Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 12 - SÁCH LÊ-VI

Thanh tẩy đàn bà mới ở cữ
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Khi một người đàn bà có thai và sinh con trai, thì sẽ ra ô uế trong vòng bảy ngày, nó sẽ ra ô uế như những ngày bị khó ở vì kinh nguyệt.
3 Ðến ngày thứ tám, đứa trẻ sẽ được cắt bì nơi da quy đầu. 4 Rồi người đàn bà phải đợi ba mươi ba ngày cho máu được thanh tẩy; nó không được đụng đến vật thánh nào và không được vào thánh điện, cho đến khi mãn thời gian thanh tẩy của mình.
5 Nếu sinh con gái, thì người đàn bà sẽ ra ô uế trong vòng hai tuần, như khi có kinh; rồi nó phải đợi sáu mươi sáu ngày cho máu được thanh tẩy.
6 Khi mãn thời gian thanh tẩy, dù sinh con trai hay con gái, nó phải đem đến cho tư tế, ở cửa Lều Hội Ngộ, một con chiên một tuổi làm lễ toàn thiêu, và một bồ câu non hay một chim gáy làm lễ tạ tội. 7 Tư tế sẽ tiến dâng chúng trước nhan Ðức Chúa và cử hành lễ xá tội cho nó và nó sẽ được thanh tẩy sau khi đã xuất huyết. Đó là luật về người đàn bà sinh con trai hay con gái.
8 Nếu không có phương tiện kiếm được chiên, thì nó sẽ bắt một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non, một con để làm lễ toàn thiêu, một con để làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó, và nó sẽ ra thanh sạch."

Một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non thay cho chiên để làm lễ tạ tội

CHIA SẺ


Sinh sản. Ở đây không đề cập đến vấn đề ngừa thai hay sinh sản là một hành động có tội. Tuy nhiên, Thiên Chúa ban cho đời sống tính dục và dạy chúng ta hãy sinh sôi nảy nở và chúng ta được cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo của Ngài qua việc truyền sinh (Stk 1:28). Mặt khác, Thiên Chúa nhắc chúng ta rằng chúng ta mang tội khi mới hoài thai (Tv 51:5; 58:4) và vì thế chúng ta cần ân sủng của Ngài. Tỉ lệ phá thai hiện nay ở Việt nam thuộc hạng cao nhất trên thế giới. Trong tư cách là một Kitô hữu bạn có thấy trách nhiệm của mình liên quan đến vấn đề bảo vệ sự sống ?
Đồng cảm. Phải chăng một bé gái không có sạch gấp hai lần một bé trai ? Dĩ nhiên là không, vì ở đây không có mức độ liên quan đến không sạch. Thiên Chúa ban cho người mẹ một khoảng thời gian nhiều hơn để chăm cho con gái mình trong một xã hội trọng nam. Ngài cũng ban cho người mẹ một thời gian để hồi phục trước một mang kỳ mới. Người chồng vì mới chỉ có con gái nên có thể cố gắng để kiếm một thằng cu tí. Theo quan sát cá nhân của bạn, liệu xã hội hôm nay có còn nhiều điều thiên vị trong cách đối xử với những người phụ nữ trong gia đình và trong xã hội ? Liệu bạn có thể làm gì để có thể thay đổi cách suy nghĩ và hành xử với những phân biệt đối xử này ?
Quà tặng. Ngay cả những người nghèo nhất cũng có thể đem đến một của lễ có thể chấp nhận được và Thiên Chúa sẽ nhận nó (c.8). Đây là của lễ mà Thánh Giuse và Đức Maria đã đem đến khi các Ngài dâng hiến Đức Giêsu (Lc 2:22-24). Quả thật Ngài đã trở nên nghèo để chúng ta có thể trở nên giàu (2Cr 8-9). Đức Kitô đến thế gian để làm cho bạn trở nên phong phú, trong cuộc sống của mình, bạn đã nghiệm thấy được sự  phong phú từ chính quà tặng của Đức Kitô như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC