Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 29 - SÁCH XUẤT HÀNH


1 "Đây là những việc ngươi sẽ thực hiện để thánh hiến họ làm tư tế phục vụ Ta. Ngươi hãy lấy một con bò tơ và hai con cừu đực toàn vẹn, 2 lấy bánh không men, bánh ngọt không men nhào dầu và bánh tráng không men tẩm dầu; ngươi sẽ lấy tinh bột lúa miến để làm các thứ bánh đó.
3 Ngươi sẽ đặt các thứ bánh đó trong cùng một giỏ và cứ để trong giỏ đó mà dâng lên Ta, cùng với con bò tơ và hai con cừu đực.
4 "Ngươi sẽ dẫn A-ha-ron và các con ông đến gần cửa Lều Hội Ngộ và lấy nước mà thanh tẩy họ. 5 Rồi ngươi sẽ lấy các phẩm phục mặc cho A-ha-ron : áo dài, áo khoác mặc dưới áo ê-phốt, áo ê-phốt và túi đeo trước ngực ; sau đó, ngươi sẽ cho ông đeo băng chéo của áo ê-phốt. 6 Ngươi sẽ lấy mũ tế đội lên đầu ông, rồi ngươi sẽ đính huy hiệu, là dấu thánh hiến, vào mũ tế. 7 Ngươi sẽ lấy dầu tấn phong mà đổ trên đầu A-ha-ron và xức dầu cho ông. 
8 Ngươi sẽ cho các con ông A-ha-ron đến gần và mặc áo dài cho họ. 9 Ngươi sẽ lấy đai lưng thắt cho A-ha-ron và các con ông. Ngươi sẽ lấy mũ đặt trên đầu họ. Chức tư tế sẽ thuộc về họ, đó là điều luật vĩnh viễn. Và ngươi sẽ làm lễ tấn phong A-ha-ron và các con ông. 
10 "Ngươi sẽ dắt con bò đến trước Lều Hội Ngộ. A-ha-ron và các con ông sẽ đặt tay lên đầu con bò. 11 Ngươi sẽ sát tế con bò đó trước nhan Ðức Chúa, ở cửa Lều Hội Ngộ. 12 Ngươi sẽ lấy máu con bò, dùng ngón tay mà bôi vào các góc bàn thờ, và đổ tất cả máu còn lại xuống trên bàn thờ. 13 Ngươi sẽ lấy tất cả lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, cả khối mỡ trên gan, hai trái cật với lớp mỡ dính ngoài, mà đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. 14 Nhưng thịt, da và phân bò, thì ngươi sẽ bỏ vào lửa mà thiêu ở ngoài trại: đó là lễ tạ tội.
15 Ngươi sẽ bắt một trong hai con cừu đực. A-ha-ron và các con ông sẽ đặt tay lên đầu nó. 16 Ngươi sẽ sát tế con cừu đó, lấy máu rảy chung quanh bàn thờ. 17 Ngươi sẽ chặt nó ra làm tư, rửa bộ lòng và cẳng, rồi đặt lên bốn phần thịt và đầu con vật. 18 Sau đó, ngươi sẽ đốt trên bàn thờ tất cả con cừu cho cháy nghi ngút. Ðó là lễ toàn thiêu dâng lên Ðức Chúa, hương thơm làm đẹp lòng Người, đó là lễ hoả tế dâng Ðức Chúa.
19 Ngươi sẽ bắt con cừu đực thứ hai. A-ha-ron và các con ông sẽ đặt tay lên đầu nó. 20 Ngươi sẽ sát tế con cừu đó, rồi lấy máu bôi vào trái tai phải của A-ha-ron, vào trái tai phải của các con ông, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải; rồi ngươi lấy máu còn lại rưới chung quanh bàn thờ. 21 Ngươi sẽ lấy máu trên bàn thờ và dầu tấn phong rảy trên A-ha-ron và phẩm phục của ông, trên các con ông và phẩm phục của họ; như thế, A-ha-ron và phẩm phục của ông, các con ông và phẩm phục của họ, sẽ được thánh hiến.
Lễ tấn phong các tư tế (Lv 8:25 -29)
22 "Ngươi sẽ lấy mỡ con cừu, lấy đuôi, lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, khối mỡ của gan, hai trái cật với lớp mỡ dính ngoài, cũng như đùi bên phải; vì đó là con cừu dùng cho lễ tấn phong; 23 ngươi cũng sẽ lấy một ổ bánh mì, một tấm bánh ngọt chiên với dầu và một tấm bánh tráng trong giỏ bánh không men ở trước nhan Ðức Chúa; 24 tất cả những thứ đó, ngươi sẽ đặt trên bàn tay A-ha-ron và trên bàn tay các con ông, rồi ngươi sẽ cử hành nghi thức tiến dâng trước nhan Ðức Chúa. 25 Sau đó, ngươi sẽ lấy lại các vật ấy từ tay họ và đem đốt cho cháy nghi ngút ở bàn thờ, bên trên của lễ toàn thiêu, khiến các vật ấy trở thành hương thơm trước nhan Ðức Chúa, làm đẹp lòng Người: đó là lễ hoả tế dâng Ðức Chúa.
26 Ngươi sẽ lấy cái ức con cừu dùng cho lễ tấn phong A-ha-ron, rồi ngươi sẽ cử hành nghi thức dâng tiến trước nhan Ðức Chúa: đó sẽ là phần của ngươi. 27 Ngươi sẽ thánh hiến cái ức đã được tiến dâng và cái đùi đã được tách ra: đó là phần đã được tiến dâng và tách ra từ con cừu dùng cho lễ tấn phong A-ha-ron và các con ông. 28 Ðó là những gì mà A-ha-ron và các con ông sẽ luôn luôn nhận được từ con cái Ít-ra-en, bởi vì đó là phần dâng cúng; con cái Ít-ra-en phải lấy một phần lễ vật để dâng cúng mỗi khi dâng hy lễ kỳ an; đó là phần dâng cúng Ðức Chúa.
29 Lễ phục A-ha-ron mặc sẽ truyền lại cho các con đến sau ông; các con ông sẽ mặc lễ phục đó khi họ được xức dầu tấn phong. 30 Trong vòng bảy ngày, người nào trong số các con ông thay thế ông làm tư tế và vào Lều Hội Ngộ để hành lễ trong nơi thánh, thì sẽ mặc lễ phục đó.


Lễ phục A-ha-ron mặc sẽ truyền lại cho các con đến sau ông

Tiệc thánh (Lv 8:31 -36)
31 "Ngươi sẽ lấy thịt con cừu đực dùng cho lễ tấn phong đem nấu trong nơi thánh. 32 A-ha-ron và các con ông sẽ ăn thịt cừu và bánh trong giỏ, ở cửa Lều Hội Ngộ. 33 Họ sẽ ăn các của lễ xá tội đã được dâng tiến để cử hành lễ tấn phong và thánh hiến họ; nhưng không người phàm nào được ăn những của ấy, vì đó là của thánh. 34 Nếu đến sáng hôm sau còn thừa lại thịt ngày lễ tấn phong và bánh, thì ngươi sẽ đem đốt đi; không được ăn các thứ ấy, vì đó là của thánh. 35 Ngươi sẽ làm như thế cho A-ha-ron và các con ông đúng như Ta đã truyền cho ngươi. Ngươi sẽ dành bảy ngày để làm lễ tấn phong cho họ.
Thánh hiến bàn thờ dâng lễ toàn thiêu
36 "Mỗi ngày ngươi sẽ lấy một con bò mà dâng lễ tạ tội, làm lễ vật xá tội; ngươi sẽ dâng lễ tạ tội để thanh tẩy bàn thờ khi cử hành lễ xá tội trên đó, rồi xức dầu bàn thờ để thánh hiến. 37 Trong bảy ngày, ngươi sẽ cử hành lễ xá tội trên bàn thờ và sẽ thánh hiến bàn thờ. Như thế, bàn thờ sẽ là vật rất thánh; tất cả những gì chạm đến bàn thờ cũng sẽ là vật thánh.
Lễ toàn thiêu thường nhật (Ðn 28: 3-8)
38 "Ðây là những gì ngươi sẽ dâng trên bàn thờ: hai con chiên một tuổi, ngày nào cũng vậy, phải giữ như thế mãi mãi. 39 Ngươi sẽ dâng một con lúc sáng, còn con thứ hai thì dâng vào lúc chập tối. 40 Cùng với con chiên thứ nhất, ngươi sẽ dâng bốn lít rưỡi tinh bột lúa miến nhào với hai lít dầu ô-liu giã trong cối, và lấy hai lít rượu nho làm rượu tế. 41 Còn con chiên thứ hai, ngươi sẽ dâng vào lúc chập tối, và dâng cùng với lễ phẩm và lễ tưới rượu như ban sáng. Ðó là hương thơm làm đẹp lòng Ðức Chúa, là lễ hoả tế dâng Ðức Chúa. 42 Ðó là lễ toàn thiêu phải dâng luôn mãi qua mọi thế hệ, ở cửa Lều Hội Ngộ, trước nhan Ðức Chúa, nơi Ta sẽ gặp gỡ các ngươi, để nói chuyện với ngươi.
43 Chính đó là nơi Ta gặp gỡ con cái Ít-ra-en, Ta sẽ lấy vinh quang của Ta mà thánh hiến nơi đó. 44 Ta sẽ thánh hiến Lều Hội Ngộ và bàn thờ, Ta cũng sẽ thánh hiến A-ha-ron và các con ông làm tư tế phục vụ Ta. 45 Ta sẽ ngự giữa con cái Ít-ra-en và sẽ là Thiên Chúa của chúng. 46 Và chúng sẽ biết rằng chính Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng, Ðấng đã đưa chúng ra khỏi đất Ai-cập để ngự giữa chúng, chính Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng.

CHIA SẺ

Chúng ta thực hiện hành vi dâng hiến, còn Thiên Chúa thánh hiến. Chúng ta tùng phục, còn Ngài thánh hiến và tách riêng chúng ta ra để dành cho những việc riêng của Ngài. Trong tư cách là tư tế của Thiên Chúa, dân Chúa đã trải nghiệm đời sống thiêng liêng, điều mà A-ha-ron và những người con trai của đã trải nghiệm một cách cụ thể.
Chúng ta đã được rửa sạch. Máu của Đức Kitô đã rửa sạch chúng ta (Kh. 1:5–6), và quá khứ của chúng ta đã qua đi (1 Cr. 6:9–11). Tâm hồn tội lỗi đã được thanh sạch không phải bởi những nghi thức tôn giáo nhưng nhờ niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô (Cv 15:9; Tt 3:5).
Chúng ta đã được mặc y phục mới. Chúng ta đứng trong nơi rất chính trực của Đức Kitô  (Isa. 61:10; 2 Cr. 5:21) và mặc lấy ân sủng của Thiên Chúa (Cl. 3:1tt.).
Chúng ta đã được xức dầu. Chúng ta có Thần Khí sống trong chúng ta (2 Cr. 1:21; 1 Ga 2:27), và Ngài giúp chúng ta có thể thi hành sứ vụ.
Chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Các tư tế đã được “đánh dấu” bằng máu trên tai (lắng nghe Thiên Chúa), trên tay (phục vụ Thiên Chúa), và chân (đi với Thiên Chúa). “Của lễ toàn thiêu phải dâng luôn mãi” sáng và tối là một nhắc nhở họ về thái độ thành tâm thuộc về Thiên Chúa một cách hoàn toàn và liên lỉ. Đừng bao giờ quên mỗi ngày trình diện chính bạn cho Thiên Chúa (Rm. 12:1–2).
Để tái tạo lại con người từ tình trạng đỗ vỡ do tôi gây nên, Thiên Chúa đã thực hiện điều này qua bốn bước: rửa sạch, mặc cho y phục mới, xức dầu và thánh hiến. Khi chúng ta tham dự bí tích thanh tẩy, chúng ta cũng được trải qua những nghi thức này. Như A-ha-ron và các con của ông được “tách rời” để phục vụ trong lều thánh và dâng của lễ cầu an cho dân. Bạn cũng được thánh hiến rồi, vậy bạn đã thực thi ý muốn thiện hảo của Thiên Chúa tới mức độ nào ?
    Hôm nay, chúng ta bước vào mùa chay thánh, và được mời gọi sống bốn bước này trong mùa chay. Mùa chay không chỉ dừng lại ở việc thống hối để được rửa sạch qua bí tích hòa giải, nhưng như kinh nghiệm của người con hoang đàng khi về với cha, anh ta được cha mặc cho y phục mới, được phục hồi địa vị làm con, được ban cho một cuộc đời mới và được chia sẻ gia tài của cha, “mọi sự của cha đều là của con” (Lc 15:31). Bạn muốn mùa chay thánh năm nay khác với mọi năm khác như thế nào ?

2 nhận xét:

 1. Xin chia sẻ một chút với các bạn đồng hành một ý tuởng và một kinh nghiệm nho nhỏ của tôi trong cuộc hành huơng này. Khi đọc những chi tiết dài lê thê của các chương gần đây trong Sách Xuất Hành tôi đã cảm nhận như sau:

  Mấy hôm nay, đọc các chương trong sách Xuất Hành, tôi rất ấn tuợng với việc dân Israel đuợc chỉ dẫn cho cách thờ phượng và chăm sóc đền thờ Đức Yaveh trong từng chi tiết nhỏ li ti. Tất cả những bài đọc cho thấy là đối với dân Israel ngày ấy, sự hiện diện của Đức Yaveh trong Hòm Bia và giữa lòng dân tộc họ rất cụ thể, như nhìn thấy bằng mắt trần đuơc. Họ tỏ lòng kính nể và biết ơn Đức Chúa qua biết bao nhiều điều lệ khó khăn phải theo, phải giữ.

  Chúng ta may mắn là kẻ đến sau đã đuợc Chúa Giêsu dạy cho cách thờ phuợng Chúa Cha trong sự thật, từ đáy lòng, không cần nhiều hình thức bên ngoài như thời Cựu Uớc. Tuy nhiên khi đọc giai đoạn này của Sách Xuất Hành tôi giật mình. Vâng, tôi giật mình vì liên tuởng đến các nhà thờ nhà thánh của chúng ta ngày nay. Chúng ta có tạo đuợc cho chính mình và cho nguời khác một không gian thinh lặng, cả trong lẫn ngoài, mà qua đó, ai cũng có thể cảm nhận đuợc là Thiên Chúa đang thật sự ở giữa chúng ta để lắng nghe chúng ta cầu nguỵên với Ngài, chúng ta khóc thầm với Ngài, chúng ta dâng những nỗi lo âu dai dẳng, những niềm hy vọng mong manh, những điều không biết nói cùng ai ? Chúng ta nỡ lòng nào nói chuyện với nhau như thể đang ngồi trong nhà văn hoá quận ? Nếu qủa thật chúng ta cảm thấy Chúa đang (cũng trong thinh lặng của Ngài) lắng nghe chúng ta với tất cả tấm lòng của một người Cha và còn hơn thế nữa, chúng ta có hời hợt nhởn nhơ đuợc không?

  Có một buổi tối, tôi cảm thấy buồn ngủ và mệt nên ngả lưng xuống giường, trong lòng nghĩ là không sao đâu, cứ nằm mà thoải mái đọc hai ba kinh truớc khi đi vào giấc ngủ cũng đuợc; Chúa nhân từ đâu có khắt khe như loài nguời mình đâu. Thế nhưng rồi trong lòng tôi cảm thấy ngay là tôi đang nói dối chính mình bởi vì mệt thì có mệt thật đấy nhưng tôi có bệnh hoạn gì đến nỗi liệt giuờng liệt chiếu đâu ? Ngài cho tôi sức khỏe để làm việc cơ mà, đâu có phải là cái mệt của nguời đang bệnh hoạn đâu. Tại sao hồi nãy tôi ngồi xem TV được ? Và trên hết, tôi thấy mình thua xa… dân Israel ngày ấy ! Tôi xạo nữa. Miệng thì nói là mình tin vào Thiên Chúa là Đấng trên hết mọi sự nhưng tôi lại đối xử với Chúa một cách rất dễ dãi, tùy tiện và trong thực tế có phần coi thuờng nữa. Chưa hết, bộ tôi đang muốn cầu nguyện với Thiên Chúa của tôi hay là tán phét với chính mình mà cứ tuởng là đang thưa chuyện với Ngài hay sao ? Thế là tôi bật dậy, vội vàng xin lỗi Chúa, dâng một kinh Lạy Cha (hôm đó mới thấm thía làm sao !) và hứa… xin chừa, không ẩu tả như thế nữa !

  vbk

  Trả lờiXóa
 2. Hôm nay, Chúa mời gọi con trở về. Trở về với nơi con đã sinh ra và với Đấng đã tạo nên con.

  "Từ đất, ngươi đã được lấy ra." (St 3:19) Những hạt bụi tạo nên hình hài con là những hạt bụi thánh đã được nâng niu trong đôi tay Thiên Chúa khi Ngài tượng hình con, được mang hơi thở và sinh khí của Ngài để con có sự sống, và ngập tràn ước mơ của Ngài khi Thiên Chúa đặt con vào đời, và "tách riêng con ra để dành cho những việc riêng" của Chúa. Chúa đã chuẩn bị con bằng bí tích thanh tẩy, mặc cho con tấm áo trắng không tì ố của thuở ban đầu. Lễ phục của tư tế ngày nay rực rỡ, huy hoàng không ở tấm áo bên ngoài nữa, nhưng là ở cuộc sống của chính con: cuộc sống được mời gọi là ánh sáng cho đời. "Chiếc áo không làm nên thầy tu". Chúa muốn "tình yêu chứ không cần hy lễ", muốn được "nhận biết" hơn là được xem những thành quả công việc con làm (Hs 6:6). Hôm nay, Chúa là người may phẩm phục tư tế cho con khi Chúa ghép lại từng biến cố vui buồn với anh chị em trong cuộc sống con bằng tình yêu của Chúa. Chúa không muốn con chỉ mặc mỗi khi đến nhà thờ, nhưng Chúa muốn con mặc lễ phục tin cậy mến và đầy ân sủng này mỗi ngày đời con, để nhắc nhở con về một tình yêu con đã được lãnh nhận nhưng không nên cần được trao đi.

  Chúa ơi, đó là những gì con đã cảm nghiệm được trong ngày hôm nay. Xin giúp con biết sống ước mơ của Chúa. Cụ thể, xin cho con được biết đón nhận những trái ý trong ngày với lòng bình tâm, để tránh những tổn thương và đổ vỡ có thể xảy đến cho mọi người, vì con tin rằng không có việc gì mà Chúa và con không thực hiện được. Những ngày mùa Chay này sẽ là thời gian tập huấn của con để điều đó sẽ trở nên một đức tính của con, chứ không chấm dứt khi mùa Chay qua đi. Lạy Chúa, xin thương con mà tiếp tục những điều tốt lành Chúa đã bắt đầu nơi con để con được trở về trong vòng tay ôm ấp của Chúa. Con chẳng muốn khi cuối đời con sẽ là những hạt bụi bị "quăng ra ngoài cho người ta chà đạp" (Mt 5:13). Đau khổ lắm, Chúa ơi! Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

  Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC