Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 30 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


1 Khi bà Ra-khen thấy mình không sinh con cho ông Gia-cóp, thì ghen với chị và nói với ông Gia-cóp: "Cho tôi có con đi, không thì tôi chết mất!" 2 Ông Gia-cóp nổi nóng với bà Ra-khen và nói: "Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa là Ðấng đã không cho bà sinh đẻ!" 3
Bà nói: "Ðây Bin-ha, nữ tỳ của tôi, ông hãy đi lại với nó, để nó sinh con trên đầu gối tôi, và nhờ nó mà cả tôi nữa, cũng có con." 4 Bà hiến nữ tỳ của bà là Bin-ha cho ông, để nàng làm vợ ông, và ông Gia-cóp đi lại với nàng. 5 Bin-ha có thai và sinh cho ông Gia-cóp một đứa con trai. 6 Bà Ra-khen nói: "Thiên Chúa đã xét xử cho tôi; Người cũng đã nghe tiếng tôi và đã cho tôi một đứa con trai"; vì thế bà đặt tên cho nó là Ðan. 7 Bin-ha, nữ tỳ của bà Ra-khen, lại có thai và sinh một người con trai thứ hai cho ông Gia-cóp. 8 Bà Ra-khen nói: "Tôi đã chiến đấu với chị tôi những cuộc chiến thần thánh, và tôi đã thắng"; và bà đặt tên cho nó là Náp-ta-li.
9 Khi bà Lê-a thấy mình thôi không sinh đẻ nữa, thì bà đem nữ tỳ của bà là Din-pa hiến cho ông Gia-cóp, để nàng làm vợ ông. 10 Din-pa, nữ tỳ của bà Lê-a, sinh cho ông Gia-cóp một đứa con trai. 11 Bà Lê-a nói: "May quá!"; và bà đặt tên cho nó là Gát. 12 Din-pa, nữ tỳ của bà Lê-a, sinh một người con trai thứ hai cho ông Gia-cóp. 13 Bà Lê-a nói: "Tôi hạnh phúc biết bao! Vì các cô gái sẽ khen ngợi tôi có phúc"; và bà đặt tên cho nó là A-se.
14 Vào mùa gặt lúa mì, Rưu-vên đi ra, tìm thấy ở ngoài đồng những quả ngải sâm, và mang về cho bà Lê-a, mẹ mình. Bà Ra-khen nói với bà Lê-a: "Xin chị cho em mấy quả ngải sâm của con chị." 15 Bà Lê-a nói với em: "Ðoạt chồng của tôi, đối với cô còn chưa đủ hay sao, mà cô lại muốn lấy cả quả ngải sâm của con tôi nữa?" Bà Ra-khen nói: "Thế thì ông ấy cứ nằm với chị đêm nay, để đổi lấy mấy quả ngải sâm của con chị." 16 Ðến chiều, khi ông Gia-cóp từ ngoài đồng về, bà Lê-a ra đón ông và bảo: "Ông phải đến với tôi, vì tôi đã bỏ ra mấy quả ngải sâm của con tôi để đổi lấy ông." Và ông đã nằm với bà đêm ấy. 17 Thiên Chúa đã nhận lời bà Lê-a. Bà có thai và sinh một người con trai thứ năm cho ông Gia-cóp. 18 Bà Lê-a nói: "Thiên Chúa đã trả công cho tôi, vì tôi đã hiến nữ tỳ của tôi cho chồng tôi"; và bà đặt tên cho nó là Ít-xa-kha. 19 Bà Lê-a lại có thai và sinh một người con trai thứ sáu cho ông Gia-cóp. 20 Bà Lê-a nói: "Thiên Chúa đã tặng tôi một món quà quý. Phen này, chồng tôi sẽ ở với tôi, vì tôi đã sinh cho ông sáu đứa con trai"; và bà đặt tên cho nó là Dơ-vu-lun. 21 Sau đó, bà sinh một đứa con gái và đặt tên cho nó là Ði-na.
22 Thiên Chúa đã nhớ đến bà Ra-khen, Thiên Chúa đã nhận lời bà và đã cho bà sinh đẻ được. 23 Bà có thai và sinh một đứa con trai. Bà nói: "Thiên Chúa đã cất nỗi hổ nhục của tôi"; 24 và bà đặt tên cho nó là Giu-se, bà nói: "Xin Ðức Chúa thêm cho tôi một đứa con trai khác."

Ông Gia-cóp làm giàu
25 Khi bà Ra-khen sinh được Giu-se, thì ông Gia-cóp nói với ông La-ban: "Xin cho con đi, để con về quê hương xứ sở của con. 26 Xin cho con vợ con của con; vì những người vợ ấy, con đã phục vụ cha. Xin để con đi. Cha biết con đã làm lụng thế nào để phục vụ cha. 27 Ông La-ban nói với ông: "Nếu cha được đẹp lòng con... nhờ bói toán, cha biết được là ÐỨC CHÚA đã vì con mà chúc phúc cho cha." 28 Rồi ông nói: "Con hãy ấn định cho cha mức công xá của con, và cha sẽ trả." 29 Ông Gia-cóp nói với ông: "Cha biết con đã phục vụ cha thế nào, và nhờ con mà đàn súc vật của cha đã ra sao. 30 Trước khi con đến, tài sản cha chẳng có bao nhiêu, mà nay đã tăng lên rất nhiều. Con bước đi tới đâu là Ðức Chúa chúc phúc cho cha tới đó. Bây giờ, khi nào con mới được lo cho gia đình con?" 31 Ông nói: "Cha phải trả cho con cái gì đây?" Ông Gia-cóp thưa: "Cha không phải trả gì cho con cả. Nếu cha làm cho con điều sau đây, thì con sẽ lại chăn giữ đàn chiên dê của cha.
32 Hôm nay con sẽ đi qua tất cả đàn chiên dê của cha, cha hãy để riêng ra mọi chiên con lốm đốm và lấm chấm, mọi chiên con đen tuyền trong số chiên, và con nào lấm chấm và lốm đốm trong số dê cái: đó sẽ là công xá của con. 33 Mai ngày, khi cha đến kiểm soát công xá của con, thì sự lương thiện của con sẽ làm chứng cho con: Tất cả những con dê không lấm chấm và lốm đốm, những con chiên không đen tuyền trong đàn vật của con, sẽ là của ăn cắp. 34 Ông La-ban nói: "Ðược, thì cứ như con nói!" 35 Ngày hôm ấy, ông để riêng ra các dê đực vằn và lấm chấm, mọi dê cái lốm đốm và lấm chấm, mọi con vật có vệt trắng, và mọi con chiên đen tuyền; và ông giao chúng cho các con trai ông. 36 Rồi ông để khoảng cách ba ngày đường giữa ông và ông Gia-cóp. Ông Gia-cóp thì chăn những chiên dê còn lại của ông La-ban. 37 Ông Gia-cóp kiếm những cành cây bạch dương, hạnh đào và tiêu huyền còn tươi. Ông bóc vỏ cho lộ ra phần lõi trắng trên cành, để làm thành những vệt trắng. 38 Rồi ông đặt các cành cây đã bóc vỏ vào các máng uống nước, nơi chiên dê đến uống, cho chúng thấy; chúng động đực khi đến uống. 39 Các con vật giao nhau trước các cành cây và đẻ ra những con vằn, lốm đốm và lấm chấm. 40 Còn những con chiên thì ông Gia-cóp tách riêng ra, và cho chúng quay về những con vằn và tất cả những con lốm đốm trong đàn vật của ông La-ban. Bằng cách đó, ông gây cho mình những đàn vật riêng và không đặt chung với đàn vật của ông La-ban. 41 Mỗi khi các con vật khoẻ giao nhau, thì ông Gia-cóp đặt các cành vào trong máng, trước mắt chúng, để chúng giao nhau trước các cành đó. 42 Nếu là các con vật yếu thì ông không đặt, thành ra các con yếu thuộc về ông La-ban, còn những con khoẻ thuộc về ông Gia-cóp. 43 Thế là ông trở nên giàu, thật giàu; ông có chiên dê đầy đàn, có tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa.

Thế là ông trở nên giàu, thật giàu
 
 CHIA SẺ

     Trong chương này có hai chủ đề chính: Gia-cóp xây dựng gia đình (vv. 1–24), và tạo dựng gia tài (vv.25-43). Nhiều người (kể cả Gia-cóp) đã nghĩ rằng họ đang làm chủ tình hình, nhưng tất cả mọi sự đang diễn ra đều trong bàn tay của Thiên Chúa. Trong ngày đầu năm mới, ba điều người ta thường quan tâm đến: phúc, lộc, và thọ, trong đó Phúc là nói đến gia tài, và Lộc nói đến gia đình. Chủ đề của Lời Chúa hôm nay nói về hai yếu tố quan trọng mà mỗi người chúng ta đều quan tâm trong ngày đầu năm mới này.

Khi lớn lên Gia-cóp được mẹ thương nhiều hơn (25:28), nên ông đã nhiễm thói quen để phụ nữ điều khiển điều khi hành động. Nhưng giờ đây ông có tới bốn người phụ nữ chi phối đời mình ! Khi ông trở về từ ngoài đồng, ông không hề biết là ông sẽ sống với ai ! Con người mưu mẹo đã khám phá ra nỗi đau mà ai đó cảm thấy khi cuộc đời của họ đang bị điều khiển bởi những người khác. Ai là người có nhiều ảnh hưởng đến cuộc đời bạn nhất cho tới bây giờ ? Những ảnh hưởng của người đó có làm cho bạn trưởng thành hơn, hay chỉ làm cho bạn thành một con người thụ động hơn ? Giả như bạn trở nên thụ động hơn, bạn có muốn được thoát khỏi tình trạng này hay không ?

Ra-khen sẽ chỉ có hai con trai, Giu-se và Ben-gia-min, và Giu-se sẽ cứu toàn bộ gia đình khỏi bị hủy diệt. Mỗi người con có một vai trò nhất định trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vậy những người con của bạn, nếu bạn là những người làm cha mẹ, bạn có giúp cho những đứa con của bạn như thế nào để chúng nhận ra kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời chúng?

La-ban đã cố gắng lừa Gia-cóp và làm cho Gia-cóp nghèo, nhưng Thiên Chúa nắm mọi sự và đã làm cho Gia-cóp thành một người rất giàu có. Thực tế, vì Gia-cóp mà Thiên Chúa cũng chúc phúc cho La-ban, và kẻ mưu mẹo lớn tuổi hơn cũng đã thừa nhận điều đó (v. 27) ! Chính phúc lành của Thiên Chúa chứ không phải mưu mẹo của Gia-cóp làm gia tăng đàn gia súc. Thiên Chúa đã giữ lời hứa mà Ngài thực hiện tại Bêt-hel (28:13–15). Khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể tin tưởng Thiên Chúa chăm sóc chúng ta. Khi người ta chiết tự chữ phúc trong tiếng Hán được hiểu rằng: đó là một người có ruộng để làm, đủ ăn, đủ mặc là một người có phúc. Ngày hôm nay, một người như vậy có được kể là có phúc chăng, và với bạn thế nào được gọi là có phúc ? Trong tất cả những gì bạn đang có trong tay, có bao giờ bạn nghĩ đó là ơn Chúa ban hơn là sự khéo léo tài năng của bạn ?

1 nhận xét:

  1. Nếu có ai hỏi con theo đạo nào, con sẽ mau mắn trả lời: đạo công giáo. Vậy Thiên Chúa ảnh hưởng ra sao trên đời sống con? Lạy Chúa, thật sự con không có câu trả lời ngay lập tức được. Con phải suy nghĩ, đắn đo, nhìn sâu vào lòng mình để chân thành nhận ra, có lẽ, Thiên Chúa chỉ ảnh hưởng 1/3 là cùng. Cũng chỉ vì con chưa từ bỏ hết và cũng không đủ dấn thân. Có gì nhói buốt trong tim. Ánh mắt Chúa thật buồn, nhưng vẫn tha thiết gọi mời một tình yêu đáp trả, và chờ đợi để được cùng sống với con từng giây phút của mỗi ngày. Chẳng phải chỉ là để Chúa giúp gia đình cùng vượt qua khó khăn lúc này, cũng chẳng phải chỉ là giúp hướng dẫn dạy dỗ con cái ra sao, nhưng là được con nhớ đến để Chúa có thể ân cần chỉ dạy con biết phản ứng thế nào trong tình yêu trước mỗi biến cố buồn vui, cho dù nó có nhỏ đến cỡ nào, trước mỗi con người dễ thương hay khó chịu...mà con gặp gỡ trong ngày. Nghĩa là một sự thân mật gần gũi thân thương giữa người Cha chỉ dạy, phân tích mọi chuyện để đứa con được cảm nếm tình Cha dịu ngọt ra sao, để nó được hiểu chính mình và tha nhân, để nó được sống đẹp lòng Cha.

    Con nghe tiếng Chúa thúc giục con thôi đừng đứng trong nhà mà nhìn ra ngoài nữa. Hãy bước ra ngoài, hãy bước ra khỏi cái vỏ bọc an toàn của mình mà từ bỏ và dấn thân hơn nữa. Thôi đừng chú ý đến cái lạnh cắt da nữa, nhưng hãy tận hưởng ánh nắng đang chan hoà rực rỡ. Thôi đừng nhìn những cây khô trụi lá khẳng khiu với cặp mắt ảm đạm nữa, nhưng hãy nhớ đến dòng nhựa vẫn luân chuyển tân sâu bên trong để giữ sự sống cho chúng, để rồi khi Xuân sang, một sức sống mới sẽ xuất hiện tô điểm thêm vẻ đẹp của thiên nhiên...

    Lạy Chúa, cám ơn Chúa vẫn luôn rất kiên nhẫn với con, không bỏ con bao giờ, vẫn thủ thỉ với con qua thiên nhiên. Một lần nữa, Chúa nhắc con biết tìm kiếm điều tích cực ngay trong cái tồi tệ. Thử thách, gian khó không là kẻ thù của con, bao lâu con có Chúa cùng đồng hành. Có Chúa để thấy rằng tất cả mọi sự, tốt cũng như xấu, đều là hồng ân. Đó chẳng phải là cái phúc của người con Chúa hay sao? Cái phúc ấy con biết rất rõ, nhưng sao con lại vẫn sống như người vô phúc? Lạy Chúa, hôm nay, ngày bắt đầu của một năm mới, con ước ao được hướng về 365 ngày trước mặt trong niềm tin cậy mến vào Chúa; con sẽ cố gắng từ bỏ và dân thân thêm nữa; con rất muốn can đảm được mở lòng đón nhận tất cả những cái bất ngờ huyền nhiệm; con mong được bình an khi để cho "ý Cha thể hiện" nơi con. Lạy Chúa, ước mong sao Cha con ta sẽ cùng thực hiện được giấc mơ của nhau. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC