Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 26 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Ông I-xa-ác tại Gơ-ra
1 Bấy giờ trong xứ xảy ra một nạn đói, không phải nạn đói đã xảy ra trước kia thời ông Áp-ra-ham. Ông I-xa-ác đi Gơ-ra, đến với A-vi-me-léc, vua người Phi-li-tinh. 2 Ðức Chúa hiện ra với ông và phán: "Ðừng xuống Ai-cập, hãy ở trong đất Ta sẽ chỉ cho. 3
Hãy trú ngụ trong đất này; Ta sẽ ở với ngươi và sẽ chúc phúc cho ngươi, vì Ta sẽ ban tất cả những miền đất này cho ngươi và dòng dõi ngươi, và Ta sẽ giữ lời Ta đã thề với Áp-ra-ham, cha ngươi. 4 Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra nhiều như sao trên trời, sẽ ban cho dòng dõi ngươi tất cả những miền đất này; và nhờ dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc, 5 bởi vì Áp-ra-ham đã vâng lời Ta, đã giữ điều Ta truyền, cũng như các mệnh lệnh, thánh chỉ và luật điều của Ta." 6 Vậy ông I-xa-ác sống ở Gơ-ra.
7 Người địa phương hỏi về vợ ông, thì ông trả lời: "Nàng là em tôi." Ông không dám nói: "Nàng là vợ tôi", sợ người địa phương giết ông vì bà Rê-bê-ca, bởi lẽ bà có nhan sắc. 8 Khi ông đã ở đó lâu ngày, thì A-vi-me-léc, vua người Phi-li-tinh, nhìn xuống qua cửa sổ thì thấy ông I-xa-ác đang cười giỡn với bà Rê-bê-ca, vợ ông. 9 Vua A-vi-me-léc cho gọi ông I-xa-ác đến và nói: "Ðúng là vợ ông! Sao ông lại nói: Nàng là em tôi?" Ông I-xa-ác trả lời vua: "Tôi đã nói như thế vì sợ phải chết vì nàng."10 Vua A-vi-me-léc nói: "Ông đã làm gì chúng tôi thế? Thiếu chút nữa là một người trong dân sẽ nằm với vợ ông, và ông làm cho chúng tôi phải vương vào một tội!" 11 Vua A-vi-me-léc truyền cho toàn dân rằng: "Ai mà động đến ông này và vợ ông, sẽ bị xử tử."
12 Ông I-xa-ác đã gieo vãi trong đất ấy, và năm đó ông thu hoạch gấp trăm lần. Ðức Chúa chúc phúc cho ông 13 và ông trở nên giàu có, mỗi ngày một giàu thêm, giàu vô kể. 14 Ông có những đàn chiên, đàn bò, có nhiều đầy tớ, khiến người Phi-li-tinh phải ghen.
Những giếng nước giữa Gơ-ra và Bơ-e Se-va
15 Tất cả những giếng mà đầy tớ của cha ông đã đào dưới thời ông Áp-ra-ham, cha ông, thì người Phi-li-tinh đã bít lại và lấp đầy đất. 16 Vua A-vi-me-léc nói với ông I-xa-ác: "Ông hãy đi khỏi xứ chúng tôi, vì ông đã trở nên quá mạnh so với chúng tôi." 17 Ông I-xa-ác đi khỏi đó, cắm lều trong thung lũng Gơ-ra và ở lại đây. 18 Ông I-xa-ác đào lại những giếng nước mà người ta đã đào thời ông Áp-ra-ham, cha ông, và người Phi-li-tinh đã bít đi sau khi ông Áp-ra-ham qua đời. Ông lấy chính những tên cha ông đã đặt mà đặt cho các giếng ấy.
19 Ðầy tớ ông I-xa-ác đào trong thung lũng và tìm thấy ở đó một giếng nước mạch. 20 Những người chăn súc vật ở Gơ-ra tranh chấp với những người chăn súc vật của ông I-xa-ác, chúng nói: "Nước của chúng tôi!" Ông đã đặt tên giếng là Ê-xéc, bởi vì chúng đã gây gỗ với ông. 21 Họ đào một giếng khác và người ta lại tranh chấp về giếng đó; ông đặt tên giếng là Xít-na. 22 Ông bỏ chỗ ấy ra đi đào một giếng khác; người ta không tranh chấp về giếng này, và ông đặt tên giếng là Rơ-khô-vốt; ông nói: "Vì giờ đây Ðức Chúa đã cho chúng ta được thênh thang, và chúng ta sẽ sinh sôi trong đất này."
23 Từ chỗ ấy, ông lên Bơ-e Se-va. 24 Ðêm ấy, Ðức Chúa hiện ra với ông và phán:
"Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, cha ngươi.
Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi.
Vì Áp-ra-ham, tôi tớ của Ta, Ta sẽ chúc phúc cho ngươi,
sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra nhiều."
25 Tại đây ông dựng một bàn thờ và kêu cầu danh Ðức Chúa. Cũng tại đây ông cắm lều, và các đầy tớ ông I-xa-ác đã khơi một cái giếng.

các đầy tớ ông I-xa-ác đã khơi một cái giếng

Giao ước với vua A-vi-me-léc
26 Từ Gơ-ra, vua A-vi-me-léc cùng với ông A-khu-dát, bạn của vua, và ông Pi-khôn, người chỉ huy quân đội của vua, đến gặp ông I-xa-ác. 27 Ông I-xa-ác nói với họ: "Các ông ghét tôi và đã đuổi tôi đi khỏi xứ các ông, thì các ông còn đến gặp tôi làm gì?" 28 Họ trả lời: "Chúng tôi đã thấy rõ là Ðức Chúa ở với ông và chúng tôi nói: phải có một lời thề nguyền giữa chúng ta, giữa chúng tôi và ông. Chúng tôi muốn lập giao ước với ông: 29 Ông sẽ không làm hại chúng tôi, cũng như chúng tôi đã không động đến ông, mà đã chỉ làm điều tốt cho ông và đã để cho ông đi bình an. Giờ đây ông là người được Ðức Chúa chúc phúc." 30 Ông làm tiệc đãi họ, và họ ăn uống.
31 Sáng hôm sau, họ dậy sớm, hai bên thề với nhau, rồi ông I-xa-ác để họ đi và họ từ giã ông ra đi bình an. 32 Chính ngày hôm ấy, các đầy tớ ông I-xa-ác đến báo tin cho ông về cái giếng họ đã đào; họ nói với ông: "Chúng tôi đã tìm thấy nước." 33 Ông gọi giếng ấy là Síp-a; vì thế tên thành ấy là Bơ-e Se-va; cho đến ngày nay.

Các bà vợ người Khết của ông Ê-xau
34 Khi Ê-xau được bốn mươi tuổi thì lấy hai người vợ là Giu-đi-tha, con gái ông Bơ-ê-ri người Khết, và Ba-xơ-mát, con gái ông Ê-lôn người Khết. 35 Hai người phụ nữ này làm cho ông I-xa-ác và bà Rê-bê-ca phải cay đắng trong lòng.
CHIA SẺ 

Đức tin không thể lớn lên mà không qua thử thách, và trong chương này thuật lại nhiều thử thách mà I-xa-ác trải qua và cho thấy ông đã đáp trả lại chúng như thế nào. Thiên Chúa chúc lành cho dân Ngài trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù họ có tội lỗi đến đâu, hoặc ngay cả họ đang đối diện với những chống đối từ mọi phía.

Chạy trốn (1–6). Giống như Áp-ra-ham, I-xa-ác đã bắt đầu từ Aicập (12:10 tt.); nhưng Thiên Chúa đã dừng ông tại biên giới (10:19) và tái khẳng định với ông. I-xa-ác đã được chúc lành bởi Áp-ra-ham (vv. 5, 24 ). Thiên Chúa có thể chúc lành cho chúng ta dù trong bất cứ hoàn cảnh nào: Thiên Chúa có thể chúc lành trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình đang gặp sóng gió, sứ vụ gặp thách đố,… Liệu tôi có không làm theo ý Chúa, khi nào tôi chạy trốn khỏi những khó khăn thay vì tín thác vào Ngài để nhận lãnh phúc lành cho dù hoàn cảnh đó có khó khăn đến đâu đi nữa ?

Lừa dối (7–14). Trong khi ở trong lãnh địa của kẻ thù, I-xa-ác đã lập lại “truyền thống nói dối” dù điều này đã hai lần gây rắc rối cho Áp-ra-ham (12:10 tt.; 20:1tt.). Thật là buồn khi một thế hệ mới phạm lại cùng một tội của thế hệ trước. Thiên Chúa đã chúc lành cho I-xa-ác theo cách vật chất, nhưng chúng ta tự hỏi về đời sống thiêng liêng thì thế nào. Liệu hàng xóm ông có còn tin tưởng ông sau khi nghe về sự dối trá của ông? Chúng ta vẫn hay cho rằng Thiên Chúa chúc lành cho những ai xứng đáng mà thôi, nhưng trong chương này, Thiên Chúa đã chúc cho I-xa-ác ngay khi ông vừa mới phạm tội. Bạn có cảm thấy may mắn khi chúng ta vẫn được Thiên Chúa chúc lành cho dù chúng ta vẫn sống trong tình trạng tội lỗi?

Đầu hàng (15–25). Nước rất là vô cùng quý đối với các quốc gia trong sa mạc, và sở hữu một cái giếng giá trị tương đương với sở hữu miếng đất. Thay vì bảo vệ những giếng nước do các gia nhân mình đào được, I-xa-ác chuyển tới một vị trí mới. Ông có thể đã thực hành điều trong thư Rôma nói: (Rm 12:18). Những giếng mới đào được tượng trưng cho phúc lành I-xa-ác nhận được từ Thiên Chúa, nhưng kẻ thù của ông đã chiếm đoạt chúng. Thay vì chiến đấu giành lại những chiếc giếng này, hoặc bỏ cuộc, I-xa-ác lại đi nơi khác và tiếp tục tìm những giếng nước mới. Mỗi lần ông dời tới vị trí mới để đào lại có nước. Đâu là bài học cho chúng ta rút ra từ nghiệm của I-xa-ác? Liệu Thiên Chúa có thể chúc lành cho bạn dù tất cả những gì diễn ra xung quanh bạn đều toàn là sự chống đối?

Xung đột (26–35). Ngược với cha của mình là Áp-ra-ham, người chẳng ngại tuyên bố chiến tranh, I-xa-ác là người thầm lặng và suy tư, ông cố gắng tránh xung đột. Ông can đảm đối diện với những hành vi xấu của hàng xóm mình- và ông đã chiến thắng! Lưu ý rằng ông đã đi thêm một dặm và đã góp vui cho những người đàn ông tại bữa tiệc (xem Rm. 12:18–21). Thay vì ngồi đó mà khóc than cho số phận hẩm hiu của mình, I-xa-ác vẫn tiếp tục hành động để ông được đưa đến gần Chúa hơn, và rồi kẻ thù của ông đã phải giảng hòa cùng ông. Và ngày sau đó Thiên Chúa chúc phúc cho ông một giếng mới (c. 33). Với niềm tin vào Thiên Chúa được thể hiện qua cách sống của bạn, liệu những người xung quanh bạn có tự hỏi về Thiên Chúa, Đấng mà bạn tin là ai vậy?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC