Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 10 - SÁCH LÊ-VI

Quy định bổ sung
A. Trường hợp Na-đap và A-vi-hu
1 Hai người con của ông A-ha-ron là Na-đáp và A-vi-hu, mỗi người lấy bình hương của mình, bỏ lửa vào, rồi đặt hương lên trên, họ tiến dâng Ðức Chúa lửa phàm tục, điều mà Người đã không truyền cho họ.
2 Bấy giờ lửa từ trước nhan Ðức Chúa phát ra, thiêu sống họ, họ đã chết trước nhan Ðức Chúa. 3 Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron: "Ðó là điều Ðức Chúa đã phán:
Giữa các kẻ đến gần Ta,
Ta sẽ biểu dương sự thánh thiện của Ta;
trước mặt toàn dân, Ta sẽ cho thấy vinh quang của Ta."
Ông A-ha-ron lặng thinh.


Na-đap và A-vi-hu bị phạt

B. Khiêng xác đi
4 Ông Mô-sê gọi các ông Mi-sa-ên và En-xa-phan, con ông Út-di-ên là chú ông A-ha-ron, và bảo họ: "Các chú lại đây, khiêng các người anh em của các chú từ nơi thánh ra ngoài trại." 5 Họ lại gần, khiêng hai người kia vẫn còn mặc áo dài, đưa ra ngoài trại, như ông Mô-sê đã nói.
C. Tang chế của tư tế
6 Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron và hai người con ông ấy là E-la-da và I-tha-ma: "Ông và các anh đừng xoã tóc cũng đừng xé áo, để khỏi phải chết, và để Người khỏi nổi giận với toàn thể cộng đồng. Các người anh em của ông và các anh cùng toàn thể nhà Ít-ra-en sẽ khóc những kẻ Ðức Chúa đã thiêu. 7 Ông và các anh cũng không được rời cửa Lều Hội Ngộ, để khỏi phải chết, vì ông và các anh đã được xức dầu tấn phong của Ðức Chúa." Họ làm theo lời ông Mô-sê.
D. Cấm uống rượu
8 Ðức Chúa phán với ông A-ha-ron rằng:
9 "Ngươi cùng các con ngươi không được uống rượu và đồ uống có men, khi các ngươi vào Lều Hội Ngộ, kẻo các ngươi phải chết. Ðó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi. 10 Như vậy là để phân biệt của thánh với của phàm tục, vật ô uế với vật thanh sạch, 11 và để dạy con cái Ít-ra-en mọi thánh chỉ Ðức Chúa đã dùng ông Mô-sê mà phán với các ngươi."
Ð. Phần lễ tiến dành cho tư tế
12 Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron và hai người con còn lại của ông ấy là E-la-da và I-tha-ma: "Ông và các anh hãy lấy phần lễ phẩm còn lại sau khi đã dâng hoả tế lên Ðức Chúa, và hãy làm thành bánh không men mà ăn bên cạnh bàn thờ, vì đó là của rất thánh. 13 Ông và các anh hãy ăn trong một nơi thánh, vì đó là quyền lợi của ông và quyền lợi của con cái ông, mỗi khi có lễ hoả tế dâng Ðức Chúa. Ðó là lệnh truyền tôi đã nhận được.
14 Còn cái ức đã tiến dâng theo nghi thức trước nhan Ðức Chúa và cái đùi đã trích ra, ông cùng các con trai con gái ông sẽ ăn trong một nơi thanh sạch, vì những thứ ấy là phần quy định cho ông và phần quy định cho các con ông, mỗi khi con cái Ít-ra-en dâng hy lễ kỳ an. 15 Cái đùi trích ra và cái ức tiến dâng theo nghi thức, người ta sẽ đem đến cùng với các phần mỡ làm lễ hoả tế, để làm nghi thức tiến dâng trước nhan Ðức Chúa; rồi đùi và ức đó sẽ là của ông và các con ông. Ðó là quy luật vĩnh viễn, như Ðức Chúa đã truyền."
 E. Quy định đặc biệt về lễ tạ tội
16 Ông Mô-sê hỏi đi hỏi lại về con dê đực dâng làm lễ tạ tội và thấy là nó đã bị thiêu. Ông nổi giận với hai người con còn lại của ông A-ha-ron là E-la-da và I-tha-ma, và nói: 17 "Tại sao các anh không ăn lễ vật tạ tội trong nơi thánh, vì đó là của rất thánh? Người đã ban nó cho các anh để xoá bỏ tội lỗi của cộng đồng, để cử hành lễ xá tội cho họ trước nhan Ðức Chúa. 18 Vì máu nó đã không được đưa vào nơi thánh, nên lẽ ra các anh phải ăn nó trong nơi thánh, như tôi đã truyền." 19 Ông A-ha-ron nói với ông Mô-sê: "Này, hôm nay chúng đã tiến dâng lễ tạ tội và lễ toàn thiêu của chúng trước nhan Ðức Chúa. Sau khi sự việc đã xảy đến cho tôi như thế, nếu hôm nay tôi ăn lễ vật tạ tội, thì liệu điều ấy có vừa lòng Ðức Chúa không?" 20 Nghe vậy, ông Mô-sê lấy làm vừa lòng.

CHIA SẺ

An ủi và cám dỗ. Chẳng mất nhiều thời gian để tội nhập vào gia đình các tư tế. Sau kinh nghiệm lớn lao có được với Thiên Chúa, hãy cẩn thận với những cuộc tấn công của kẻ thù. Ê-li-a đã bỏ chạy sau khi chiến thắng vĩ đại trên núi Các-men (1V 19), và Đức Giêsu đã bị cám dỗ sau khi chịu phép thanh tẩy tại sông Gio-đan (Mt 3:13-4:11). Có thể những người con của A-ha-ron đã phạm tội vì liên quan đến chất có cồn (10:8-11)! Những phép lành lớn lao đôi khi cũng đi kèm với những cám dỗ lớn lao. Bạn có chuẩn bị cho những thử thách sẽ xảy đến khi bạn đang được nhiều ơn an ủi ?
Sửa phạt. Mười một lần trong chương 8-9 bạn sẽ thấy cụm từ “Đức Chúa đã truyền.” Na-đáp và A-vi-hu đã làm điều Đức Chúa đã không truyền và lửa của Thiên Chúa đã tiêu diệt họ (Dt 12:29). Vào thời điểm khởi đầu của những giai đoạn mới trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa phán xét tội theo những cách rất bi kịch để qua đó dân chúng học biết mà sợ Ngài (Gio 7; Cv 5:1-11). Ngày hôm nay, chính vì Thiên Chúa chậm xét xử con người với những điều họ xúc phạm đến Ngài mà nhiều Kitô hữu đánh mất cảm thức “kính sợ” Thiên Chúa. Phải chăng điều này cũng đang xảy ra với bạn trong Mùa Chay thánh này ?
Vâng phục. A-ha-ron đã vâng phục tinh thần của lệnh truyền chứ không theo nghĩa đen của lệnh truyền ấy. Nếu ông đã tuân theo nghĩa, ông đã thành thật trước Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã biết rằng lòng ông đã không như thế. Mô-sê nhìn thấy bên ngoài, nhưng Thiên Chúa thấu suốt bên trong tâm hồn (1Sam 16:7). Thiên Chúa biết lòng bạn và hiểu bạn, cho dù lắm lúc những người khác có chỉ trích bạn, (1Ga 3:20-21) điều đó có làm cho bạn vững vàng trước những làn sóng chỉ trích mà bạn đối diện mỗi ngày ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC