Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 30 - SÁCH XUẤT HÀNH


Hương án (Xh 37: 25 -28)
1 "Ngươi sẽ làm một bàn thờ để đốt hương; ngươi sẽ làm bằng gỗ keo. 2 Hương án đó sẽ dài nửa thước, rộng nửa thước - nghĩa là hình vuông - và cao một thước; các góc hình sừng làm thành một khối với hương án.
3 Ngươi sẽ lấy vàng ròng mà bọc hương án: mặt trên, bốn mặt chung quanh và các góc hình sừng. Chung quanh hương án, ngươi sẽ làm một đường viền bằng vàng. 4 Ngươi sẽ làm hai vòng bằng vàng, phía dưới đường viền, ở hai bên sườn; ngươi sẽ làm hai vòng đó ở hai bên, để xỏ đòn khiêng hương án. 5 Ngươi sẽ làm những cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng. 6 Ngươi sẽ đặt hương án đó trước bức trướng che Hòm Bia Chứng Ước, trước nắp xá tội nằm ở trên Chứng Ước là nơi Ta sẽ gặp gỡ ngươi. 7 Trên đó, A-ha-ron sẽ đốt hương thơm: sáng nào, ông ấy cũng đốt hương thơm khi chuẩn bị dầu đèn, 8 và lúc A-ha-ron thắp đèn lên vào chập tối, ông ấy cũng sẽ đốt hương thơm: đó là hương vĩnh viễn dâng trước nhan Ðức Chúa qua mọi thế hệ của các ngươi. 9 Trên hương án đó, các ngươi sẽ không dâng các thứ hương thường, hay lễ toàn thiêu, hoặc lễ phẩm; các ngươi cũng không tưới rượu tế trên đó. 10 Mỗi năm một lần, A-ha-ron sẽ cử hành lễ xá tội trên các góc hương án đó. Qua mọi thế hệ, các ngươi sẽ lấy máu con vật dùng trong lễ tạ tội, dâng vào ngày xá tội mỗi năm một lần, mà cử hành lễ xá tội, trên các góc hương án. Ðó sẽ là vật rất thánh dâng Ðức Chúa."

Hương án hình vuông cao một thước, các góc hình sừng làm thành một khối với hương án
  
Thuế thân
11 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 12 "Khi nào ngươi kiểm tra dân số để biết số con cái Ít-ra-en, thì mỗi người dân phải dâng lên Ðức Chúa tiền chuộc mạng trong lúc kiểm tra dân số; và như thế sẽ không có tai ương nào xảy ra trong lúc kiểm tra dân số. 13 Ðây là những gì mà bất cứ ai thuộc diện kiểm tra dân số phải nộp: hai chỉ bạc, tính theo đơn vị đo lường của thánh điện; hai chỉ bạc đó sẽ là phần dâng cúng Ðức Chúa. 14 Bất cứ ai thuộc diện kiểm tra dân số, từ hai mươi tuổi trở lên, sẽ phải nộp phần dâng cúng Ðức Chúa. 15 Người giàu sẽ không nộp hơn hai chỉ bạc, và người nghèo sẽ không nộp ít hơn, để dâng cúng Ðức Chúa mà chuộc mạng mình. 16 Ngươi sẽ lấy tiền con cái Ít-ra-en chuộc mạng mà dùng vào việc phục vụ Lều Hội Ngộ: đối với con cái Ít-ra-en, đó sẽ là kỷ vật trước nhan Ðức Chúa nhắc nhở rằng các ngươi đã chuộc mạng."
Vạc đồng
17 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 18 "Ngươi sẽ làm một cái vạc đồng có đế cũng bằng đồng dùng vào việc tẩy rửa; ngươi sẽ đặt cái vạc đó giữa Lều Hội Ngộ và bàn thờ. Ngươi sẽ đổ nước vào đó; 19 A-ha-ron và các con ông sẽ dùng nước đó mà tẩy rửa tay chân. 20 Khi vào Lều Hội Ngộ, họ sẽ lấy nước đó mà tẩy rửa để khỏi phải chết; hoặc khi tiến đến bàn thờ để hành lễ, để đốt của lễ hoả tế mà dâng Ðức Chúa, thì cũng vậy. 21 Họ sẽ tẩy rửa tay chân để khỏi phải chết. Ðó sẽ là điều luật vĩnh viễn cho họ, cho A-ha-ron và dòng dõi ông qua mọi thế hệ."

Vạc đồng dùng vào việc tẩy rửa
Dầu tấn phong
22 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 23 "Phần ngươi, hãy lo cho có hương liệu hảo hạng: năm ký mộc dược nguyên chất; một nửa nghĩa là hai ký rưỡi hương nhục quế; hai ký rưỡi hương quế thanh; 24 năm ký quế bì, tính theo đơn vị đo lường của thánh điện, và bảy lít dầu ô-liu. 25 Ngươi sẽ lấy những thứ đó pha chế thành dầu thánh để tấn phong, hợp chất các hương dược này là sản phẩm của thợ chế nước hoa: đó sẽ là dầu thánh để tấn phong. 26 Ngươi sẽ xức dầu Lều Hội Ngộ và Hòm Bia Chứng Ước, 27 bàn và mọi đồ phụ tùng, trụ đèn và các đồ phụ tùng, hương án, 28 bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và mọi đồ phụ tùng, vạc và đế vạc. 29 Ngươi sẽ thánh hiến các đồ vật ấy; và các đồ vật ấy sẽ là một cái gì rất thánh: tất cả những gì chạm đến các đồ vật ấy sẽ là đồ vật thánh. 30 Ngươi cũng xức dầu cho A-ha-ron và các con ông; ngươi sẽ thánh hiến họ làm tư tế phục vụ Ta. 31 Ngươi sẽ nói lại với con cái Ít-ra-en: "Ðó sẽ là dầu thánh của Ta, dùng để tấn phong qua mọi thế hệ." 32 Sẽ không được đổ dầu xuống trên da thịt người thường, và các ngươi cũng không được chế một thứ dầu nào khác giống thứ dầu này: đó là một vật thánh, các ngươi sẽ coi như một vật thánh. 33 Kẻ nào chế một hương thơm giống như thế mà xức cho người phàm, thì sẽ bị khai trừ khỏi dân nó."
Hương thơm
34 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Ngươi hãy lấy các thứ hương chất: tô hợp hương, hương loa, phong tử hương, các hương chất và nhũ hương nguyên chất; số lượng mỗi thứ sẽ đồng đều. 35 Ngươi sẽ lấy các thứ hương chất đó chế thành hương để đốt: hợp chất các hương này sẽ là sản phẩm của thợ làm hương; hương đó sẽ là hương pha muối, nguyên chất, và là hương thánh. 36 Ngươi sẽ lấy một phần tán thành bột, và sẽ đặt trước Chứng Ước, trong Lều Hội Ngộ, nơi Ta sẽ gặp gỡ ngươi. Ðối với các ngươi, đó sẽ là một vật rất thánh. 37 Các ngươi sẽ không được chế hương theo kiểu ấy mà dùng: đối với ngươi, đó sẽ là một vật thánh, dành riêng cho Ðức Chúa. 38 Kẻ nào chế hương như thế để ngửi mùi thơm, thì sẽ bị khai trừ khỏi dân nó."

CHIA SẺ
   
Hãy nhớ cầu nguyện. Bàn thờ bằng vàng trước bức trướng che là biểu tượng cho sứ vụ cầu nguyện (Tv. 141:1–3; Kh. 5:8). Dân Chúa ngày hôm nay không đứng trước bức trướng che: họ bước vào chính nơi Thiên Chúa hiện diện. Chúng ta cần “lửa” của Thánh Thần hay những lời cầu nguyện vô hồn (Rm 8:23-27) ? Cầu nguyện là một điều đặc biệt, là một trong ba yếu tố quan trọng để sống mùa chay thánh này, bạn có làm cho giờ cầu nguyện của mình trở nên tầm thường ?
 Hãy nhớ bạn đã được trả giá chuộc. Họ, và cả chúng ta, không phải được chuộc nhờ trả tiền (1Pr 1:18tt); nhưng trả mỗi năm bằng hai chỉ bạc để nhắc nhở họ điều Thiên Chúa đã làm cho họ. Bạc được sử dụng để làm các đế của bức trướng và lều tạm (38:25–27). Cái “đế” cho mọi sự đó là ơn cứu chuộc. Số bạc để chuộc mạng cho bạn đã được Đức Giêsu trả bằng chính cái chết của Ngài, giá chuộc đó có trở nên “đế”, nên nền tảng cho tâm tình tạ ơn của bạn ?
Hãy nhớ giữ sạch. Giống như các tư tế, chúng ta đã từng được rửa sạch khi chịu phép rửa và qua bí tích hòa giải, nhưng chúng ta phải giữ sạch trong những bước chân hằng ngày của mình. Nếu họ còn bị ô uế ngay cả khi đang phục vụ Thiên Chúa trong nơi lều thánh, thì điều gì sẽ xảy ra với chúng ta khi chúng ta phục vụ trong một thế giới đầy sự dữ ? Bao lâu rồi bạn chưa đón nhận bí tích hòa giải để được rửa sạch ? Bạn có thấy mình được thúc đẩy để làm mới lại con người mình qua bí tích hòa giải trong mùa chay thánh này ?
Hãy nhớ tôn kính Thánh Thần. Dầu thánh là biểu tượng cho Thần Khí của Thiên Chúa. Chúng ta phải ý thức cố gắng để sao chép công việc của Ngài bằng nỗ lực của một thụ tạo hay chúng ta theo Ngài với một cách thức tầm thường (vv. 32–33) ? (x Eph. 4:30–32.) Dầu được trộn với mộc dược, và khi nói về mộc dược thường người ta liên hệ đến chất được dùng để tẩm liệm người chết. Vì thế không thể có xức dầu mà không gắn liền với cái chết: chết với con người cũ, với những dự phóng, với những ước ao và khát vọng của chúng ta. Nếu bạn muốn sống theo Thần Khí, bạn có can đảm đặt mình lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa, phải chết đi (bỏ lại một bên) những tài năng và tài nguyên của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC