Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 37 - SÁCH XUẤT HÀNH


Hòm Bia (Xh 25: 10-22)
1 Ông Bơ-xan-ên làm Hòm Bia bằng gỗ keo, dài một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi và cao bảy tấc rưỡi.
2 Ông lấy vàng ròng mà bọc cả trong lẫn ngoài; ông làm một đường viền chung quanh bằng vàng. 3 Ông đúc cho Hòm Bia bốn chiếc vòng bằng vàng gắn vào bốn chân: bên này hai vòng, bên kia hai vòng. 4 Ông làm những cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng. 5 Ông xỏ đòn vào những vòng bên sườn Hòm Bia để khiêng. 6 Ông làm một cái nắp xá tội bằng vàng ròng, dài một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi. 7 Ông làm hai tượng thần hộ giá bằng vàng, ông làm bằng vàng gò và đặt ở hai đầu nắp: 8 một tượng ở đầu này, một tượng ở đầu kia. Ông làm các tượng thần hộ giá gắn liền với nắp, ở hai đầu. 9 Các tượng thần hộ giá có hai cánh giương lên và phủ trên nắp. Hai tượng đối diện nhau, cùng cúi mặt xuống nắp.
Hòm Bia

Bàn để bánh tiến (Xh 25: 23-30)
10 Ông làm cái bàn bằng gỗ keo, dài một thước, rộng nửa thước và cao bảy tấc rưỡi. 11 Ông lấy vàng ròng mà bọc, và ông làm một đường viền chung quanh bằng vàng. 12 Chung quanh bàn, ông đóng nẹp rộng một tấc và viền nẹp bằng vàng. 13 Ông đúc bốn vòng bằng vàng và đặt các vòng đó vào bốn góc, ở bốn chân bàn. 14 Các vòng đó ở gần nẹp, dùng để xỏ đòn khiêng bàn. 15 Ông làm những cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng để khiêng bàn. 16 Ông làm những đồ dùng để trên bàn: khay, ly, chén và bình để tế lễ; ông làm những đồ ấy bằng vàng ròng.

Bàn để bánh tiến

Trụ đèn (Xh 25: 31-40)
17 Ông làm trụ đèn bằng vàng ròng. Ông làm trụ đèn, chân đèn và nhánh đèn bằng vàng gò; đài hoa, nụ hoa và cánh hoa gắn liền với trụ đèn. 18 Sáu nhánh đâm ra hai bên: ba nhánh bên này, ba nhánh bên kia. 19 Trên nhánh bên này, có ba đài hoa hình hoa hạnh đào, với nụ và cánh hoa; trên nhánh bên kia, có ba đài hoa hình hoa hạnh đào, với nụ hoa và cánh hoa. Sáu nhánh từ trụ đèn đâm ra đều như thế. 20 Ở thân trụ đèn, có bốn đài hoa hình hoa hạnh đào, với nụ và cánh hoa. 21 Một nụ hoa nằm dưới hai nhánh đầu gắn liền với trụ đèn, một nụ hoa nằm dưới hai nhánh giữa gắn liền với trụ đèn, và một nụ hoa nằm dưới hai nhánh cuối gắn liền với trụ đèn. Sáu nhánh từ trụ đèn đâm ra đều như thế. 22 Các nụ hoa và nhánh đều gắn liền với trụ đèn; tất cả thành một khối bằng vàng gò, bằng vàng ròng. 23 Ông làm bảy cái đèn, kéo cắt bấc và đĩa đựng tàn bằng vàng ròng. 24 Ông dùng ba mươi ký vàng ròng để làm trụ đèn cũng như mọi đồ dùng.

Trụ đèn với 6 nhánh đâm ra hai bên

 Hương án. Dầu tấn phong và hương thơm. (Xh 30: 1-5)
25 Ông làm hương án bằng gỗ keo. Hương án đó dài nửa thước, rộng nửa thước - nghĩa là hình vuông - và cao một thước; các góc hình sừng làm thành một khối với hương án. 26 Ông lấy vàng ròng mà bọc hương án: mặt trên, bốn mặt chung quanh và các góc. Chung quanh hương án, ông làm một đường viền bằng vàng. 27 Ông làm hai vòng bằng vàng, phía dưới đường viền, ở hai bên sườn, ở hai bên, để xỏ đòn khiêng hương án. 28 Ông làm những cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng. 29 Ông pha chế dầu thánh để tấn phong, cũng như hương thơm nguyên chất, là sản phẩm của thợ chế nước hoa.

CHIA SẺ

Hòm bia (37:1–5) được làm bằng gỗ keo, bọc bằng vàng ròng. Điều đó muốn ám chỉ đến nhân tính và thiên tính của Chúa chúng ta. Trong hòm bia có chứa hai bản luật, một bình vàng chứa Manna và cây gậy của A-ha-ron. Những vật này khi ám chỉ đến Đức Kitô, chúng sẽ cho thấy: Ngài như Đấng đã được nói đến, “con ấp ủ luật Chúa trong lòng” (Tv 40:9); như lương thực từ trời rơi xuống (Ga 6:33); và như vị Tư Tế được Thiên Chúa chọn, trỗi dậy từ cõi chết (Dt 7:24-26). 

    Nắp xá tội (37:6–9) là ngai của Thiên Chúa, là nơi Ngài ngự trên mặt đất. Những tượng thần hộ giá bằng vàng cùng cúi nhìn xuống nắp xá tội, họ không nhìn đến Luật (dân Ít-ra-en đã phá vỡ) hay nhìn đến bình manna và gậy của A-ha-ron, cả hai vật này đều ám chỉ đến sự nổi loạn của Ít-ra-en. Thay vì  thế họ nhìn đến vết máu được rẩy trên nắp xá tội, điều đó muốn ám chỉ đến việc Thiên Chúa thương xót những người tội nhân nổi loạn. Nắp xá tội ám chỉ đến Đức Kitô như là Đấng “đổ máu mình ra, làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho những ai tin” (Rm 3:25). Nắp xá tội chính là nắp của hòm bia. 

    Bàn để bánh tiến (37:10–16) đặt mười hai ổ bánh, “tượng trưng cho mười hai chi tộc của Ít-ra-en đặt trước Thiên Chúa trong sự đồng thuận của Đức Kitô, trong tư cách như là một A-ha-ron đích thực, là Đấng trong lúc này vẫn gìn giữ dân trước mặt Thiên Chúa. Các ổ bánh cũng ám chỉ đến việc Thiên Chúa ban phát cho từng chi tộc của nhóm mười hai này.
Trụ đèn và những phụ kiện (37:17–24). Theo một số tác giả trụ đèn vàng ròng như ám chỉ đến Đức Kitô,  là ánh sáng thật của trần gian (Ga 8:12). Một số tác giả khác cho rằng trụ đèn ám chỉ đến Thánh Thần với sứ mạng là tôn vinh Đức Kitô, bởi vì nó chiếu sáng tất cả những ai nói về Đức Kitô trong nơi thánh. Một số tác giả khác xem nó ám chỉ đến Đức Kitô hiệp nhất với mọi tín hữu. Thân đèn ở giữa là duy nhất bởi vì sáu nhánh khác gắn với thân đèn, ba nhánh ở mỗi phía; tuy nhiên tất cả đều làm từ một khối vàng.
Hương án (37:25–28) nói về Đức Kitô như hương thơm ngọt ngào vĩnh hằng của Thiên Chúa. Nó cũng cho thấy sứ vụ hiện tại của Đức Giêsu, chuyển cầu cho chúng ta trên nước trời.
Dầu tấn phong và hương thơm (37:29) ám chỉ đến Thánh Thần, và hương thơm nói đến mùi hương hoàn hảo, và luôn mãi của Đức Kitô, mang đến niềm vui cho Cha của Ngài.
Thiên Chúa muốn ngự giữa dân Ngài, lời kêu gọi vẫn thúc bách như năm nào trong sa mạc, bạn đang tham gia vào việc xây dựng nơi để Thiên Chúa ngự trong chính cuộc sống của bạn, trong chính gia đình và cộng đoàn của bạn tới mức độ nào ?

3 nhận xét:

 1. Thưa Cha cho con hỏi:

  1/ Có lúc vật liệu làm bằng vàng được nói rất rõ (vàng ròng hay vàng gò), có lúc lại chỉ nói là làm bằng vàng thôi. Điều đó có ý nghĩa gì không?  2/ Các chất liệu vàng, bạc, đồng, và đá quý có mang một ý nghĩa nào khác không? Hay đó chỉ là những vật liệu quý và những gì làm bằng “những vật liệu thích hợp sẽ tồn tại trong thời gian lâu dài” mà thôi (Chia sẻ Xuất Hành Chương 26)?

  3/ Trong chia sẻ về "Hòm bia", bình vàng chứa Manna và cây gậy của A-ha-ron "ám chỉ đến Đức Kitô". Trong chia sẻ về "Nắp xá tội", "bình manna và gậy của A-ha-ron, cả hai vật này đều ám chỉ đến sự nổi loạn của Ít-ra-en." Như vậy, phải hiểu ý nghĩa của 2 vật này thế nào?

  4/ Cũng trong chia sẻ về "Nắp xá tội", có nói đến việc "dân Ít-ra-en đã phá vỡ " Luật. Xin Cha nói rõ thêm về điều này.

  Con xin cám ơn Cha nhiều.

  Trả lờiXóa
 2. Bạn mến,
  Chúng tôi xin được trả lời một số thắc mắc của bạn:
  1. Vàng ròng hay vàng gò đều là một loại vàng. Ở câu 17 của chương này, chúng ta có thể hiểu rằng: chân đèn làm bằng một khối vàng ròng và rồi người ta gò (hay kéo giãn khối vàng này ra để làm nhánh đèn, nụ hoa, đài hoa,...) từ khối vàng này để làm những chi tiết khác.
  2. Câu hỏi thứ hai này chắc bạn sẽ được giải thích ở trong chương 38 tiếp theo.
  3. Cám ơn bạn đã thắc mắc điểm này, chúng tôi đã dùng từ không được chính xác lắm. Nếu dùng cụm từ "nhắc nhở đến sự nổi loạn của Ít-ra-en chắc là sẽ làm rõ nghĩa hơn.
  4. Trong Hom bia giao ước có hai bản khắc luật được lưu giữ, nhưng đây không phải là hai bản luật đầu tiên mà Thiên Chúa đã ban cho Mô-sê khi ông đem từ trên núi xuống. Các bản luật nay chính Mô-sê đã đập vỡ vì chứng kiến cảnh dân Ít-ra-en bỏ Thiên Chúa để thờ con bò vàng. Phá vỡ luật ở đây được hiểu là chính sự phản bội Thiên Chúa để thờ các ngẫu tượng. Ngày nay, chúng ta cũng phá vỡ luật khi chúng ta phạm tội.
  HHTLC

  Trả lờiXóa
 3. Cục Xà Bông Thơm Của Chúa05:08 6 tháng 3, 2012

  Hồi nhỏ, có lần anh kể cho em nghe một tích xưa mà anh nói rằng vui:
  "Vân Tiên cõng Mẹ đi ra, đụng phải cột nhà cõng Mẹ đi vô.
  Vân Tiên cõng Mẹ đi vô, đụng phải cái bồ cõng Mẹ đi ra.”
  Em thắc mắc sao chẳng thấy gì vui cả; vậy họ đi đâu? Anh giỡn rằng sao anh biết được họ đi đâu; muốn biết thì em tự tìm hiểu lấy; vui là vì đi tới đâu đụng tới đó.....Bao nhiêu ngày, tháng, năm đã qua đi.....Bây giờ, em kể anh nghe chuyện đời sống thực tế của ngày hôm nay nhé.

  Mỗi ngày không biết em có bao nhiêu lần hết đụng chuyện này tới chạm người kia. Có những đổ vỡ thật lớn đến nỗi nó đã chi phối cuộc sống em trong mười mấy năm dài. Chỉ đến khi em nhận ra được trong khoảng thời gian u tối đó, Thiên Chúa vẫn âm thầm hiện diện bên em và bảo bọc em khỏi những sự dữ, em mới ý thức sâu xa em đang được yêu quý nâng niu trong bàn tay của Chúa, mà nào em có nhận ra. Từ đó, em nhận thấy Chúa vẫn dạy dỗ em từng chút qua từng biến cố vui buồn, từng con người tốt xấu em gặp gỡ hàng ngày. Em bắt đầu để ý và lắng nghe kỹ hơn. Một người bạn khoe là mới đi linh thao gia đình trên một ngôi nhà trên thuyền (house boat) về, anh ấy biết em không có khả năng để đi nên đã không rủ vợ chồng em, làm em thấy buồn. Em cũng thấy lạc lõng khi mọi người trong nhóm rủ nhau đi du lịch mùa hè. Em nghĩ giá mà họ bớt xài hơn một chút, để dành số tiền dư kia cho người nghèo thì họ có thể giúp được bao nhiêu con người đói khổ khác có niềm vui. Tạ ơn Chúa đã cho em nhận ra em chẳng khác Giu-đa mấy, không hẳn là lo cho người nghèo ấm no (x. Ga 12:3-6), nhưng thật ra là em đang ghen tị với những gì các bạn có. Và như thế, em thật là giả dối khi nói rằng em thích chọn cuộc sống thanh đạm vì nó dễ làm em gần Chúa và dễ đến với người khác hơn. Em cũng học được một điều là Chúa có những cách thức riêng của Chúa để tiếp xúc với từng con người, tại sao em lại đóng khung Chúa và nhốt mọi người trong cái "nghèo nàn" của em? Em bắt đầu nhạy cảm hơn với những cảm xúc vui buồn, thương ghét của mình, cũng như với những lời nhận xét, góp ý, hay phán đoán người khác của em. Em nhận ra phần lớn nguyên nhân sâu xa dẫn đến những hành động đó là do bởi lòng tự ái, tự ti mặc cảm của em. Em đã thật sự khiêm nhường chưa? Khi góp ý, người này có ý đồ hạ nhục em không, hay họ đang chân thành chỉ cho em khuyết điểm của mình? Người nọ có khó chịu thật không hay bệnh tật làm họ mệt mỏi quá? Có những người hay gây phiền toái cho em, đó có phải là một tâm hồn đang cô đơn, cần sự chú ý của em? Có những chuyện em nghĩ là xui xẻo, nhưng thật ra qua đó, Chúa đang gìn giữ em trước những cám dỗ trá hình.....

  Em thấy lòng mình như mở ra trước tình yêu bao la chân thật mà Chúa Giêsu đang dạy em. Phải trải qua những cay đắng, đau thương, mất mát... khi đối diện với sự thật của bản thân yếu đuối, để bỏ đi những gì em cứ muốn níu kéo, thì Chúa mới có thể đặt vào lòng em những điều tốt lành Ngài muốn tặng em. Giờ đây, mỗi ngày em cố gắng gặp gỡ và tâm sự với Chúa mỗi dịp em có thể, để những hỉ, nộ, ái, ố không dành quyền của Chúa Giêsu nữa.

  Anh thấy không, cả ngày em cũng "đi ra, đi vô" như ông Vân Tiên ngày xưa của anh vậy. Đi vô lòng mình để thấy Chúa trong ấy, để múc lấy ân sủng và tình yêu của Ngài là sức mạnh và ánh sáng soi đường em đi. Nhờ vậy em mới có thể đi ra với đời để thấy Chúa nơi người anh chị em, nơi sự việc xảy ra để biết hành xử trong tôn trọng yêu thương và công bằng. Cũng có những lần em bị cái vội vã quay cuồng cuốn hút mà quên bẵng đi phải đi vô lòng mình lúc ấy, nên chỉ thấy mọi chuyện to đùng như cái "cột nhà, cái bồ" che cả mắt mũi không thấy lối ra, vì chẳng thể nào bình tâm đủ để nhận ra ân sủng Chúa đang nằm nơi những khoảng trống giữa mấy cái "cột nhà, cái bồ" mà đi vào đó để bước tiếp. Bây giờ, em thấy thích thú và vui với những lần "đi ra, đi vô" trong ngày để em thấy Thiên Chúa luôn ở giữa mọi người. Mọi việc tốt phải bắt đầu từ chính mình. "Đi ra, đi vô" gắn chặt thêm tình Cha con giữa Chúa và em, thế thì sao em lại không thích "đi ra, đi vô" nhỉ?

  Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC