Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 1 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

I. Nguồn Gốc Vũ Trụ Và Nhân Loại
1. Thiên Chúa Sáng Tạo. Con Người Sa Ngã
Thiên Chúa sáng tạo trời đất
1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. 2 Ðất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.
3 Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng. 4 Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. 5 Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là "đêm". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.

Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối
 6 Thiên Chúa phán: "Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước." 7 Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. 8 Thiên Chúa gọi vòm đó là "trời". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ hai.
9 Thiên Chúa phán: "Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra." Liền có như vậy. 10 Thiên Chúa gọi chỗ cạn là "đất", khối nước tụ lại là "biển". Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.
11 Thiên Chúa phán: "Ðất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có hạt giống." Liền có như vậy. 12 Ðất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 13 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba.
14 Thiên Chúa phán: "Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. 15 Ðó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất." Liền có như vậy. 16 Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. 17 Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, 18 để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 19 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư.
20 Thiên Chúa phán: "Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời." 21 Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 22 Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất." 23 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm.
24 Thiên Chúa phán: "Ðất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tuỳ theo loại." Liền có như vậy. 25 Thiên Chúa làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ theo loại và loài bò sát dưới đất tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.
26 Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."
27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.
28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." 29 Thiên Chúa phán: "Ðây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. 30 Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy." 31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.
CHIA SẺ

Hằng ngày, chúng ta nhận biết thế giới hữu hình xung quanh, điều đó nhắc nhớ rằng, thế giới chúng ta đang sống cho ta biết về Thiên Chúa, về sự hiện hữu của Ngài, sự khôn ngoan của Ngài, và quyền năng của Ngài (Rm. 1:20; Tv. 19:1–3).
Thiên Chúa tạo dựng. Tất cả mọi sự bắt đầu với Thiên Chúa và mục đích chung cuộc là để tôn vinh Ngài (Cl. 1:16–17; Kh. 4:11). Ngài thực hiện điều ấy qua quyền năng của Lời Ngài (Tv. 33:6-9), và cũng chính Lời đó đang hoạt động ở nơi cuộc sống chúng ta (1Tx 2:13). Ngài thực hiện theo một kế hoạch: trước hết Ngài tạo dựng, tiếp đến là Ngài trang trí. Ngài tạo nên trái đất và trang trí nó với cây cối và muôn thú. Ngài đã tạo nên vũ trụ và trang trí nó với những vì sao và muôn tính tú. Ngài tạo nên biển và trang trí bằng những sinh vật sống. Ngài có thể tạo dựng và trang trí cuộc sống chúng ta hôm nay nếu chúng ta nó trao cho Ngài. Những ai tín thác vào Đức Giêsu Kitô là một phần của thọ tạo mới (2 Cr. 4:6; 5:17; Ep. 2:8–10). Tôi có dám gạt qua những toan tính theo lối suy luận, và giá trị của con người, để buông cuộc đời tôi trong tay Chúa, vì tin rằng Ngài làm những điều kỳ diệu nơi cuộc đời tôi không ?
Thiên Chúa đặt tên. Ngài đặt tên cho những gì Ngài tạo nên, và chúng ta không có quyền để thay đổi: “Khốn cho các ngươi là những kẻ gọi xấu thành tốt và tốt thành xấu; ai là người đã đặt bóng tối thay cho ánh sáng và ánh sáng thay cho bóng tối” (Isa. 5:20). Thiên Chúa gọi sự vật bằng chính tên của chúng; nếu chúng ta sử dụng từ vựng của Ngài, chúng ta cũng phải sử dụng từ điển của Ngài. (xem Cn. 17:15). Tôi có đón nhận « tên gọi »  mà Chúa trao cho tôi (cuộc đời này), hay tôi muốn tự đặt cho mình một tên mới, tự thay đổi « tên gọi » của mình bằng một « tên gọi » khác ?
Thiên Chúa tách. Ngài đã tách ánh sáng khỏi tối tăm, đất khô ra khỏi nước, và nước phía trên ra khỏi nước phía dưới. Nguyên tắc phân tách này là cơ bản trong Kinh thánh: Ngài tách Abraham khỏi Ua, nước Do thái ra khỏi Dân Ngoại, Giáo hội của Ngài ra khỏi thế gian (Ga 17:14–16). Ngài muốn dân của Ngài hôm nay tách ra khỏi tất cả những gì làm cho con người ra nhơ uế (2 Cr. 6:14–7:1). Đâu là những đam mê của tôi mà Thiên Chúa muốn tách chúng ra khỏi tôi, để tôi thuộc về Ngài ?
Thiên Chúa chúc lành. Người nam và người nữ đầu tiên chỉ là một phần của tạo dựng đã được Thiên Chúa chúc lành. Bởi vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta khác với những thụ tạo khác mà Thiên Chúa đã dựng nên, và chúng ta phải cẩn thận trong cách chúng ta đối xử với nhau (St. 9:6; Gc 3:9). Tội đã làm hoen ố hình ảnh thần linh, nhưng một ngày tất cả mọi người tín hữu sẽ mang dung mạo của Đức Kitô (Rm. 8:29). Khi chúng ta càng nên giống Đức Kitô, chúng ta càng vui hưởng phúc lành của Ngài (2 Cr. 3:18). Tôi có thấy trách nhiệm của bản thân mình trong tương quan với môi trường tôi đang sống ? Bảo vệ môi trường cũng chính là trách nhiệm của tôi trước Thiên Chúa ?

1 nhận xét:

  1. Bao lâu có thượng vàng hạ cám, vàng thau lẫn lộn, thì bấy lâu mới cần có sự phân tách, để cái tốt không bị cái xấu huỷ hoại. Nhận biết được những gì đang trộn lẫn với nhau là bước cần thiết đầu tiên để sự phân tách mới có thể xảy ra. Làm sao con có thể thấy được ranh giới giữa tự do và nô lệ khi mà vì nhân danh tự do ngôn luận con đã làm tổn thương đến người anh em con vì "lẽ công bằng và tự ái" đã thống trị con? Làm sao con có thể thấy được sự tương phản rõ rệt giữa đen với trắng khi mà con đã quá quen thuộc với màu xam xám? Mượn một vài tờ giấy, một vài cây viết của hãng rồi mang về nhà, đâu có hại ai đâu. Riết rồi từ những cái "đâu có hại ai đâu" đến những luồn lách để trốn thuế đã trở nên là điều đương nhiên, con vẫn thấy mình chưa hề lỗi đức công bằng bao giờ. Nếu con cứ sống nương theo những nhập nhằng ẩn hiện đó, thì con không thấy có lý do gì để Chúa có thể can dự vào đời sống con mà tách cái này, tách cái nọ ra khỏi con được.
    Lạy Chúa, hôm nay nhìn vào lòng Chúa, nhìn vào lòng con, con thấy sợ hãi trước những gì quá quen thuộc của con, quen thuộc đến nỗi con không còn phân biệt được cái nào Chúa thấy là tốt đẹp và cái nào con thấy là hoàn hảo. Lạy Chúa, xin cho con được nhận ra những nhập nhằng trong đời sống con. Xin cho con được can đảm nhận ra Chúa dứt khoát không thể chấp nhận màu xam xám là màu trắng được. Lạy Chúa, xin đến mà tách những cặn bã trong con ra. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC