Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 15 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Lời hứa và giao ước của Thiên Chúa
1 Sau các việc đó, có lời Ðức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng: "Hỡi Áp-ram, đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn." 2 Ông Áp-ram thưa: "Lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Ê-li-e-de, một người Ða-mát." 3
Ông Áp-ram thưa: "Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con." 4 Và đây có lời Ðức Chúa phán với ông rằng: "Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi." 5 Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán: "Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không." Người lại phán: "Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó! " 6 Ông tin Ðức Chúa, và vì thế, Ðức Chúa kể ông là người công chính.
7 Người phán với ông: "Ta là Ðức Chúa, Ðấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Can-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu." 8 Ông thưa: "Lạy Ðức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu?" 9 Người phán với ông: "Ði kiếm cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy và một bồ câu non." 10 Ông kiếm cho Người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia; còn chim thì ông không xẻ. 11 Mãnh cầm sà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi.
12 Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông. 13 Người phán với ông: "Ngươi phải biết rằng: dòng dõi ngươi sẽ trú ngụ trong một đất không phải của chúng. Chúng sẽ làm tôi người ta và người ta sẽ hành hạ chúng bốn trăm năm. 14 Nhưng Ta sẽ xét xử dân tộc chúng phải làm tôi, và sau đó chúng sẽ ra đi với nhiều tài sản. 15 Còn ngươi sẽ về với cha ông ngươi bình an, và sẽ được chôn cất sau khi hưởng tuổi già hạnh phúc. 16 Ðến đời thứ bốn, chúng sẽ trở về đây, vì sự gian ác của người E-mô-ri chưa đủ mức."
17 Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. 18 Hôm đó, Ðức Chúa lập giao ước với ông Áp-ram như sau:
"Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này,
từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát,
19 đất của những người Kê-ni, Cơ-nát, Cát-môn, 20 Khết, Pơ-rít-di, Ra-pha, 21 E-mô-ri, Ca-na-an, Ghia-ga-si và Giơ-vút.CHIA SẺ

Phần thưởng của Áp-ram không phải là sự tán thưởng của những người được ông cứu, nhưng là sự chuẩn nhận của Thiên Chúa, Đấng mà ông phục vụ. Đây là lần đầu tiên cụm từ “đừng sợ” xuất hiện trong Kinh thánh, và chúng ta sẽ còn được nghe rất nhiều lần sau nay. Sợ hãi sau một trận chiến là điều rất bình thường, nhưng sợ và đức tin có thể tồn tại trong cùng một con tim (Mt 8:26). Nỗi sợ của Abram đã bị dập tắt bởi ba mặc khải từ Thiên Chúa.

Điều Thiên Chúa là (1). Thiên Chúa là sự quan phòng và gìn giữ của chúng ta, vì thế chúng ta không cần phải sợ kẻ thù bên ngoài hay cảm giác bên trong lòng của chúng ta. Thiên Chúa là “TA LÀ” vĩ đại, và Ngài có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Với Ngài, chúng ta có mọi sự; không có Ngài, chẳng có gì chúng ta có mà sung mãn. Bạn có thể cho tôi biết Thiên Chúa của bạn lớn bao nhiêu ?

Điều Thiên Chúa phán (2–7). Áp-ram nhìn đến bản thân và nhận thấy mình ngày càng lớn tuổi. Rồi ông nhìn đến người đầy tớ của mình, Ê-li-e-de, và nghĩ có lẽ Thiên Chúa có thể sử dụng người quản gia này. Nhưng Thiên Chúa nói với Áp-ram, đừng có nhìn bản thân, hay những người khác, nhưng hãy bắt đầu hãy nhìn lên Thiên Chúa. Đây là lần thứ hai ông ngước nhìn lên để nhìn điều Thiên Chúa đã dành cho ông (St. 13:14; x 13:10). Câu 6 làm rõ điều mà Áp-ram đã được cứu nhờ niềm tin vào lời Thiên Chúa (Rm. 4:3; Gal. 3:6; Gc 2:23), và rằng đây là cách thức duy nhất để được cứu. Những lúc đi vào ngõ cụt của cuộc sống, bạn nhìn thấy ngõ cụt của cuộc đời mình hay nhìn xa hơn để thấy lời hứa cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ?

Điều Thiên Chúa làm (8–21). Thiên Chúa đã đóng ấn lời hứa của Ngài với một giao ước. Vào thời đó, để đi chính giữa phần được chia ra từ một con vật là một cách thức để đóng ấn sự đồng ý. Nhưng Thiên Chúa là Đấng duy nhất đi qua giữa các phần này ! Áp-ram đã ngủ! Giao ước của Thiên Chúa là tất cả mọi ân sủng (Ep. 2:8-9), và phần việc của chúng ta chỉ là chứng tá cho niềm tin của mình.  

Khi bạn thấy mình sợ hãi hay mất kiên nhẫn trước Thánh ý Thiên Chúa, hãy ngước nhìn lên trời và nhớ lại những giao ước của Ngài. Khi bạn mang lễ vật đến với Thiên Chúa, hãy chắc rằng kẻ thù không có lấy trộm mất. Khi bạn không thể làm điều gì, nghỉ ngơi và tin rằng Thiên Chúa đang làm việc (c.12). Nếu chúng ta kính sợ Thiên Chúa, chúng ta chẳng sợ bất cứ điều gì, hay bất cứ con người nào, và chúng ta cũng chẳng sợ những lời đe dọa của bất kỳ ai. Bạn hay Thiên Chúa, ai là người đang điều khiển con tàu của cuộc đời bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC