Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 27 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ông Gia-cóp đoạt lời chúc phúc của ông I-xa-ác
1 Ông I-xa-ác đã già, mắt ông loà không trông thấy nữa. Ông bèn gọi Ê-xau, con trai lớn của ông, ông nói: "Con ơi! " Cậu thưa: "Dạ, con đây." 2 Ông nói: "Con thấy không, cha già rồi, không biết chết ngày nào. 3 Bây giờ con hãy lấy khí giới của con, ống tên và cây cung của con, ra đồng săn thú cho cha. 4
Con hãy làm cho cha một món ăn ngon như cha thích, rồi đem đến cho cha ăn, để cha đích thân chúc phúc cho con trước khi chết." 5 Ðang khi ông I-xa-ác nói với Ê-xau, con trai ông, thì bà Rê-bê-ca nghe được. Ê-xau đi ra đồng để săn thú mang về.
6 Bà Rê-bê-ca nói với ông Gia-cóp, con trai bà: "Này, mẹ vừa nghe cha con nói với anh con rằng: 7 "Con hãy đem thịt rừng về cho cha và làm cho cha một món ăn ngon, để cha ăn và chúc phúc cho con trước mặt Ðức Chúa, trước khi cha chết." 8 Giờ đây, con ơi, hãy nghe lời mẹ mà làm như mẹ dạy con. 9 Con đến bầy súc vật bắt cho mẹ hai con dê đực non và mập; mẹ sẽ làm thành một món ăn ngon cho cha con như cha con thích. 10 Con sẽ đem đến cho cha con và cha con sẽ ăn, để người chúc phúc cho con trước khi chết."
11 Gia-cóp nói với mẹ: "Mẹ coi, anh Ê-xau con thì lông lá, còn con thì nhẵn nhụi. 12 Biết đâu cha con sẽ rờ con; con sẽ bị cha coi như một tên lừa gạt, và sẽ phải chuốc lấy lời nguyền rủa, thay vì được chúc phúc." 13 Mẹ cậu bảo: "Con ơi, nếu con bị nguyền rủa, mẹ sẽ gánh cho; cứ nghe lời mẹ và đi bắt dê cho mẹ." 14 Cậu đi bắt, đem lại cho mẹ, và mẹ cậu đã làm thành món ăn ngon như cha cậu thích. 15 Bà Rê-bê-ca lấy áo của Ê-xau, con trai lớn của bà, áo sang nhất mà bà có ở nhà, và mặc cho Gia-cóp, con trai nhỏ của bà. 16 Bà lấy da dê non mà bọc lấy tay và phần cổ nhẵn nhụi của cậu. 17 Rồi bà đặt món ăn ngon và bánh đã làm vào tay Gia-cóp, con bà.
18 Cậu vào với cha và thưa: "Cha ơi!" Ông đáp: "Cha đây! Con là đứa nào đấy con?" 19 Gia-cóp thưa với cha: "Con là Ê-xau, con trưởng của cha; con đã làm như cha bảo. Mời cha ngồi dậy xơi món thịt rừng của con, để cha đích thân chúc phúc cho con." 20 Ông I-xa-ác hỏi con: "Con ơi! sao con tìm được mau thế?" Cậu thưa: "Ðức Chúa, Thiên Chúa của cha, đã cho con gặp được may mắn." 21 Ông I-xa-ác bảo Gia-cóp: "Con ơi, lại gần đây, để cha rờ con, xem con có đúng là Ê-xau, con cha, hay không." 22 Gia-cóp lại gần ông I-xa-ác, cha ông; ông rờ cậu và nói: "Tiếng thì tiếng Gia-cóp, mà tay là tay Ê-xau." 23 Ông không nhận ra cậu, vì tay cậu lông lá như tay Ê-xau, anh cậu; thế là ông chúc lành cho cậu. 24 Ông hỏi: "Con có đúng là Ê-xau, con cha không?" Cậu thưa: "Vâng, chính con." 25 Ông nói: "Con ơi, bưng lại cho cha ăn món thịt rừng, để cha đích thân chúc phúc cho con." Cậu bưng lại cho ông, ông ăn; rồi cậu đem rượu đến, ông uống.26 Ông I-xa-ác, cha cậu, bảo: "Con ơi, lại gần đây và hôn cha đi!" 27 Cậu lại gần và hôn ông. Ông hít mùi áo cậu và chúc phúc cho cậu rằng:
"Kìa, mùi thơm con tôi
như mùi thơm cánh đồng Ðức Chúa đã chúc phúc.
28 Xin Thiên Chúa ban cho con,
sương trời với đất đai màu mỡ, và lúa mì rượu mới dồi dào.
29 Các dân phải làm tôi con, các nước phải sụp xuống lạy con.
Con hãy làm chủ các anh em con,
và các con của mẹ con phải sụp xuống lạy con.
Kẻ nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa,
kẻ chúc phúc cho con sẽ được chúc phúc."

Ông I-xa-ác chúc phúc cho Gia-cóp

 30 Khi ông I-xa-ác chúc phúc cho Gia-cóp xong, và Gia-cóp vừa từ chỗ cha cậu là ông I-xa-ác mà đi ra, thì Ê-xau, anh cậu, đi săn về. 31 Ê-xau cũng làm một món ăn ngon, đem lại cho cha và thưa với cha: "Mời cha dậy xơi món thịt rừng của con cha, để cha đích thân chúc phúc cho con." 32 Ông I-xa-ác, cha cậu, nói với cậu: "Con là đứa nào đây?" Cậu thưa: "Con là Ê-xau, con trai cha, con trưởng của cha!" 33 Ông I-xa-ác run lên, run bắn người lên và hỏi: "Vậy ai là người đã săn thịt rừng và đem lại cho cha? Cha đã ăn tất cả trước khi con vào. Cha đã chúc phúc cho nó, và dù sao nó vẫn được chúc phúc." 34 Khi Ê-xau nghe những lời của cha, cậu kêu lên một tiếng lớn và cay đắng vô cùng. Cậu thưa với cha: "Cha ơi, xin cha chúc phúc cho cả con nữa." 35 Ông nói: "Em con đã dùng mưu gian mà đến, và đoạt lời chúc của con." 36 Cậu nói: "Có phải vì nó tên là Gia-cóp, mà nó đã hất cẳng con đến hai lần? Nó đã đoạt quyền trưởng nam của con, bây giờ đây nó lại đoạt lời chúc phúc của con!" Rồi cậu thêm: "Cha chẳng dành cho con một lời chúc phúc sao?" 37 Ông I-xa-ác đáp lại Ê-xau: "Con xem, cha đã đặt nó làm chủ con và đã khiến tất cả các anh em nó làm tôi nó. Cha đã liệu cho nó có lúa mì rượu mới. Vậy cha làm gì được cho con, con ơi!" 38 Ê-xau thưa với cha: "Cha chỉ có một lời chúc phúc ấy thôi sao? Xin cha cũng chúc phúc cho cả con nữa, cha ơi!" Rồi Ê-xau oà lên khóc. 39 Bấy giờ, ông I-xa-ác, cha cậu, lên tiếng nói:
"Kìa, nơi ở của con sẽ cách xa đất đai màu mỡ
và không được sương từ trời cao gieo xuống.
40 Con sẽ sống nhờ thanh gươm của con, sẽ làm tôi em con.
Nhưng khi còn nay đây mai đó,
con sẽ giũ được ách em con ra khỏi cổ con."
41 Ê-xau hận với Gia-cóp vì lời chúc phúc cậu này đã được cha ban cho. Ê-xau tự nhủ: "Sắp đến ngày lo đám tang cho cha ta rồi; bấy giờ ta sẽ giết Gia-cóp, em ta!" 42 Người ta báo cho bà Rê-bê-ca biết những lời của Ê-xau, con trai lớn của bà. Bà liền cho gọi Gia-cóp, con trai nhỏ của bà đến và bảo: "Ê-xau, anh con, đang muốn giết con để trả thù. 43 Giờ đây, con ơi, hãy nghe lời mẹ, đứng lên và trốn sang bên bác La-ban, anh của mẹ ở Kha-ran.44 Con sẽ ở với bác một thời gian, cho đến khi anh con nguôi giận. 45 Chừng nào anh con không còn giận con nữa và quên đi điều con đã làm cho anh, thì mẹ sẽ sai người đưa con từ đó về. Lẽ nào trong một ngày mẹ phải mất cả hai con?"
Ông I-xa-ác sai ông Gia-cóp đến nhà ông La-ban
46 Bà Rê-bê-ca nói với ông I-xa-ác: "Tôi chán không muốn sống nữa, vì các con gái ông Khết. Nếu Gia-cóp cưới ai trong số con gái ông Khết như những cô này, đám con gái xứ này, thì tôi còn sống làm gì nữa?"

CHIA SẺ

Một quyết định sai. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Thiên Chúa cuộc chia tách gia đình mà bắt đầu tự hủy, và tất cả bắt đầu với I-xa-ác. Ông đã biết rằng Thiên Chúa đã chọn Gia-cóp, người em, để được nhận phúc lành (St. 25:23–26); nhưng ông tuyên bố rằng ông sẽ dành phúc lành ấy cho Ê-xau. Dường như I-xa-ác quan tâm nhiều đến thể lý bên ngoài hơn là những điều thiêng liêng. Ông không còn là con người thiêng liêng như ông đã từng có trước đây. Câu chuyện của I-xa-ác chắc cũng không khác với thái độ chúng ta hôm nay là bao. Nếu bạn nhìn lại xem tôi mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho những gì liên quan đến hình thức bên ngoài, áo quần, trang điểm,…, hoặc tôi có quá nhiều mối bận tâm về công việc đến nỗi chỉ đủ thời gian đến nhà nguyện tham dự một Thánh lễ mà không có một ít thời gian để đọc các bài đọc của phụng vụ ngày hôm đó ?

Một giải pháp sai. Rê-bê-ca đã biết điều Thiên Chúa hứa với Gia-cóp, và bà nên để Thiên Chúa thực hiện điều ấy theo cách của Ngài. “Đức tin là sống mà không có kế hoạch” và ai có thể can thiệp Chúa hoàn tất mục đích của Ngài (Dan 4:35)? Thay vì thế, bà đã biến con mình thành kẻ nói dối và lừa dối chồng mình. Nếu I-xa-ác đã tin tưởng Chúa thay vì những giác quan thể lý của (vv. 21, 22, 25, 27), ông đã không bị ngốc như thế. Có khi nào vì thiếu niềm tin vào đường lối của Chúa trong cuộc đời mình, gia đình mình, cộng đoàn mình,… mà tôi đã “can đảm” thay đổi kế hoạch của Thiên Chúa bằng kế hoạch “nhem nhuốc” của mình?

Một thái độ sai. Ê-xau đã tỏ cho biết nhiều năm trước rằng ông không thích những điều thiêng liêng (St. 25:29–34), và một cách nào đó, ông đã biết lời của Thiên Chúa về phúc lành. Ông đã khóc (Dt. 12:17) đã xin được chúc lành, và rồi ông âm mưu giết em mình! Lòng ông ta không có ngay thẳng với cả Thiên Chúa và con người. Những điều này, nhắc chúng ta về câu chuyện của Cain (St 4). Trong những vật bạn đang sở hữu, có bao nhiêu thứ đồ mà bạn thực sự không cần, nhưng vì biết có người khác cần, đồng nghĩa nó có giá trị, và bạn “cất nó” kỹ hơn để rồi nó “meo mốc” phải vứt đi vì không sử dụng được nữa, và cũng không thể chia sẻ được?
“Một vài ngày” của Rê-bê-ca (v. 44) đã  trở thành hai mươi năm! Tất cả là bởi kế hoạch của mình mà bà chẳng bao giờ gặp lại con trai mình trên cõi dương trần này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC