Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 19 - SÁCH XUẤT HÀNH


Tới núi Xi-nai
1 Tháng thứ ba kể từ khi ra khỏi đất Ai-cập, chính ngày đó con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xi-nai. 2 Họ đã nhổ trại rời Rơ-phi-đim tới sa mạc Xi-nai, và dựng trại trong sa mạc. Ít-ra-en đóng trại ở đó, đối diện với núi.

Thiên Chúa hứa ban giao ước
3 Ông Mô-sê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Ðức Chúa gọi ông và phán: "Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Ít-ra-en thế này: 4 Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta. 5 Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. 6 Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Ðó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en." 7 Ông Mô-sê về triệu tập các kỳ mục trong dân, trình bày cho họ biết tất cả những lời Ðức Chúa đã truyền cho ông. 8 Toàn dân nhất trí đáp lại: "Mọi điều Ðức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo." Ông Mô-sê thưa lại với Ðức Chúa những lời dân nói.
Chuẩn bị giao ước
9 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Này Ta sẽ đến với ngươi trong đám mây dày đặc, để khi Ta nói với ngươi thì dân nghe thấy và cũng tin vào ngươi luôn mãi." Ông Mô-sê thưa lại với Ðức Chúa những lời dân nói.
10 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy đến với dân và bảo họ: hôm nay và ngày mai phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, phải giặt quần áo, 11 và đến ngày kia phải sẵn sàng, vì ngày kia Ðức Chúa sẽ ngự xuống trên núi Xi-nai trước mắt toàn dân. 12 Ngươi sẽ định rõ cho dân một giới hạn chung quanh núi và bảo họ: Anh em phải coi chừng không được lên núi và chạm đến chân núi. Ai chạm đến núi thì sẽ bị giết. 13 Không bàn tay nào được chạm đến người đó; nó sẽ bị ném đá cho chết hoặc bị bắn bằng cung tên, dù là thú vật hay là người, nó sẽ không được sống. Khi tù và rúc, dân sẽ lên núi."
14 Ông Mô-sê từ trên núi xuống với dân và bảo họ giữ mình cho khỏi nhiễm uế; họ giặt quần áo.
15 Ông Mô-sê bảo dân: "Trong ba ngày, anh em phải chuẩn bị sẵn sàng. Ðừng gần gũi đàn bà."
Cuộc thần hiện
16 Ðến ngày thứ ba, ngay từ sáng, có sấm chớp, mây mù dày đặc trên núi, và có tiếng tù và thổi rất mạnh. Toàn dân trong trại đều run sợ. 17 Ông Mô-sê đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón Thiên Chúa; họ đứng dưới chân núi. 18 Cả núi Xi-nai nghi ngút khói, vì Ðức Chúa ngự trong đám lửa mà xuống; khói bốc lên như khói lò lửa và cả núi rung chuyển mạnh. 19 Tiếng tù và mỗi lúc một tăng lên rất mạnh. Ông Mô-sê nói, và Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. 20 Ðức Chúa ngự xuống trên núi Xi-nai, trên đỉnh núi. Người gọi ông Mô-sê lên đỉnh núi, và ông đi lên. 21 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy xuống cảnh cáo dân đừng kéo nhau lên để xem Ðức Chúa, kẻo nhiều người phải lăn ra chết. 22 Ngay các tư tế đến gần Ðức Chúa cũng phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, kẻo bị Ðức Chúa đánh phạt." 23 Ông Mô-sê thưa với Ðức Chúa: "Dân không thể lên núi Xi-nai được, vì chính Ngài đã cảnh cáo chúng con rằng: Hãy vạch rõ ranh giới của núi và tuyên bố đó là núi thánh." 24 Ðức Chúa phán với ông: "Hãy đi xuống, rồi lại trở lên, đem theo A-ha-ron với ngươi. Còn tư tế và dân thì đừng có kéo nhau lên Ðức Chúa, kẻo bị Ðức Chúa đánh phạt." 25 Ông Mô-sê xuống với dân và nói với họ.

Xi-nai nghi ngút khói, vì Ðức Chúa ngự trong đám lửa mà xuống

CHIA SẺ

Dân đặc biệt. Tại Biển Đỏ, Thiên Chúa đã tách dân Ngài ra khỏi đời sống cũ, Ngài đã đưa họ vào đời sống mới, một tương quan được ký kết bằng giao ước với Thiên Chúa. Điều này giống như một lễ hôn ước, trong đó Thiên Chúa như là người chồng và Ít-ra-en như là vợ. Những khi quốc gia bỏ rơi Thiên Chúa mà chạy theo ngẫu tượng, Thiên Chúa quở trách họ đang ngoại tình (Isa 1:21; Gr 3:1-5). Những người tín hữu hôm nay cũng phải ý thức về tội này (Gc 4:4). Ngày hôm nay, Giáo hội được mời gọi sống trung thành với Thiên Chúa, là hiền thê của Đức Kitô. Thiên Chúa muốn quyến rũ bạn, bạn có muốn để cho Ngài quyến rũ ?
Dân được thánh hóa. Bởi vì chúng ta thuộc về Thiên Chúa, chúng ta phải được tách rời khỏi tội (10,14,22). Dân Thiên Chúa được tách ra khỏi thế gian và quay về với Thiên Chúa. Được thánh hóa có nghĩa là được tách riêng ra cho Thiên Chúa để Ngài sử dụng và làm đẹp lòng Ngài. Những người Kitô hữu được tách riêng ra nhờ cái chết của Đức Kitô (Dt 10:10), sống trong Thần Khí (Rm 15:16), và Lời Thiên Chúa (Ga 17:17; Ep 5:26). Thiên Chúa đã có một sự chuẩn bị kỹ càng để đưa dân đến với Ngài. Phần bạn, khi đến với Thiên Chúa, bạn đã có một sự chuẩn bị thích hợp nào chưa ?
Dân tùng phục. Để dân ghi khắc trong lòng thái độ kính sợ Thiên Chúa, Ngài đã chứng minh quyền lực của Ngài tại núi Si-nai và cảnh cáo họ không được đến gần. Đó là thời niên thiếu của quốc gia, và dân tộc, giống như trẻ thơ, họ được giáo dục bằng thưởng phạt. (Dt 12:18-29) Ngược lại, với kinh nghiệm của những người tín hữu trong thời Tân Ước hôm nay, chúng ta vẫn phải kính sợ Đức Chúa và tôn trọng những không gian mà Ngài thiết lập, nhưng chúng ta được mời để “đến gần hơn” (Dt 10:19-25). Những người Ít-ra-en đã được cứu ra khỏi Ai-cập không phải nhờ họ tuân giữ luật, nhưng sự vâng phục của họ đã làm cho họ được hưởng mọi phúc lành mà Thiên Chúa ban cho họ. Nếu hôm nay, Thiên Chúa nói với bạn hãy dừng một số hành vi và công việc vì chúng đang phá hủy tương quan của bạn với Ngài, bạn có nghe ra được những điều đó và có can đảm để chọn theo điều Ngài dạy ?


1 nhận xét:

  1. “Thiên Chúa muốn quyến rũ bạn, bạn có muốn để cho Ngài quyến rũ ?” Câu hỏi này trùng hợp với bài Tin Mừng ngày Chúa Nhật tuần 6 thường niên hôm nay ở chữ "muốn": "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Chữ "muốn" này nhắc con đến chữ "cần". Con nhớ ơn một người đã đồng hành cùng con trong những lúc thăng trầm nên ngày lễ con đã gửi chút quà tự tay con làm đến người ấy như một lời tri ân chân thành. Con không cần phải làm thế, nhưng con muốn như vậy. Con muốn có một cái laptop cho riêng mình, nhưng thật sự cái đó có cần thiết cho con không? Con chẳng muốn uống thuốc chút nào, nhưng con lại cần nó biết bao khi vết thương con bị nhiễm trùng. Chúa không cần con phải tuân theo lời Chúa, vì không có con, vẫn có biết bao người khác mà. Nhưng Chúa muốn con thuộc về Ngài, vì Chúa không muốn con bị hư mất. Chúa không muốn con như là một cái máy được cài đặt sẵn những chương trình, mà Chúa cần con tự do đáp trả lời mời gọi yêu thương của Ngài.

    Dân Ít-ra-en khi xưa đã được Thiên Chúa tách riêng ra, ký giao ước với họ để thiết lập một tương quan gần gũi và thân mật, và được chứng kiến sự uy hùng của Thiên Chúa để trở thành một "dân đặc biệt", "dân được thánh hoá", và "dân tùng phục" vì Thiên Chúa muốn và cần như vậy. Hôm nay, con có muốn được là "người con đặc biệt", "người con được thánh hoá", và "người con tùng phục" thuộc về Chúa không? Hay con thật sự cần những điều ấy?

    Chúa ơi, giữa muôn ngàn cái muốn và cái cần, nhiều khi lằn ranh chẳng hề rõ ràng, làm con hoang mang và dễ sai lầm. Xin cho con biết muốn những điều con cần: là những điều dẫn con đến với Chúa và được thuộc trọn về Chúa. Vâng, con rất muốn và rất cần để Chúa quyến rũ con. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC