Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 26 - SÁCH XUẤT HÀNH

Nhà Tạm. Vải và bạt. (Xh 36: 8-19)
1 "Ngươi sẽ dựng Nhà Tạm với mười tấm thảm bằng sợi gai mịn xe, vải đỏ tía, vải điều và vải đỏ thẫm. Ngươi sẽ cho thêu trên đó những thần hộ giá rất mỹ thuật.
2 Mỗi tấm thảm dài mười bốn thước, rộng hai thước; tấm nào cũng có kích thước như vậy. 3 Năm tấm khâu liền với nhau, còn năm tấm kia cũng khâu liền với nhau. 4 Ngươi sẽ lấy vải đỏ tía làm dải đính vào mép tấm thứ nhất của những tấm thảm ráp lại; ngươi cũng đính như thế vào mép tấm cuối cùng của những tấm thảm ráp lại bên kia. 5 Ngươi sẽ đính năm mươi dải vào tấm thứ nhất, và cũng sẽ đính năm mươi dải vào mép tấm cuối cùng của những tấm thảm ráp lại bên kia; các dải ấy phải thật cân đối với nhau. 6 Ngươi sẽ làm năm mươi cái móc bằng vàng, và dùng những móc ấy để nối các tấm thảm lại với nhau. Như thế, Nhà Tạm sẽ thành một khối duy nhất.

Tấm thảm bằng sợi gai mịn xe, vải đỏ tía
7 Ngươi sẽ làm những tấm thảm lông dê để làm một cái lều ở bên trên Nhà Tạm; ngươi sẽ làm mười một tấm. 8 Mỗi tấm dài mười lăm thước, rộng hai thước. Mười một tấm đều có cùng một kích thước. 9 Ngươi sẽ khâu liền năm tấm thành một mái, và sáu tấm kia thành một mái khác; ngươi sẽ gấp tấm thứ sáu về phía trước lều. 10 Ngươi sẽ đính năm mươi dải vào mép tấm thứ nhất của những tấm thảm ráp lại, và năm mươi dải vào mép tấm cuối cùng của những tấm thảm ráp lại bên kia. 11 Ngươi sẽ làm năm mươi móc đồng, và sẽ xỏ móc vào dải; ngươi sẽ ghép lại thành một cái lều, và như vậy sẽ chỉ có một lều duy nhất.
12 Phần tấm thảm còn dư nhô ra, thì một nửa cho rủ xuống phía sau Nhà Tạm. 13 Mỗi bên để dư ra nửa thước theo chiều dài các tấm thảm của lều, cho rủ xuống hai bên để che Nhà Tạm.
14 Ngươi sẽ làm một tấm bạt che lều bằng da cừu nhuộm đỏ, và một tấm bạt bằng da cá heo phủ ở bên trên.
Khung lều (Xh 36: 20 -34)
15 "Ngươi sẽ lấy những tấm ván gỗ keo dựng thẳng lên để căng Nhà Tạm. 16 Mỗi tấm dài năm thước, rộng bảy tấc rưỡi. 17 Mỗi tấm có hai mộng song song. Ngươi sẽ làm mọi tấm ván của Nhà Tạm theo kiểu đó. 18 Ngươi sẽ đặt ván để dựng Nhà Tạm như sau: hai mươi tấm hướng về Ne-ghép, về phía nam. 19 Ngươi sẽ làm bốn mươi đế bạc đặt dưới hai mươi tấm ván đó: hai đế dưới một tấm ván ăn khớp với hai mộng của ván, và hai đế dưới một tấm ván khác ăn khớp với hai mộng của ván. 20 Phía bên kia của Nhà Tạm, hướng bắc, ngươi cũng sẽ đặt hai mươi tấm ván, 21 và cũng làm bốn mươi đế bạc, cứ hai đế dưới một tấm, hai đế dưới một tấm. 22 Phía trong cùng Nhà Tạm, hướng tây, ngươi sẽ đặt sáu tấm ván. 23 Ngươi sẽ đặt hai tấm ván ở các góc Nhà Tạm, ở phía trong cùng. 24 Các tấm ván sẽ được ghép đôi lại với nhau từ dưới lên trên, cho tới cái vòng thứ nhất. Hai tấm ván ở hai bên góc đều như thế. 25 Vậy sẽ có tám tấm ván với các đế bạc, tất cả là mười sáu đế: cứ hai đế dưới một tấm, hai đế dưới một tấm.
26 Ngươi sẽ làm các thanh ngang bằng gỗ keo: năm cái cho các tấm ván ở mặt thứ nhất của Nhà Tạm, 27 năm cái cho các tấm ván ở mặt bên kia của Nhà Tạm, cũng như năm cái cho các tấm ván phía trong cùng Nhà Tạm, hướng tây. 28 Thanh ngang giữa, ở nửa độ cao các tấm ván, sẽ chạy suốt từ đầu này đến đầu kia. 29 Ngươi sẽ thiếp vàng các tấm ván; ngươi sẽ đúc những vòng bằng vàng để xỏ các thanh ngang; ngươi cũng sẽ thiếp vàng các thanh ngang ấy. 30 Ngươi sẽ dựng Nhà Tạm theo kiểu đã chỉ cho ngươi trên núi.
Bức trướng (Xh 36: 35 -38)
Bức trướng thêu các thần hộ giá
31 "Ngươi sẽ làm một bức trướng bằng vải đỏ tía, vải điều, vải đỏ thẫm và sợi gai mịn xe. Ngươi sẽ cho thêu trên đó những thần hộ giá rất mỹ thuật. 32 Ngươi sẽ căng bức màn trướng đó lên bốn cột gỗ keo thiếp vàng có những móc bằng vàng, đặt trên đế bằng bạc. 33 Ngươi sẽ mắc bức trướng vào những cái móc. Ngươi sẽ đưa Hòm Bia Chứng Ước vào đó, sau bức trướng; đối với các ngươi, bức trướng sẽ phân chia Nơi Thánh với Nơi Cực Thánh. 34 Ngươi sẽ đặt nắp xá tội lên trên Hòm Bia Chứng Ước ở Nơi Cực Thánh. 35 Ngươi sẽ đặt cái bàn đằng trước bức trướng, và đặt trụ đèn đối diện với bàn đó, ở phía nam Nhà Tạm; còn cái bàn, thì ngươi đặt ở phía bắc. 36 Ngươi sẽ làm một bức màn che cửa lều bằng vải đỏ tía, vải điều, vải đỏ thẫm và sợi gai mịn xe: đó là công việc của thợ thêu. 37 Ngươi sẽ làm năm cột gỗ keo thiếp vàng để treo bức màn đó; những cột ấy có móc bằng vàng; ngươi sẽ đúc năm đế bằng đồng để dựng những cột ấy.

Nhà Tạm

CHIA SẺ
Chất liệu. Mười tấm thảm, năm mươi móc vàng, năm mươi móc đồng, bốn mươi đế, hai mươi tấm ván và hai màn - tuy nhiên nơi đó chỉ là một nơi thánh: “vì thế mà nhà tạm thành một khối duy nhất” (c.6); “chỉ một cái lều duy nhất” (c.11). Rõ ràng ở đây có sự khác biệt, nhưng hiệp nhất trong khác biệt. Đức Giê-su đã cầu nguyện rằng dân Ngài sẽ trở nên một (Ga 17:20-23). Bạn có cộng tác để cho lời cầu nguyện này thành hiện thực ?
Thước đo. Chỉ có một bản vẽ cho lều tạm và nó do bởi Thiên Chúa thiết kế (30). Sự sắc sảo và thông minh của loài người có thể đem đến thành công trong nhiều điều thuộc về thế gian (Lk16:8), nhưng chúng sẽ hủy hoại công việc của Đức Chúa (1Cr 3:16-23). Làm sao để biết rằng những kế hoạch của bạn chắc chắn đến từ trời chứ không phải đến từ thế gian ?
Nơi đây chỉ có một loại kích cỡ cho tòa nhà (c.2). Khi chúng ta đo lường sứ vụ bằng tiêu chuẩn của Thiên Chúa, chúng ta sẽ có được sự hiệp nhất, nhưng nếu chúng ta sử dụng tiêu chuẩn của riêng mình, sẽ sinh ra sự chia rẻ. Bạn lượng giá thành công của mình bằng thước đo nào ?
Trang trí. Họ chỉ sử dụng nguyên vật liệu mà Thiên Chúa đã nói với họ. Trong thư thứ nhất Cô-rin-tô 3:10-16, đọc về tòa nhà với những vật liệu thích hợp sẽ tồn tại trong thời gian lâu dài. Lưu ý đến việc nhấn mạnh đến chất liệu vàng trong chương 37, bạc trong  chương 38, và những loại đá quý trong chương 39 trong sách Xuất hành. Nơi thánh được chiếu sáng bởi nguồn sáng duy nhất là vinh quang của Thiên Chúa. Khi con người mặc lấy vinh quang cho riêng mình, sẽ có sự chia rẻ. Những chất liệu để dựng nên nơi bạn gặp gỡ Thiên Chúa có làm tỏa sáng vinh quanh của Ngài hay rạng rỡ thanh danh của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC