Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 36 - SÁCH XUẤT HÀNH


1 Ông Bơ-xan-ên, ông O-ho-li-áp và mọi người lòng trí khôn ngoan mà Ðức Chúa đã ban cho được khéo tay và giỏi giang, để biết chu toàn mọi việc phục vụ nơi thánh, những người ấy sẽ làm theo tất cả những gì Ðức Chúa đã truyền.

Ông Mô-sê cho ngưng quyên góp vật liệu
2 Ông Mô-sê gọi các ông Bơ-xan-ên và O-ho-li-áp lại, cùng với mọi người lòng trí khôn ngoan đã được Ðức Chúa đặt sự khôn ngoan vào lòng, mọi kẻ có nhiệt tâm bắt tay vào việc. 3 Mọi phần dâng cúng mà con cái Ít-ra-en đã mang tới trước mặt ông Mô-sê để dùng vào việc phục vụ nơi thánh, thì họ đem đi để thực hiện công trình. Nhưng sáng nào, con cái Ít-ra-en cũng cứ đem lễ vật tự nguyện tới, 4 nên tất cả những người thợ khéo tay đang thực hiện mọi công việc phục vụ nơi thánh đều ngưng công việc đang làm, để tới 5 nói với ông Mô-sê: "Dân chúng đem dâng quá số cần thiết cho công việc mà Ðức Chúa đã truyền làm." 6 Ông Mô-sê ra lệnh phải rao trong trại những lời này: "Xin mọi người, nam cũng như nữ, đừng dâng cúng gì thêm cho nơi thánh." Và dân đã ngừng, không đem gì tới nữa. 7 Vật liệu đã đủ cho mọi công việc phải làm, mà còn dư thừa nữa.
Nhà Tạm (Xh 26: 1-14)
8 Trong đám thợ đang thực hiện công trình, tất cả những người khôn ngoan tài giỏi thì dựng Nhà Tạm; ông Mô-sê cho dựng Nhà đó với mười tấm thảm bằng sợi gai mịn xe, chỉ đỏ tía, chỉ điều và chỉ đỏ thẫm; ông cho thêu trên đó những thần hộ giá rất mỹ thuật. 9 Mỗi tấm thảm dài mười bốn thước, rộng hai thước; tấm nào cũng có kích thước như vậy. 10 Ông cho khâu năm tấm này liền với nhau và năm tấm kia liền với nhau. 11 Ông cho lấy vải đỏ tía làm dải đính vào mép tấm thứ nhất của những tấm thảm ráp lại; ông cũng cho đính như thế vào mép tấm cuối cùng của những tấm thảm ráp lại bên kia. 12 Ông cho đính năm mươi dải vào tấm thứ nhất, và cũng cho đính năm mươi dải vào mép tấm cuối cùng của những tấm thảm ráp lại bên kia; các dải ấy phải thật cân đối với nhau. 13 Ông cho làm năm mươi cái móc bằng vàng, và dùng những móc ấy để nối các tấm vải bố lại với nhau. Như thế, Nhà Tạm thành một khối duy nhất. 14 Ông cho làm những tấm thảm lông dê để làm một cái lều, ở bên trên Nhà Tạm; ông cho làm mười một tấm. 15 Mỗi tấm dài mười lăm thước, rộng hai thước. Mười một tấm đều có cùng một kích thước. 16 Ông cho khâu liền năm tấm thành một mái, và sáu tấm kia thành một mái khác. 17 Ông cho đính năm mươi dải vào mép tấm thứ nhất của những tấm thảm ráp lại, và ông cũng cho đính năm mươi dải vào mép tấm cuối cùng của những tấm thảm ráp lại bên kia. 18 Ông cho làm năm mươi móc bằng đồng để ghép lại thành một cái lều, sao cho chỉ có một lều duy nhất. 19 Ông cho làm một tấm bạt che lều bằng da cừu nhuộm đỏ, và một tấm bạt bằng da cá heo phủ ở bên trên.
Khung lều (Xh 26: 15 -30)
20 Ông cho lấy những tấm ván gỗ keo dựng thẳng lên để căng Nhà Tạm. 21 Mỗi tấm dài năm thước, rộng bảy tấc rưỡi. 22 Mỗi tấm có hai mộng song song. Ông cho làm mọi tấm ván của Nhà Tạm theo kiểu đó. 23 Ông cho đặt ván để dựng Nhà Tạm như sau: hai mươi tấm hướng về Ne-ghép, về phía nam. 24 Ông cho làm bốn mươi đế bạc đặt dưới hai mươi tấm ván đó: hai đế dưới một tấm ván ăn khớp với hai mộng của ván, và hai đế dưới tấm ván khác ăn khớp với hai mộng của ván. 25 Hông bên kia của Nhà Tạm, hướng bắc, ông cho đặt hai mươi tấm ván, 26 và cũng cho làm bốn mươi đế bạc, cứ hai đế dưới một tấm, hai đế dưới một tấm. 27 Phía trong cùng Nhà Tạm, hướng tây, ông cho đặt sáu tấm ván. 28 Ông cho đặt hai tấm ván ở các góc Nhà Tạm, ở phía trong cùng. 29 Các tấm ván được ghép đôi lại với nhau ở phía dưới, và ghép đôi như thế cho tới đỉnh, chỗ vòng thứ nhất. Ông cho đóng hai tấm ván như thế ở hai góc. 30 Vậy có tám tấm ván với các đế bạc, tất cả là mười sáu đế: cứ hai đế dưới một tấm, hai đế dưới một tấm. 31 Ông cho làm các thanh ngang bằng gỗ keo: năm cái cho các tấm ván ở hông thứ nhất của Nhà Tạm; 32 và năm cái cho các tấm ván hông bên kia của Nhà Tạm; cũng như năm cái cho các tấm ván phía trong cùng Nhà Tạm, hướng tây. 33 Ông cho làm thanh ngang giữa, cho nó nằm ở nửa độ cao các tấm ván, chạy suốt từ đầu này đến đầu kia. 34 Ông cho thiếp vàng các tấm ván; ông cho đúc những vòng bằng vàng để xỏ các thanh ngang; ông cũng cho thiếp vàng các thanh ngang ấy.

Khung lều và bức trướng

Bức trướng (Xh 26: 31 -37)
35 Ông cho làm bức trướng bằng vải đỏ tía, vải điều, vải đỏ thẫm và sợi gai mịn xe. Ông cho thêu trên đó những thần hộ giá rất mỹ thuật. 36 Ông cho làm bốn cột gỗ keo thiếp vàng, có những móc bằng vàng để treo bức màn trướng; và ông cho đúc bốn đế bạc để dựng những cột ấy. 37 Ông cho làm một bức màn che cửa lều bằng vải đỏ tía, vải điều, vải đỏ thẫm và sợi gai mịn xe: đó là công việc của thợ thêu; 38 Ông cũng cho làm năm cột có móc, cho thiếp vàng đầu cột và thanh treo bức trướng; còn năm đế thì bằng đồng.

CHIA SẺ

Dâng cúng. Khi công việc của Thiên Chúa, được thực hiện theo đường lối của Thiên Chúa và để tôn vinh Ngài, những hỗ trợ từ Thiên Chúa sẽ không bao giờ thiếu. Việc xây dựng lều tạm là việc của Thiên Chúa, được thực hiện theo đường lối của Thiên Chúa và để tôn vinh Ngài, những đóng góp của dân chúng do sự đánh động của Thiên Chúa nhiều đến mức cuối cùng Mô-sê phải kêu gọi mọi người ngưng dâng cúng cho công trình này. Điều gì thúc đẩy bạn thực hiện những việc dâng cúng, đó có phải là việc của Chúa, làm theo ý Chúa và để tôn vinh Chúa hơn là bất kỳ một lý do nào khác ?

Từ câu 8 chương 36 đến hết chương 39 chúng ta sẽ thấy một trình thuật chi tiết hướng dẫn dựng lều tạm và cách trang trí. Việc lập lại một cách rất chi tiết những việc phải làm nhắc chúng ta rằng, Thiên Chúa chẳng hề chán khi liên tục nhắc đến những vật, mà chúng ám chỉ đến Người Con Yêu Quý của Ngài, là Đức Kitô. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều chi tiết trong lều tạm ám chỉ đến Đức Kitô.

Những tấm ván được lấy từ gỗ keo, đây là loại gỗ duy nhất được sử dụng để làm nhà tạm. Cây keo mọc từ những vùng đất khô cằn, rất đẹp, và cho một loại gỗ hầu như không bị mục. Cũng thế, Đức Giêsu được ví như khúc rễ trên đất khô cằn (Isa 53:2), với một tâm hồn đẹp, và là Đấng Trường Tồn. 

    Bức trướng ám chỉ đến thân xác của Đức Giêsu (Dt 10:20), bị xé ra trên đồi Can-vê để mở ra con đường cho chúng ta tiến đến với Thiên Chúa. Trên bức màn được thêu hình các thần hộ giá được ám chỉ đến những thiên thần bảo vệ ngai công chính của Thiên Chúa. Bức màn che cửa lều cũng ám chỉ đến hình ảnh Đức Kitô là như là đường dẫn đến Thiên Chúa (Ga 14:6). 

    Khi làm, mỗi cạnh của lều tạm được đề cập một cách chi tiết, bởi vì mỗi phần đều quan trọng đối với Thiên Chúa. Ngay cả chiếc đinh gỗ nhỏ nhất cũng phải được làm theo mẫu mà Thiên Chúa chỉ cho Mô-sê trên núi. Bạn mong đợi Thiên Chúa chăm sóc cuộc sống bạn một cách chi tiết trong từng khoảnh khắc của cuộc đời bạn, vậy bạn đã quan tâm đến những hướng dẫn từ Thiên Chúa một cách chi tiết chưa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC