Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 5 - SÁCH XUẤT HÀNH


Cuộc hội kiến đầu tiên với Pha-ra-ô
1 Sau đó, ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến nói với Pha-ra-ô: "Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Hãy thả cho dân Ta đi, để chúng mở lễ kính Ta trong sa mạc."
2 Pha-ra-ô đáp: "Ðức Chúa là ai, khiến ta phải nghe lời mà thả cho Ít-ra-en đi? Ta chẳng biết Ðức Chúa, cũng sẽ không thả cho Ít-ra-en đi." 3 Hai ông nói: "Thiên Chúa của người Híp-ri đã hiện ra với chúng tôi. Xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi; nếu không, Người sẽ dùng dịch hạch hay gươm giáo mà giết chết chúng tôi." 4 Vua Ai-cập nói với các ông: "Mô-sê và A-ha-ron, sao các ngươi lại muốn xúi dân bỏ việc? Ði lao động đi!" 5 Pha-ra-ô nói: "Bây giờ dân trong nước thì đông, mà các ngươi lại muốn cho chúng nghỉ lao động!"

Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Hãy thả cho dân Ta đi
  
Chỉ thị cho các ông cai
6 Ngày hôm đó, Pha-ra-ô ra lệnh cho các ông cai và ký lục: 7 "Ðừng cung cấp rơm cho dân để làm gạch như trước nữa. Chúng phải tự mình đi lượm rơm mà làm. 8 Cứ bắt chúng phải nộp đủ số gạch như chúng vẫn làm trước đây, đừng giảm bớt chi cả. Chúng là quân lười biếng, vì thế mà chúng hô lên: Nào chúng ta đi tế lễ Thiên Chúa chúng ta! 9 Phải giao cho bọn người ấy những công việc thật nặng nhọc để chúng lo làm, mà khỏi chú ý vào những lời dối trá."
10 Các ông cai và ký lục ra ngoài nói với dân: "Pha-ra-ô phán thế này: Ta không cung cấp rơm cho các ngươi nữa. 11 Các ngươi thấy rơm ở đâu thì phải tự mình đi kiếm lấy. Nhưng công việc thì không được giảm bớt chút nào." 12 Dân liền đi tản mác khắp nước Ai-cập, để lượm rạ thay rơm. 13 Các ông cai thúc họ: "Làm cho xong việc đi! Mỗi ngày phải đủ số, y như khi có rơm!" 14 Người ta đánh đập và hạch sách các ký lục của con cái Ít-ra-en, mà các ông cai của Pha-ra-ô đã đặt lên trông coi dân: "Tại sao hôm qua và hôm nay, các anh đã không làm đủ số gạch ấn định như trước kia?"

"Tại sao hôm qua và hôm nay, các anh đã không làm đủ số gạch ấn định như trước kia?"
Các ký lục của người Ít-ra-en than phiền
15 Các ký lục của con cái Ít-ra-en đến kêu với Pha-ra-ô: "Tại sao bệ hạ lại xử với các bề tôi như thế? 16 Rơm thì người ta không cung cấp cho bề tôi nữa, mà lại bảo: Sản xuất gạch đi! Bệ hạ coi: người ta đánh bề tôi, như thể dân của bệ hạ đây có lỗi." 17 Vua đáp: "Các ngươi là quân lười biếng, quân lười biếng! Vì thế, các ngươi mới nói: chúng ta hãy đi tế lễ Ðức Chúa. 18 Bây giờ đi làm việc đi! Sẽ không cung cấp rơm cho các ngươi nữa, nhưng gạch thì các ngươi vẫn phải nộp cho đủ số."
Dân than trách. Ông Mô-sê kêu cầu. 
19 Các ký lục của con cái Ít-ra-en thấy mình ở trong hoàn cảnh khó xử, khi người ta bảo họ: "Không được bớt số gạch phải làm. Ngày nào phải đủ số ngày đó!" 20 Ra khỏi đền Pha-ra-ô, họ gặp ngay ông Mô-sê và ông A-ha-ron đang đứng chờ họ. 21 Họ nói với hai ông: "Xin Ðức Chúa chứng giám và xét xử cho: các ông đã làm cho chúng tôi trở nên đáng ghét trước mắt Pha-ra-ô và bề tôi của vua; thật các ông đã trao gươm vào tay họ để giết chúng tôi." 22 Ông Mô-sê hướng về Ðức Chúa và thưa: "Lạy Chúa, tại sao Ngài đã làm khổ dân này? Tại sao Ngài đã sai con đi? 23 Từ khi con đến với Pha-ra-ô để nhân danh Ngài mà nói, thì vua ấy làm khổ dân này, và Ngài chẳng giải thoát dân Ngài gì cả!"

CHIA SẺ

Thiên Chúa muốn Mô-sê đưa dân của Ngài ra khỏi Ai-cập, nhưng đây là một hành trình đầy khó khăn và gian khổ. Mô-sê đang phải đối diện với tình hình mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Với Pha-ra-ô. Khi Mô-sê và A-ha-ron đã bắt đầu công việc của họ trên đất Ai-cập, khó khăn đầu tiên mà họ phải đối diện chính là Pha-ra-ô (5:1-9). Chẳng những Pha-ra-ô đã từ chối để cho dân Ít-ra-en rời Ai-cập, mà ông còn đã bắt họ làm việc vất vả hơn.
Với Dân Ít-ra-en. Việc Pha-ra-ô bắt dân làm việc vất vả hơn đã đưa Mô-sê đến khó khăn thứ hai, với chính dân của ông, họ đã đổ lỗi cho ông vì những vất vả mà họ đang phải gánh chịu (5:20-21). Mô-sê đã nếm trước những chỉ trích và nổi loạn mà ông sẽ phải trải qua trong suốt bốn mươi năm tiếp theo. Thường những người được bạn giúp đỡ nhiều nhất lại là những người ít biết ơn bạn nhất.
Với chính Thiên Chúa. Khó khăn thứ ba mà Mô-sê phải đối diện chính là với Thiên Chúa (5:22-23) ! Thiên Chúa đã hứa thành công, nhưng Mô-sê thất bại. Ngay cả những người Do thái cũng không tin ông ! Madame Guyon đã nói về những loại khó khăn này: “Khởi đầu của đời sống thiêng liêng, nhiệm vụ khó nhất chính là chịu đựng những người thân cận của ta; trong giai đoạn phát triển, chịu đựng chính bản thân, và cuối cùng là chịu đựng chính Thiên Chúa.”
Đã có bao giờ bạn nhìn lên Chúa và than thở : lạy Chúa, sao Chúa đưa con vào trong cơn nguy khốn này ? Bạn đã từng tìm được thắng lợi ngay chính nơi bạn đã thất bại chưa ? Nhìn lại xem một kinh nghiệm mà bạn cho rằng mình đã thất bại, theo bạn, thất bại đó là do người khác, do chính bản thân bạn, hay Chúa muốn “tặng” bạn kinh nghiệm này ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC