Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 4 - SÁCH XUẤT HÀNH

Ông Mô-sê làm dấu lạ
1 Ông Mô-sê đáp: "Họ sẽ không tin con đâu, họ sẽ không nghe lời con, vì họ sẽ nói: Ðức Chúa chẳng có hiện ra với ông." 2 Ðức Chúa phán với ông: "Tay ngươi cầm cái gì đó? "
Ông đáp: "Thưa một cây gậy." 3 Người phán: "Vất nó xuống đất đi !" Ông Mô-sê vất nó xuống đất, và nó hoá ra con rắn. Ông Mô-sê liền chạy trốn. 4 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy giơ tay nắm lấy đuôi nó !" - Ông giơ tay bắt lấy nó và nó lại hoá thành cây gậy trong tay ông. - 5 "Ấy là để họ tin rằng Ðức Chúa, Thiên Chúa của cha ông họ, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, đã hiện ra với ngươi."

Ông Mô-sê giơ tay nắm lấy đuôi rắn
6 Ðức Chúa còn phán với ông: "Hãy luồn tay vào ngực ngươi!" Ông luồn tay vào ngực, rồi rút tay ra. Và này tay ông bị phong cùi, trắng như tuyết. 7 Người phán: "Hãy lại cho tay vào ngực ngươi!" - Ông lại cho tay vào ngực, rồi rút ra khỏi ngực. Thì này tay ông trở lại như da thịt của ông. - 8 "Như thế, nếu họ không tin ngươi và không hiểu ý nghĩa của dấu thứ nhất, thì họ sẽ tin dấu thứ hai. 9 Mà nếu họ cũng không tin cả hai dấu ấy và không nghe tiếng ngươi, thì ngươi sẽ lấy nước sông Nin mà đổ trên đất khô. Nước ngươi đã lấy dưới sông Nin sẽ hoá thành máu trên đất khô."
Ông A-ha-ron, phát ngôn viên của ông Mô-sê
10 Ông Mô-sê thưa với Ðức Chúa: "Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, từ hồi nào đến giờ, ngay cả từ lúc Chúa ban lời cho tôi tớ Ngài, con không phải là kẻ có tài ăn nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi." 11 Ðức Chúa phán: "Ai cho con người có mồm có miệng? Ai làm cho nó phải câm phải điếc, cho mắt nó sáng hay phải mù loà? Há chẳng phải là Ta, Ðức Chúa, đó sao? 12 Vậy bây giờ ngươi hãy đi, chính Ta sẽ ngự nơi miệng ngươi, và Ta sẽ chỉ cho ngươi phải nói những gì."
13 Ông thưa: "Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, xin Chúa sai ai làm môi giới thì sai." 14 Ðức Chúa nổi giận với ông Mô-sê; Người phán: "Nào chẳng có A-ha-ron, anh ngươi, là người Lê-vi đó sao? Ta biết: nó ăn nói được lắm; hơn nữa, kìa nó ra đón ngươi, và khi thấy ngươi, lòng nó sẽ hoan hỷ. 15 Ngươi sẽ nói với anh ngươi và đặt lời lẽ vào miệng nó. Chính Ta sẽ ngự nơi miệng ngươi và nơi miệng nó. Ta sẽ chỉ cho các ngươi những gì các ngươi phải làm. 16 Chính anh ngươi sẽ thay ngươi mà nói với dân. Chính nó sẽ là miệng của ngươi; còn ngươi, ngươi sẽ là một vị thần đối với nó. 17 Cây gậy này, ngươi hãy cầm lấy trong tay; ngươi sẽ dùng nó mà làm các dấu lạ."
Ông Mô-sê rời Ma-đi-an trở về Ai-cập
18 Ông Mô-sê ra đi, trở về với bố vợ là ông Gít-rô và nói: "Xin để con đi về với anh em con bên Ai-cập xem họ còn sống hay không." Ông Gít-rô trả lời ông Mô-sê: "Anh đi bình an!"
19 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê ở Ma-đi-an: "Ði đi, hãy trở về Ai-cập, bởi vì mọi kẻ tìm cách làm hại mạng sống ngươi đã chết cả rồi." 20 Ông Mô-sê đem vợ và con cái đi theo, cho họ cỡi lừa và trở về đất Ai-cập. Ông Mô-sê cầm cây gậy của Thiên Chúa trong tay. 21 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Khi ngươi ra đi để trở về Ai-cập, ngươi hãy nhìn xem: mọi điều lạ lùng Ta đã ban cho ngươi có quyền làm, thì ngươi sẽ làm trước mặt Pha-ra-ô. Nhưng Ta, Ta sẽ làm cho nó cứng lòng và nó sẽ không thả cho dân đi!" 22 Bấy giờ, ngươi sẽ nói với Pha-ra-ô: "Ðức Chúa phán thế này: Con đầu lòng của Ta là Ít-ra-en. 23 Ta đã phán với ngươi: Hãy thả con Ta ra để nó đi thờ phượng Ta. Nhưng ngươi đã từ chối không thả nó đi, thì này chính Ta sẽ giết chết con đầu lòng của ngươi."
Con ông Mô-sê được cắt bì
24 Vậy dọc đường, tại nơi ông dừng lại nghỉ đêm, Ðức Chúa bắt gặp ông và tìm cách giết ông. 25 Bấy giờ, bà Xíp-pô-ra lấy mảnh đá sắc cắt bì cho con, đụng vào chân ông, rồi nói: "Nhờ máu, ông đã kết nghĩa vợ chồng với tôi." 26 Và Ðức Chúa tha cho ông. Bà nói: "Nhờ máu, ông đã kết nghĩa vợ chồng với tôi" là vì phép cắt bì.
Ông Mô-sê gặp ông A-ha-ron
27 Ðức Chúa phán với ông A-ha-ron: "Ngươi hãy đi vào sa mạc đón Mô-sê." Ông đi và gặp ông Mô-sê trên núi của Thiên Chúa; ông đã ôm hôn ông Mô-sê. 28 Ông Mô-sê cho ông A-ha-ron biết mọi lời Ðức Chúa đã sai ông nói, và mọi dấu lạ Người đã truyền cho ông làm. 29 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron đi triệu tập mọi kỳ mục của con cái Ít-ra-en. 30 Ông A-ha-ron nói tất cả những lời Ðức Chúa đã ngỏ cùng ông Mô-sê và làm những dấu lạ trước mắt dân. 31 Và dân đã tin. Họ đã hiểu là Ðức Chúa đến viếng thăm con cái Ít-ra-en và nhìn thấy cảnh khổ cực của họ. Và họ đã phủ phục mà thờ lạy.

Dân đã tin và hiểu là Ðức Chúa nhìn thấy cảnh khổ cực của họ. Và họ đã phủ phục mà thờ lạy

CHIA SẺ


Bốn mươi năm trước, hầu chắc Mô-sê không hề nghĩ rằng ông có thể giải quyết những vấn nạn của dân tộc mình; nhưng giờ đây Thiên Chúa đã gọi ông, ông tin rằng mình sẽ thất bại. Ông không đưa được lý do nào để bất tuân Thiên Chúa, nhưng ông lại có rất nhiều lý do để thoái thác. Nhưng Thiên Chúa đã ban cho Mô-sê mọi thứ ông cần để thành công. Tất cả những gì ông cần đó là tin vào ĐẤNG TA LÀ  vĩ đại.
Phó thác. Nếu chúng ta trao cho Thiên Chúa điều chúng ta có, Ngài có thể sử dụng nó để làm vinh danh Ngài : một cây gậy, dây phóng đá (1Sm 17:40), một tấm lưới (Lc 5:1-11), hay chỉ là một phần ăn trưa ít ỏi (Ga 6:9). Thiên Chúa vẫn có thể làm những điều diệu kỳ chỉ cần chúng ta đồng ý để trao chúng cho Ngài, ngay cả khi trong tay ta chẳng có gì cả. Chúa hỏi bạn như Ngài đã hỏi Mô-sê “Tay người cầm cái gì đó?” Bạn có dám trao cho Thiên Chúa để Ngài làm nên những điều diệu kỳ ?
Đồng hành. Thiên Chúa đã chuẩn bị A-ha-ron và trên đường để gặp Mô-sê. Trong khi A-ha-ron lắm lúc gây ra những rắc rối cho Mô-sê, nhưng ông vẫn là một người phụ tá quan trọng. Ông là người phát ngôn, và Mô-sê là người thực hiện. Nhưng trong lúc cần thiết, chính Mô-sê đã trở thành người phát ngôn. Bạn có nghĩ rằng ai đó trong số những người bạn biết là người được Chúa gởi đến để giúp bạn trong sứ mạng Ngài trao ?
Ủy nhiệm. Thiên Chúa đã nói với Mô-sê và trao cho ông những hướng dẫn và khích lệ ông khi cần (19-23). Trước khi ông tới Ai-cập, Mô-sê đã biết rằng công việc của ông sẽ gặp nhiều khó khăn và Pha-ra-ô sẽ chống đối ông. Mô-sê đã nghe Thiên Chúa hướng dẫn trước khi hành động. Còn bạn, bạn hành động với những chỉ dẫn từ đâu ?
Nghiêm phạt. Mô-sê đã bị Thiên Chúa nghiêm phạt và hầu như đã chết vì ông đã thất bại trong việc cắt bì con trai mình, đứa con của giao ước (St 17:10). Làm thế nào mà Mô-sê có thể lãnh đạo Ít-ra-en nếu chính gia đình của ông không thánh hiến cho Thiên Chúa ? (x 1Tm 3:5).
Niềm tin. Mô-sê đã nghĩ rằng không ai tin vào ông; tuy nhiên, khi những người trưởng lão đã thấy những dấu chỉ và được nghe sứ điệp, họ đã tin và phủ phục thờ lạy Thiên Chúa. Khi bạn đối diện với một công việc khó khăn, và bạn sợ rằng bạn sẽ thất bại, hãy nhớ Mô-sê. Thiên Chúa vẫn giữ lời hứa, cho dù bạn có cảm giác thế nào hay con người đáp trả ra sao. Hãy đặt nơi Chúa, nhiệm vụ khó khăn mà bạn đang phải đối diện và xin ơn để bạn tiếp tục dấn thân trong niềm tin.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC