúa từ thiên quốc.

Xa-rai không phải là một người tín hữu mạnh mẽ trong đức tin, nhưng bà lại có tài đổ lỗi. Bà đã đổ lỗi cho Thiên Chúa vì sự hiếm muộn của mình, rồi đổ lỗi cho Áp-ram khi Ha-ga đã gây ra những rắc rối trong gia đình. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa luôn trong sáng và bình an, nhưng khôn ngoan của xác thịt luôn gây chia rẽ (Gc 3:13–18). Áp-ram thoái thác vai trò lãnh đạo thiêng liêng trong gia đình và kết quả là sự hỗn loạn. Chúng ta dễ dàng càm ràm những người lãnh đạo thiếu văn hóa từ chức, chịu trách nhiệm cho những thất bại trong công việc. Tôi có lẩn tránh trách nhiệm do hậu quả của những việc tôi gây ra ? 

   Thiên Chúa nhìn thấy. Khi chúng ta bước đi dựa theo cặp mắt xác thịt chứ không phải bởi cặp mắt của niềm tin, chúng ta đánh mất sự kiên nhẫn; chúng ta dùng mưu mẹo và đổ lỗi cho những người khác. Khi mọi sự sai lệch, chúng ta cố gắng để thoát ra khỏi những sai lầm của mình. Thiên Chúa đã mang Ha-ga và Ít-ma-ên trở lại cho Áp-ram và Xa-rai, và họ đã sống với sai lầm của mình ít là mười bảy năm nữa. Có người nói rằng, Thiên Chúa trao cho mỗi người chúng ta một một ngọn đèn chỉ đủ rọi sáng trong khoảng cách hai bước chân trong hành trình cuộc đời chúng ta. Với khoảng cách ánh sáng như vậy, bạn dừng lại bên vệ đường, hay bạn bước đi bằng ánh nhìn của Thiên Chúa trong những khoảng tối mà ngọn đèn trong  tay bạn không rọi tới ? 

   Thiên Chúa đưa ra giải pháp. Áp-ram và Xa-rai đã sai lầm nghiêm trọng với Ha-ga, và họ đã đau khổ vì điều đó; nhưng Thiên Chúa đã can thiệp và chăm sóc cho Ha-ga cũng như con của bà. Áp-ram đã vâng theo Thiên Chúa và đã đặt tên cho con mình: “Ít-ma-ên - Thiên Chúa sẽ nghe.” Nếu Áp-ram và Xa-rai đã đợi Thiên Chúa thay vì chạy trước Thiên Chúa, họ đã có thể tránh được tất cả những đau khổ ấy. Bạn có chấp nhận việc Thiên Chúa muốn điều tốt cho bạn và Ngài cũng muốn điều đó ngay cả cho những người bạn xem là kẻ thù, vì tất cả chúng ta đều là con cái Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC