Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 25 - SÁCH XUẤT HÀNH


4. Chỉ Thị Về Việc Dựng Nơi Thánh Và Về Các Tư Tế
Ðóng góp để dựng nơi thánh (Xh 35: 4-9)
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 "Hãy bảo con cái Ít-ra-en là phải đóng góp vào việc thờ phượng Ta. Các ngươi hãy nhận phần đóng góp nơi những người nhiệt tâm.
3 Ðây là phần đóng góp các ngươi sẽ nhận của họ: vàng, bạc và đồng, 4 vải đỏ tía, vải điều, vải đỏ thẫm, vải gai mịn và lông dê, 5 da cừu nhuộm đỏ, da cá heo và gỗ keo, 6 dầu thắp đèn, hương liệu để chế dầu tấn phong và làm hương thơm, 7 hồng mã não và ngọc quý để nhận vào áo ê-phốt và túi đeo trước ngực. 8 Chúng sẽ dựng cho Ta một nơi thánh để Ta ngự ở giữa chúng. 9 Theo như các mẫu chính Ta sẽ chỉ cho ngươi: Nhà Tạm và mọi đồ dùng, các ngươi sẽ làm như vậy.
Nhà Tạm và Hòm Bia (Xh 37: 1-9)
10 "Chúng phải làm một Hòm Bia bằng gỗ keo, dài một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi và cao bảy tấc rưỡi. 11 Ngươi sẽ lấy vàng ròng mà bọc, ngươi sẽ lấy vàng mà bọc cả trong lẫn ngoài. Ngươi sẽ làm trên đó một đường viền chung quanh bằng vàng. 12 Ngươi sẽ đúc cho Hòm Bia bốn chiếc vòng bằng vàng và gắn vào bốn chân Hòm Bia: bên này hai vòng, bên kia hai vòng. 13 Ngươi sẽ làm những cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng. 14 Ngươi sẽ xỏ đòn vào những vòng bên sườn Hòm Bia để khiêng. 15 Ðòn để xỏ vào vòng của Hòm Bia thì không được rút ra nữa. 16 Ngươi sẽ đặt vào Hòm Bia Chứng Ước mà Ta sẽ ban cho ngươi.
17 Ngươi sẽ làm một cái nắp xá tội bằng vàng ròng, dài một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi. 18 Ngươi sẽ làm hai tượng thần hộ giá bằng vàng gò, ngươi sẽ làm các tượng ấy ở hai đầu nắp. 19 Ngươi sẽ làm một tượng ở đầu này, một tượng ở đầu kia; ngươi sẽ làm các tượng thần hộ giá gắn liền với nắp, ở hai đầu. 20 Các tượng thần hộ giá có cánh giương lên và phủ trên nắp. Hai tượng đối diện với nhau, cùng cúi mặt xuống nắp. 21 Ngươi sẽ đậy nắp xá tội trên Hòm Bia, và ngươi sẽ đặt vào đó Chứng Ước mà Ta sẽ ban cho ngươi. 22 Ở đó Ta sẽ gặp gỡ ngươi. Từ trên nắp, giữa hai tượng thần hộ giá đặt trên Hòm Bia Chứng Ước, Ta sẽ nói với ngươi tất cả những gì Ta truyền cho ngươi để ngươi nói lại cho con cái Ít-ra-en.

Hai tượng thần hộ giá đặt trên Hòm Bia Chứng Ước
Bàn để bánh tiến (Xh 37: 10 -16)
23 "Ngươi sẽ làm một cái bàn bằng gỗ keo, dài một thước, rộng nửa thước và cao bảy tấc rưỡi. 24 Ngươi sẽ lấy vàng ròng mà bọc, và ngươi sẽ làm một đường viền chung quanh bằng vàng. 25 Chung quanh bàn, ngươi sẽ đóng nẹp rộng một tấc và viền nẹp bằng vàng. 26 Ngươi sẽ làm bốn vòng bằng vàng và đặt các vòng đó vào bốn góc, ở bốn chân bàn. 27 Các vòng đó ở gần nẹp, dùng để xỏ đòn khiêng bàn. 28 Ngươi sẽ làm những cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng để khiêng bàn. 29 Ngươi sẽ làm khay, ly, bình và chén để tế lễ; ngươi sẽ làm những đồ ấy bằng vàng ròng. 30 Ngươi phải luôn luôn đặt bánh tiến trên bàn, trước nhan Ta.

Bàn để bánh tiến với khay, ly, bình và chén để tế lễ
Trụ đèn (Xh 37: 17 -24)
31 "Ngươi sẽ làm một trụ đèn bằng vàng ròng. Ngươi sẽ làm trụ đèn, chân đèn và nhánh đèn bằng vàng gò; đài hoa, nụ hoa và cánh hoa gắn liền với trụ đèn. 32 Sáu nhánh đâm ra hai bên: ba nhánh bên này, ba nhánh bên kia. 33 Trên nhánh bên này, có ba đài hoa hình hoa hạnh đào, với nụ và cánh hoa; trên nhánh bên kia, có ba đài hoa hình hoa hạnh đào, với nụ hoa và cánh hoa. Sáu nhánh từ trụ đèn đâm ra sẽ đều như thế. 34 Ở thân trụ đèn, có bốn đài hoa hình hoa hạnh đào, với nụ hoa và cánh hoa. 35 Một nụ hoa nằm dưới hai nhánh đầu gắn liền với trụ đèn, một nụ hoa nằm dưới hai nhánh giữa gắn liền với trụ đèn, và một nụ hoa nằm dưới hai nhánh cuối gắn liền với trụ đèn. Sáu nhánh từ trụ đèn đâm ra sẽ đều như thế. 36 Các nụ hoa và nhánh đều gắn liền với trụ đèn; tất cả thành một khối bằng vàng gò, bằng vàng ròng. 37 Rồi ngươi sẽ làm bảy cái đèn, đặt lên đó thế nào cho chúng toả ánh sáng ra phía trước trụ đèn. 38 Kéo cắt bấc và đĩa đựng tàn sẽ bằng vàng ròng. 39 Ngươi phải dùng đến ba mươi ký vàng ròng để làm trụ đèn và mọi đồ phụ tùng đó. 40 Hãy nhìn xem và làm theo mẫu đã chỉ cho ngươi trên núi.

Trụ đèn bằng vàng ròng

CHIA SẺ

Một sự dâng hiến. Thiên Chúa có thể dựng toàn bộ lều tạm với quyền năng sáng tạo trong tíc tắc, nhưng thay vì thế, Ngài đã đề nghị dân chúng đem của lễ tiến dâng cho Ngài. Họ đã có đặc ân được làm một nơi thánh cho Thiên Chúa. Ngày hôm nay, chúng ta đang trợ lực để xây dựng Giáo hội của Ngài và chúng ta cũng phải dùng những vật liệu tốt nhất (1Cr 3:9-23). Bạn có sẵn sàng trao cho Thiên Chúa gì Ngài đã ban cho bạn không ?
 Một mô hình. Thiên Chúa ban cho Mô-sê một mô hình để dựng lều tạm cũng như sau này, Ngài trao cho Đavít một mô hình để dựng đền thờ (1Sb 28:19). Khi Thiên Chúa muốn công trình thực hiên trên mặt đất, Ngài có một kế hoạch cho dân Ngài tuân theo. Thật là nguy hiểm khi quay lưng với kế hoạch của Thiên Chúa và theo đuổi sự khôn ngoan của thế gian (1Cr 3:18-20). Lều tạm là một nơi rất đặc biệt, nơi đó dân Thiên Chúa đến để gặp gỡ Ngài. Nơi đâu  giúp bạn dễ gặp được Thiên Chúa hơn ? Bạn có xem thân thể của mình như một lều tạm mà Thiên Chúa muốn gặp gỡ bạn ?
Hòm bia là ngai của Thiên Chúa trong nơi Cực Thánh, và vinh quang Thiên Chúa ngự giữa các thần hộ giá trên ngai từ nhân (Tv 99:1). Chỗ ngồi của lòng xót thương của chúng ta là ở trên trời (Dt 4:11-16), và con đường thì luôn mở ra với Thiên Chúa. Trong hòm bia có bốn chiếc vòng vàng, trong Kinh thánh số bốn tượng trưng cho việc tạo dựng. Lệnh truyền của Đức Giêsu trước khi chia tay các tông đồ là hãy đi khắp tứ phương rao giảng nước Thiên Chúa. Bốn chiếc vòng này rất cần thiết để giữ cho hòm bia được thăng bằng. Đâu là những “chiếc vòng” giúp cân bằng đời sống thiêng liêng của tôi ?
Chiếc bàn nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa là nguồn bổ dưỡng của chúng ta (Mt 6:11). Bánh cũng nói cho chúng ta về dưỡng chất thiêng liêng chúng ta có nơi Lời Ngài (Đnl 8:3; Mt 4:4).  Trụ đèn vàng nói với chúng ta rằng “Thiên Chúa là ánh sáng” (1Ga 1:5) và rằng chúng ta phải là ánh sáng trong thế giới tối tăm (Mt 5:14-16). Giống như những ngọn đèn được cung cấp dầu, cũng vậy chúng ta phải được sức mạnh của Thánh Thần (Kh 3:5) để trở nên những chứng nhân hữu hiệu của Thiên Chúa (Cv 1:8). Ánh sáng từ nơi Thiên Chúa có giúp tôi biết được Ngài và cũng để Ngài biết được tôi, ánh sáng ấy cũng dẫn tôi đi trong sự thật và chân lý không ?

1 nhận xét:

  1. "Hãy bảo con cái Ít-ra-en là phải đóng góp vào việc thờ phượng Ta. Các ngươi hãy nhận phần đóng góp nơi những người nhiệt tâm.”

    Những ngày gần đây, thiên nhiên chuyển mình. Những cành cây khô mùa đông đang mang trên người những chùm hoa rực rỡ, khoe sắc trong ánh nắng chan hoà giữa tiết trời lạnh giá. Sự sống đang hồi sinh. Con nhìn thấy cuộc sống mình phải như thế, phải phản ánh sức sống của ân sủng Chúa trong những ngày vui tươi cũng như khi nguy khốn; một cuộc sống phải đầy sinh khí. Sự đóng góp của cây cỏ, ánh nắng, gió lạnh...trong thiên nhiên gọi mời con chia sẻ những gì con đang có. Ngay cả trong sự yếu đuối, giới hạn, vụng về của phận người mong manh, lòng đơn sơ và sự chân thành phó thác nơi Đấng Tạo Hoá cũng có thể vẽ lên khuôn mặt từ nhân của Thiên Chúa. Chúa không đòi hỏi con một đóng góp gì quá sức của con. Một nụ cười, một ánh mắt tha thứ, sự hiện diện trong lúc đau buồn, ngay cả nước mắt cảm thông...Một con tim san sẻ yêu thương vì biết mình được yêu thương...

    Lạy Chúa, con sẽ mất dần tình yêu nếu con không gắn liền với tình yêu. Xin giữ con trong cầu nguyện và thinh lặng nội tâm để con được múc lấy tình yêu Chúa từ nguồn mạch không bao giờ cạn. Xin ân sủng Chúa hướng chân con đến với anh chị em con, dù họ là ai, dù con đang trong hoàn cảnh thế nào. Chúa ơi, con hiểu rằng con chẳng thể hiểu, cảm nhận, và yêu mến Chúa trọn vẹn được nếu con chỉ nhìn thấy Chúa nơi nhà thờ hay nơi Nhà Tạm, mà mù loà trước một Thiên Chúa trong chính tâm hồn mình và tâm hồn người anh em, kể cả những người bị mang tiếng là tồi tệ, và nơi mọi biến cố buồn vui của cuộc sống. Vì quả thật, "ở đó Ta sẽ gặp gỡ ngươi". Xin hồng ân Chúa luôn củng cố và phát triển tình Chúa và tình người nơi con để con được “đóng góp vào việc thờ phượng" Chúa với lòng nhiệt thành như Chúa đã gọi mời con. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC