Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 20 - SÁCH LÊ-VI

Quy định về hình phạt
A. Tội về nghi tiết
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Bất cứ người nào, thuộc con cái Ít-ra-en hoặc trong số ngoại kiều sống tại Ít-ra-en, dâng một đứa trong con cái mình cho thần Mô-léc, thì sẽ bị xử tử; dân trong xứ sẽ ném đá nó.
3 Phần Ta, Ta sẽ quay mặt lại phạt nó và sẽ khai trừ khỏi dân nó, vì nó đã dâng một đứa con trong con cái mình cho thần Mô-léc, khiến thánh điện Ta ra ô uế và thánh danh Ta bị xúc phạm. 4 Nếu dân trong xứ che mắt không nhìn người ấy, khi nó dâng một đứa trong con cái mình cho thần Mô-léc, để khỏi phải giết nó, 5 thì chính Ta sẽ hướng mặt Ta về người ấy và dòng họ nó, Ta sẽ khai trừ nó và những kẻ làm điếm như nó, những kẻ chạy theo thần Mô-léc mà làm điếm, Ta sẽ khai trừ khỏi dân của chúng.


Người nào dâng một đứa con cho thần Mô-léc, thì sẽ bị xử tử

6 Người nào đến với các người ngồi đồng ngồi bóng để chạy theo chúng mà làm điếm, thì Ta sẽ quay mặt lại phạt người ấy và sẽ khai trừ khỏi dân nó.
7 Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.
 B. Tội liên quan đến gia đình
8 Các ngươi phải giữ các quy tắc của Ta và đem ra thực hành. Ta là Ðức Chúa, Ðấng thánh hiến các ngươi.
9 Vậy: Bất cứ người nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Nó đã nguyền rủa cha mẹ, thì máu nó đổ xuống đầu nó.
10 Khi người đàn ông nào ngoại tình với đàn bà có chồng, ngoại tình với vợ người đồng loại, thì cả đàn ông ngoại tình lẫn đàn bà ngoại tình phải bị xử tử.
11 Khi người đàn ông nào nằm với vợ của cha mình, thì đã lột trần chỗ kín của cha mình; cả hai phải bị xử tử, máu chúng đổ xuống đầu chúng.
12 Khi người đàn ông nào nằm với con dâu mình, thì cả hai phải bị xử tử; chúng đã làm điều quái đản, máu chúng đổ xuống đầu chúng.
13 Khi người đàn ông nào nằm với một người đàn ông như nằm với đàn bà, thì cả hai đã làm điều ghê tởm; chúng phải bị xử tử, máu chúng đổ xuống đầu chúng.
14 Khi người đàn ông nào lấy cả con gái lẫn mẹ, thì đó là tội ác tày trời; người ta sẽ bỏ nó và hai người đàn bà vào lửa mà thiêu, để không còn tội ác tày trời giữa các ngươi.
15 Khi người đàn ông nào giao hợp với con vật, thì phải bị xử tử, và các ngươi sẽ giết con vật.
16 Khi người đàn bà nào đến gần bất cứ con vật nào để giao cấu với nó, thì (các) ngươi phải giết người đàn bà và con vật; chúng phải bị xử tử, máu chúng đổ xuống đầu chúng.
17 Khi người đàn ông nào lấy chị em mình, dù là con gái của cha mình hay con gái của mẹ mình, và thấy chỗ kín của người chị em cũng như người này thấy chỗ kín của nó, thì đó là điều bỉ ổi; chúng sẽ bị khai trừ trước mắt những người thuộc về dân của chúng; nó đã lột trần chỗ kín của người chị em nó, thì nó sẽ phải mang lấy tội mình.
18 Khi người đàn ông nào nằm với một người đàn bà đang khó ở, và lột trần chỗ kín của người đàn bà, thì nó phơi bày nguồn máu của người đàn bà, và người đàn bà lột trần nguồn máu của mình; cả hai sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng.
19 Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em gái của mẹ ngươi hay chị em gái của cha ngươi; đó là lột trần người ruột thịt của chính mình; chúng sẽ phải mang lấy tội mình.
20 Khi người đàn ông nào nằm với bác gái hay thím mình, thì đã lột trần chỗ kín của bác hay chú mình, chúng sẽ phải mang lấy tội mình, chúng sẽ chết không con cái.
21 Khi người đàn ông nào lấy chị dâu hay em dâu mình, thì đó là một điều nhơ nhớp; nó đã lột trần chỗ kín của anh em nó, chúng sẽ không có con cái.
 Lời khuyên nhủ cuối cùng
22 Các ngươi phải giữ mọi quy tắc, mọi quyết định của Ta và đem ra thực hành; như vậy đất Ta sắp đưa các ngươi vào ở đó, sẽ không mửa các ngươi ra. 23 Các ngươi không được theo các quy tắc của dân tộc mà Ta sắp tống đi cho khuất mắt các ngươi, vì chúng đã làm tất cả những điều đó, và Ta đã chán ngấy chúng. 24 Bởi vậy Ta đã nói với các ngươi: "Chính các ngươi sẽ chiếm hữu đất đai của chúng, và chính Ta sẽ ban cho các ngươi chiếm hữu nó, miền đất tràn trề sữa và mật." Chính Ta, Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân. 25 Vậy các ngươi phải phân biệt giữa thú vật thanh sạch và ô uế, giữa chim ô uế và thanh sạch; các ngươi đừng làm cho chính mình ra kinh tởm vì thú vật, các loài chim và mọi loài bò dưới đất, tức là các loài Ta đã phân biệt để các ngươi coi chúng là ô uế.
26 Các ngươi phải thuộc về Ta, phải thánh thiện, vì Ta, Ðức Chúa, Ta là Ðấng Thánh, và Ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về Ta.
27 Khi người đàn ông hay người đàn bà nào có ma nhập thần ốp, thì phải bị xử tử; người ta sẽ ném đá chúng, máu chúng đổ xuống đầu chúng."
CHIA SẺ

Cụm từ đáng sợ “bị xử tử” xuất hiện chín lần trong chương này, vì “giá của tội là cái chết” (Rm 6:23). Nhưng sợ chết không phải là động lực cao nhất đối với một đời sống thánh thiện. “Ta là Đức Chúa, Đấng thánh hóa ngươi” (c. 8) mới chính là động lực đích thực (Pl 2:12-13).
Ngẫu tượng (1–5). Mô-léc là thần của người Am-mo-ni-te, họ hiến tế con cái họ trên bàn thờ, hoặc xem họ như điếm đền thờ. Những ngẫu tượng của thời hiện đại là tiền của, sở hữu, thành công, và địa vị đã làm cho nhiều bậc cha mẹ phải trả giá bằng chính con cái họ.
Thuật chiêu hồn (6–8). Ngẫu tượng và thuật chiêu hồn song hành với nhau (1Cr 10:19-22). Việc gia tăng sự thích thú đối với những gì thuộc về ma quỷ trong thời đại chúng ta là một điều đáng sợ, và người Kitô hữu không tham gia những thực hành có tính ma quái.
Bất kính với cha mẹ (9). Câu này nhấn mạnh về giới răn thứ năm (Xh 20:12) và lập lại khi luật được ban trong Xuất hành 21:17. (x. Cn 20:20; 30:11, 17; 2 Tm 3:1-4.)
Vô đạo đức (10–21). Ngoại tình, loạn luân, đồng tính và quan hệ tính dục với thú vật đều bị lên án, vì những điều này đi ngược với tự nhiên (Rm 1:24-27). Thiên Chúa đã tạo nên tính dục và hôn nhân, và chúng ta phải tuân giữ luật Ngài liên quan đến những vấn đề này.
Chúng ta có xu hướng làm những điều thế gian đang làm hơn là làm những điều Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Chúng ta thỏa hiệp với những đường lối thế gian để được nhìn nhận. Tuy nhiên, Thiên Chúa nói một cách rõ ràng những lối sống này dẫn đến sự hủy diệt và bị loại ra khỏi tương quan với Ngài. Nếu Ít-ra-en để cho những tội này xảy ra, quốc gia sẽ bị tước quyền thừa kế. (x. Ep 5:5) Bạn có phá vỡ tương quan với Thiên Chúa vì một trong những nguyên nhân trên ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC