Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 27 - SÁCH XUẤT HÀNH


Bàn thờ dâng lễ toàn thiêu (Xh 38: 1-7)
1 "Ngươi sẽ làm bàn thờ bằng gỗ keo: dài hai thước rưỡi, rộng hai thước rưỡi - nghĩa là hình vuông - cao một thước rưỡi.
2 Ngươi sẽ làm bốn cái sừng ở bốn góc, các sừng ấy sẽ làm thành một khối với bàn thờ. Ngươi sẽ lấy đồng mà bọc bàn thờ. 3 Ngươi sẽ làm những cái nồi để đựng tro lễ vật, làm xẻng, bình rảy, xiên và lư hương; các đồ vật ấy, ngươi sẽ làm bằng đồng. 4 Ngươi sẽ làm một cái vỉ bằng đồng, hình lưới. Ngươi sẽ làm bốn chiếc vòng bằng đồng, ở bốn góc lưới. 5 Ngươi sẽ bọc lưới đó quanh chân bàn thờ, dưới chỗ mặt bàn nhô ra, từ đất lên; lưới ấy chỉ cao bằng nửa chiều cao của bàn thờ. 6 Ngươi sẽ làm những cây đòn để khiêng bàn thờ, những cây đòn ấy làm bằng gỗ keo. Ngươi sẽ bọc đồng những cây đòn ấy. 7 Người ta sẽ xỏ đòn vào vòng; khi khiêng bàn thờ thì những cây đòn đó sẽ ở hai bên bàn thờ. 8 Ngươi sẽ làm bàn thờ rỗng, bằng ván ghép lại; như đã chỉ cho ngươi trên núi thế nào, thì người ta sẽ phải làm như vậy.

Bàn thờ dâng lễ toàn thiêu

Khuôn viên (Xh 38:9-20)
9 "Ngươi sẽ làm khuôn viên của Nhà Tạm. Phía nam, hướng Ne-ghép, khuôn viên sẽ có những tấm rèm bằng sợi gai mịn xe, phía này dài năm mươi thước. 10 Hai mươi cột treo rèm dựng trên hai mươi đế bằng đồng; móc ở các cột và thanh treo rèm thì bằng bạc. 11 Phía bắc cũng vậy, sẽ có những tấm rèm dài năm mươi thước. Hai mươi cột treo rèm dựng trên hai mươi đế bằng đồng; móc ở các cột và thanh treo rèm thì bằng bạc. 12 Chiều rộng của khuôn viên, về phía biển, sẽ có những tấm rèm hai mươi lăm thước, với mười cột và mười đế. 13 Về hướng đông, phía mặt trời mọc, khuôn viên sẽ rộng hai mươi lăm thước; 14 một bên che tấm rèm bảy thước rưỡi, có ba cột với ba đế; 15 bên kia cũng che tấm rèm bảy thước rưỡi, có ba cột với ba đế. 16 Ở cửa khuôn viên, sẽ có một bức màn mười thước bằng vải đỏ tía, vải điều, vải đỏ thẫm và sợi gai mịn xe: đó là công việc của thợ thêu; bức màn này treo lên bốn cột đặt trên bốn đế. 17 Mọi cột chung quanh khuôn viên nối liền với nhau nhờ những thanh treo màn bằng bạc; móc sẽ bằng bạc và đế bằng đồng. 18 Khuôn viên sẽ dài năm mươi thước, rộng hai mươi lăm thước, cao hai thước rưỡi; bức màn sẽ bằng sợi gai mịn xe, còn các đế sẽ bằng đồng. 19 Tất cả các đồ vật trong Nhà Tạm dùng vào mọi việc phụng sự tại đó, cũng như mọi cái cọc của Nhà Tạm và của khuôn viên sẽ đều bằng đồng.
Dầu thắp đèn (Lv 24: 1-4)
20 "Phần ngươi, ngươi sẽ truyền cho con cái Ít-ra-en phải giã ô-liu lấy dầu nguyên chất, để thắp đèn, hầu cho luôn luôn có ngọn lửa cháy. 21 Ông A-ha-ron và con cái sẽ đặt chiếc đèn đó trong Lều Hội Ngộ, bên ngoài bức trướng treo đằng trước Chứng Ước, sao cho nó cháy từ chiều đến sáng trước nhan Ðức Chúa. Ðó là điều luật vĩnh viễn cho các thế hệ con cái Ít-ra-en.
Chiếc đèn trong Lều Hội Ngộ
 
CHIA SẺ
 
Lều tạm không phải là nơi để tập trung thờ phượng, nhưng là một nơi để thánh hóa và phụng sự thánh.
Thánh hóa. Điều đầu tiên ai cũng có thể thấy được, đó là bàn thờ bọc đồng, vì không ai có thể bước vào nơi Thiên Chúa hiện diện cho tới khi tội đã được xá tội (Lv 17:11). Tại bàn thờ này, Thiên Chúa muốn dạy cho con người biết rằng tội là điều kinh khủng, và cái giá để trả cho tội của con người là cái chết của một sinh linh vô tội. Chính Đức Giêsu đã trả cái giá này cho bạn và tôi để chúng ta có thể đến với Thiên Chúa. Nếu Đức Giêsu đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta rồi, vậy về phần chúng ta có cần phải làm gì để được lãnh nhận ơn cứu độ ? Ngày hôm nay đây, bạn đem đến bàn thờ của Thiên Chúa điều gì trong cuộc sống của bạn ?
Tách rời. Lều tạm được bao quanh bởi hàng rào những tấm rèm bằng sợi gai mịn, vì chỉ có các tư tế và Lêvi có thể vào khuôn viên thánh. Những người dân thường khác phải ở ngoài khuôn viên thánh và các tư tế ở ngoài khu Cực Thánh. Thiên Chúa muốn tất cả dân Ngài trở thành những tư tế (Xh 19:5-6), nhưng điều này không thể thành hiện thực cho tới khi Đức Kitô kết thúc sứ vụ của Ngài trên thập giá (1Pr 2:5-9). Ngày nay, chúng ta đã đến được nơi Thiên Chúa hiện diện nhờ Đức Giêsu Kitô (Dt 10:19-25). Qua Đức Kitô, Thiên Chúa đã phá vỡ mọi ngăn cách để con người có thể đến gặp gỡ Ngài, bạn đã chuẩn bị tâm hồn mình như thế nào khi  đến với Ngài ?
Chiếu sáng. Chân đèn đứng ở nơi thánh và rọi sáng để các tư tế nhìn thấy được khi họ làm việc tế tự. Nó không chiếu sáng cho trại; vinh quang của Thiên Chúa cũng hiển hiện như vậy (Xh 40:38). Dân Thiên Chúa (Pl 2:15) và giáo hội Ngài (Kh 1:12,20) là những ánh sáng trong thế giới tối tăm này. Bạn có giữ cho ngọn đèn của bạn thật khéo léo và ánh sáng của bạn được chiếu tỏa ra ngoài (Mt 5:16) ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC