Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 9 - SÁCH LÊ-VI

Các tư tế nhậm chức
1 Ðến ngày thứ tám, ông Mô-sê gọi ông A-ha-ron và các con ông ấy, cũng như các kỳ mục Ít-ra-en, 2 và nói với ông A-ha-ron: "Ông hãy bắt một con bê để làm lễ tạ tội, với một con cừu đực để làm lễ toàn thiêu, cả hai còn toàn vẹn, và hãy tiến dâng chúng trước nhan Ðức Chúa.
3 Rồi ông hãy nói với con cái Ít-ra-en rằng: "Hãy bắt một con dê đực để làm lễ tạ tội, một con bê với một con chiên, cả hai phải được một tuổi, toàn vẹn, để làm lễ toàn thiêu, 4 một con bò đực và một con dê đực để làm lễ kỳ an dâng trước nhan Ðức Chúa, và một lễ phẩm nhào với dầu; vì hôm nay Ðức Chúa sẽ xuất hiện giữa anh em."
5 Họ đưa đến trước Lều Hội Ngộ những gì ông Mô-sê đã truyền, rồi toàn thể cộng đồng lại gần và đứng trước nhan Ðức Chúa. 6 Ông Mô-sê nói: "Ðây là điều Ðức Chúa đã truyền cho anh em; anh em hãy thi hành để vinh quang Ðức Chúa xuất hiện giữa anh em." 7 Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron: "Ông hãy lại gần bàn thờ, hãy dâng lễ tạ tội và lễ toàn thiêu của ông, để làm lễ xá tội cho ông và cho dân, rồi hãy dâng lễ tiến của dân để cử hành lễ xá tội cho họ, như Ðức Chúa đã truyền." 8 Ông A-ha-ron lại gần bàn thờ và sát tế con bê để làm lễ tạ tội cho chính mình. 9 Các con ông A-ha-ron đem máu lại cho ông; ông nhúng ngón tay vào máu, bôi lên các góc cong của bàn thờ, rồi đổ máu xuống trên bàn thờ. 10 Mỡ, hai trái cật và khối mỡ lấy từ gan của lễ vật tạ tội, thì ông đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê; 11 còn thịt và da, ông bỏ vào lửa mà thiêu bên ngoài trại.
12 Ông sát tế lễ vật toàn thiêu; các con ông A-ha-ron mang máu đến cho ông, và ông rảy máu chung quanh bàn thờ. 13 Họ cũng mang đến cho ông lễ vật toàn thiêu đã xả thành mảnh, cùng với cái đầu, và ông đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. 14 Ông rửa lòng và chân nó, rồi đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, bên trên lễ toàn thiêu.
15 Ông dâng lễ tiến của dân: ông bắt con dê đực dùng làm lễ tạ tội cho dân, sát tế và dâng nó làm lễ tạ tội như con trước. 16 Ông dâng tiến lễ toàn thiêu và làm như luật định. 17 Ông tiến dâng lễ phẩm: ông bốc một nắm đầy lễ phẩm và đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, thêm vào lễ toàn thiêu buổi sáng.
18 Ông sát tế con bò đực, và con cừu đực làm hy lễ kỳ an cho dân; các con ông A-ha-ron mang máu đến cho ông, và ông rảy máu chung quanh bàn thờ. 19 Mỡ con bò và mỡ con cừu, cái đuôi, mỡ chài, hai trái cật và khối mỡ của gan, 20 thì họ đặt trên những cái ức, và ông đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. 21 Ức và đùi phải, thì ông A-ha-ron làm nghi thức tiến dâng trước nhan Ðức Chúa, như ông Mô-sê đã truyền.

A-ha-ron sát tế con bò đực và con cừu đực làm hy lễ kỳ an cho dân

22 Ông A-ha-ron giơ tay trên dân và chúc phúc cho họ; rồi ông đi xuống, sau khi đã cử hành lễ tạ tội, lễ toàn thiêu và lễ kỳ an. 23 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron vào Lều Hội Ngộ, rồi đi ra chúc phúc cho dân. Vinh quang Ðức Chúa xuất hiện giữa toàn dân. 24 Lửa phát ra từ trước nhan Ðức Chúa đốt sạch lễ toàn thiêu và mỡ trên bàn thờ. Thấy thế, toàn dân reo mừng và cúi rạp xuống.

CHIA SẺ

Vinh quang Thiên Chúa. Chương 9 mô tả những khởi đầu của sứ vụ tư tế, một biến cố vô cùng đặc biệt cho dân Ít-ra-en khi A-ha-ron và các con của ông lần đầu tiên thực thi những trách nhiệm tư tế của họ. Trải qua một chuỗi bốn cuộc hiến tế, dân chúng đã nghiệm thấy vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang Thiên Chúa đã được nhìn thấy, bày tỏ sự hiện diện của Ngài một cách siêu việt. Bạn có nghiệm thấy được sự tỏa sáng của vinh quang Thiên Chúa khi bạn tham dự những nghi thức phụng vụ ?
Cách thức phục vụ Thiên Chúa. Sáu nguyên tắc quan trọng để một tư tế phục vụ Thiên Chúa một cách thích hợp:  
Một đời sống sạch tội. A-ha-ron và các người con ông dâng những của lễ lên Thiên Chúa, để thanh tẩy chính tội lỗi của mình. Ngày hôm nay, chúng ta là những của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa (Rm 12:1) nên trong tư cách là một của lễ, đòi buộc chúng ta phải sạch tội.
Phục vụ cộng đoàn (5-6): những hiến lễ phải được dâng trước sự hiện diện của cộng đoàn. Để mọi người nhận biết vinh quang Thiên Chúa và chính các tư tế cũng ý thức thiên chức của họ không phải để tìm kiếm vinh quang cho chính bản thân mình nhưng chinh phục các linh hồn cho Thiên Chúa (1Cr 9:22).
Phục vụ bản thân (c. 7): A-ha-ron thực hiện hai loại hiến tế, cho chính bản thân và cho cộng đoàn, nhưng cả hai đều vì lợi ích cho những người khác. Trong tư cách là những tư tế của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải dâng những hiến tế cho chính bản thân mình. Điều này không có nghĩa là chúng ta phục vụ cho nhu cầu cá nhân, nhưng chính mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm cho chính linh hồn của mình, cũng như phục vụ cho những người khác, vì chính Đức Giêsu đã để lại cho chúng ta một mẫu gương phục vụ tha nhân (Ga 13:14-16).
Phục vụ liên lỉ (8-20). Người tư tế phải liên tục dâng những của lễ phục vụ Thiên Chúa trong lều tạm và lều hội ngộ. Người tư tế hôm nay cũng phục vụ trong cùng một cách thức: “anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa” (1Cr 15:58);  
Phục vụ trong niềm vui (c. 21). A-ha-ron và các con ông đã phục vụ Thiên Chúa theo mọi chỉ dẫn của Ngài qua sự hướng dẫn của Mô-sê. Đức Giêsu đã phục vụ theo ý của Cha, và chúng ta cũng không có cách thức nào khác hơn đó là phục vụ theo sự đánh động bởi niềm tin vào Chúa “Mà không có đức tin, thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa” (Dt 11:6); 
 Phục vụ trong tâm tình tạ ơn (22-24). Ngày dâng hiến đã bắt đầu một tuần thánh hiến (8:31-36), và tuần này được kết thúc với phúc lành từ Aaron cho dân chúng và Đức Chúa nhận những hiến tế (9:22-24). Vinh quang của Đức Chúa đã xuất hiện (9:6-23), đây chính là mục đích của đời sống dâng hiến và phục vụ. Liệu người khác có thể nói về phụng tự của chúng ta rằng: “Thiên Chúa thực sự hiện diện giữa họ” ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC