Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 29 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Gia-cóp đến nhà ông La-ban
1 Gia-cóp cất bước đi về đất con cái Phương Ðông. 2 Cậu nhìn và thấy một cái giếng ở ngoài đồng. Ở đó có ba đàn chiên đang nằm gần giếng, vì người ta cho các đàn vật uống nước giếng này. Trên miệng giếng, có một tảng đá lớn. 3 Khi các đàn vật đã tụ tập đông đủ, thì người ta lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng và cho chiên uống, rồi lại đưa tảng đá về chỗ cũ trên miệng giếng. 4
Gia-cóp hỏi họ: "Anh em ở đâu đến?" Họ đáp: "Chúng tôi từ Kha-ran đến." 5 Cậu hỏi: "Anh em có biết ông La-ban, con cháu ông Na-kho không?" Họ trả lời: "Chúng tôi biết." 6 Cậu lại hỏi: "Ông ấy có được bình an không?" Họ trả lời: "Ông ấy được bình an; cô Ra-khen, con gái ông ấy, đang đến cùng với chiên dê kia kìa." 7 Cậu nói: "Trời còn sáng thế này, chưa phải là lúc tụ tập đàn vật, anh em cho chiên dê uống rồi đi chăn đi!" 8 Họ đáp: "Chúng tôi không được làm như vậy, trước khi các đàn vật tụ tập đông đủ; bấy giờ người ta mới lăn tảng đá khỏi miệng giếng, và chúng tôi sẽ cho chiên dê uống."
9 Ông còn đang nói chuyện với họ, thì cô Ra-khen đến cùng với chiên dê của cha cô, vì cô là người chăn súc vật. 10 Gia-cóp vừa nhìn thấy cô Ra-khen, con gái ông La-ban, anh của mẹ cậu, và chiên dê của ông La-ban, anh của mẹ cậu, thì cậu lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng, và cho chiên dê của ông La-ban, anh của mẹ cậu, uống. 11 Gia-cóp hôn cô Ra-khen rồi oà lên khóc. 12 Gia-cóp nói cho cô Ra-khen biết cậu là anh em họ hàng với cha cô và là con trai bà Rê-bê-ca; cô liền chạy về báo tin cho cha. 13 Ông La-ban vừa nghe nói đến Gia-cóp, con của em gái ông, liền chạy ra đón, ôm cậu mà hôn, rồi đưa vào nhà. Cậu kể lại cho ông La-ban hết mọi việc. 14 Ông La-ban nói: "Cháu đúng là cốt nhục của bác." Cậu ở lại với ông trọn một tháng.

Ông Gia-cóp lấy hai vợ
15 Ông La-ban nói với Gia-cóp: "Vì cháu là anh em họ hàng với bác, mà cháu phục vụ bác không công hay sao? Cháu cứ cho bác biết công xá của cháu thế nào." 16 Ông La-ban có hai con gái, cô chị tên là Lê-a, cô em tên là Ra-khen. 17 Cô Lê-a mắt lờ đờ, còn cô Ra-khen thì duyên dáng và có nhan sắc. 18 Gia-cóp yêu cô Ra-khen, nên cậu nói: "Cháu sẽ phục vụ bác bảy năm để được Ra-khen, con gái út của bác." 19 Ông La-ban nói: "Bác gả nó cho cháu thì hơn là gả cho người khác. Cháu cứ ở lại với bác." 20 Vì cô Ra-khen, Gia-cóp đã phục vụ bảy năm, nhưng đối với cậu chỉ như vài ngày vì cậu quá yêu cô. 21 Gia-cóp nói với ông La-ban: "Xin bác giao vợ cháu cho cháu, vì cháu đã mãn hạn, và cháu muốn lui tới với nàng." 22 Ông La-ban mời mọi người nơi ấy đến và làm tiệc. 23 Chiều tối, ông dẫn cô Lê-a, con gái ông, đến cho cậu, và cậu ăn nằm với cô. 24 Ông La-ban cho con gái ông là Lê-a, người nữ tỳ của ông là Din-pa, để làm nữ tỳ cho cô. 25 Sáng ngày ra, mới thấy là cô Lê-a! Cậu nói với ông La-ban: "Cha đã làm gì con thế? Con đã chẳng phục vụ cha để được Ra-khen sao? Sao cha lại đánh lừa con?" 26 Ông La-ban trả lời cậu: "Trong miền chúng tôi không có lệ gả em trước khi gả chị. 27 Con cứ qua trọn tuần lễ cưới với đứa này đã, rồi cha sẽ gả cho con cả đứa kia, để bù lại công con phục vụ ở nhà cha thêm bảy năm nữa." 28 Gia-cóp đã làm như vậy: cậu đã qua trọn tuần lễ cưới với cô Lê-a, rồi ông gả cho cậu cô Ra-khen, con gái ông, làm vợ. 29 Ông La-ban cho con gái ông là Ra-khen, người nữ tỳ của ông là Bin-ha, để làm nữ tỳ cho cô. 30 Gia-cóp cũng ăn nằm với cô Ra-khen, cậu còn yêu cô Ra-khen hơn cô Lê-a, và cậu phục vụ ở nhà ông La-ban thêm bảy năm nữa.

Lê-a và Ra-khen

Các con ông Gia-cóp
31 Ðức Chúa thấy rằng bà Lê-a không được yêu, nên Người cho bà sinh đẻ, còn bà Ra-khen thì hiếm hoi. 32 Bà Lê-a có thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Rưu-vên, vì bà nói: "Ðức Chúa đã thấy cảnh khổ cực của tôi, bây giờ chồng tôi sẽ yêu tôi." 33 Bà lại có thai và sinh con trai. Bà nói: "Ðức Chúa đã nghe biết là tôi không được yêu, và Người đã cho tôi đứa này nữa", và bà đặt tên cho nó là Si-mê-ôn. 34 Bà lại có thai và sinh con trai. Bà nói: "Phen này, chồng tôi sẽ gắn bó với tôi, vì tôi đã sinh cho ông ba đứa con trai", vì thế bà đặt tên cho nó là Lê-vi. 35 Bà lại có thai và sinh con trai. Bà nói: "Phen này, tôi sẽ tạ ơn Ðức Chúa", vì thế bà đặt tên cho nó là Giu-đa. Rồi bà thôi không sinh đẻ nữa.
CHIA SẺ

Người đầy tớ trung thành của Áp-ra-ham đã tìm cho I-xa-ác một người vợ, nhưng Gia-cóp phải tìm vị hôn thê cho chính mình. Kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta mỗi khác nhau, và chúng ta phải chấp nhận ý Ngài (Phil. 2:12–13).

Người khách (1–14). Sự quan phòng của Thiên Chúa đã mang Gia-cóp tới cái giếng ngay khi Ra-khen vừa đến. (x. St. 24:27.) Đúng với bản tính mưu mẹo của mình, Gia-cóp đã cố gắng để liều với những mục tử để ông có thể dành được Ra-khen cho chính mình! Đó là tình yêu phát sinh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tháng đầu tiên ở nhà cậu La-ban như thiên đàng dưới thế đối với Gia-cóp, nhưng điều đó chẳng được bao lâu vì mọi sự thay đổi. Là một người khách khác với là một thành viên trong gia đình hay trong một cộng đoàn, một tập thể vì đây chỉ là giai đoạn bắt đầu và người khách chưa phải bỏ đi những “cái tôi” của riêng mình để thuộc về một tập thể mới. Đâu là những “cái tôi” mà bạn thấy mình phải từ bỏ để làm cho bạn lớn lên và tập thể cũng được lớn lên ?

Người lao tác (15–30). Gia-cóp không có giàu có như I-xa-ác khi ông cưới vợ (St 24:36,53), vì thế ông phải làm việc cho cậu mình để có người phụ nữ mà ông yêu. Nhưng tình yêu lấy đi những nhọc nhằn nơi công việc và làm thời gian trôi qua mau. Gia-cóp là kẻ lừa đảo và đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ông đã gặp La-ban và sớm ông đã gặt lấy điều ông đã gieo. Gia-cóp đã lừa cha của mình và cha vợ ông lừa lại ông. Tình yêu của bạn dâng cho Thiên Chúa và Giáo hội đến mức nào, điều đó có thể thấy được qua thái độ của bạn không hề kêu ca khi dấn thân đóng góp cho những hoạt động của bạn ? Bạn có sẵn sàng làm tất cả để được điều đó không ? Đâu là giá trị phần thưởng mà bạn đang tìm kiếm ?

Người cha (31–35). Việc xây dựng gia đình của Gia-cóp là một điều vô cùng quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa sẽ sử dụng đất nước Do thái để ban cho thế giới Kinh thánh và Đấng Cứu Độ. Mặc dù Ra-khen rất đẹp, bà đã không thể mang thai, trong khi Lê-a sinh bốn người con: Ru-ben (“hãy xem, một con trai!”), Si-mê-on (“lắng nghe”), Lê-vi (“tham dự”), và Giu-đa (“ca ngợi”). Chúa đã điều khiển và có một mục đích đặc biệt cho mỗi người con (Tv. 139:14–16; Eccles. 3:2). Chúng ta ít khi suy nghĩ về chiều kích thứ hai là con cái cũng “sinh ra” vai trò làm cha, mẹ của những bậc sinh thành. Mỗi người con được ban cho không chỉ là một sự hiện diện, nhưng còn là một sứ điệp quan trọng gửi đến cho từng thành viên trong gia đình và xã hội. Tôi đã cộng tác với Thiên Chúa khi làm cho sứ điệp này được quảng bá đến với mọi người như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC