Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 21 - SÁCH LÊ-VI

Sự thánh thiện của hàng tư tế
A. Các tư tế
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy nói với các tư tế, con của A-ha-ron và bảo chúng : Một tư tế không được làm cho mình ra ô uế vì một người chết trong dòng họ nó,
2 ngoại trừ vì một người gần nhất, một người ruột thịt: mẹ, cha, con trai, con gái, anh em nó. 3 Một người chị em còn trinh, vẫn là người gần nhất với nó, vì chưa thuộc về một người đàn ông, thì nó có thể làm cho mình ra ô uế vì người ấy. 4 Vì là người đứng đầu trong dòng họ mình, nó không được làm cho mình ra ô uế mà trở nên phàm tục.
5 Các tư tế không được cạo đầu và cắt riềm râu, không được rạch mình. 6 Chúng sẽ được thánh hiến cho Thiên Chúa của chúng và không được xúc phạm đến danh Thiên Chúa của chúng, vì chúng là những người tiến dâng lên Ðức Chúa các lễ hoả tế, là thức ăn dành cho Thiên Chúa của chúng; chúng phải sống thánh thiện.


Các tư tế không được cạo đầu và cắt riềm râu, không được rạch mình

7 Chúng không được lấy một gái điếm hay một người đàn bà bị làm nhục, chúng không được lấy một người đàn bà bị chồng bỏ, vì tư tế được thánh hiến cho Thiên Chúa của mình.
8 Ngươi phải coi nó là thánh, vì nó là người tiến dâng thức ăn dành cho Thiên Chúa của ngươi: đối với ngươi, nó sẽ là thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, Ta, Ðức Chúa, Ðấng thánh hoá các ngươi.
9 Nếu con gái của một tư tế làm nhục chính mình mà đi làm điếm, thì nó làm nhục chính cha nó; nó phải bị bỏ vào lửa mà thiêu.
 B. Thượng tế
10 Tư tế lớn nhất trong hàng anh em nó, người đã được đổ dầu tấn phong lên đầu và được trao quyền khi mặc phẩm phục, thì không được xoã tóc và xé áo, 11 không được đến gần người chết nào, và không được làm cho mình ra ô uế, dù vì cha hay vì mẹ mình. 12 Nó không được ra khỏi thánh điện và không được xúc phạm đến thánh điện của Thiên Chúa nó, vì nó đã được dầu tấn phong của Thiên Chúa nó ghi dấu trên mình. Ta là Ðức Chúa.

Tư tế lớn nhất trong hàng anh em nó

13 Nó sẽ cưới một người nữ còn trinh. 14 Ðàn bà goá hay bị chồng bỏ, người bị làm nhục hay làm điếm, những người đó nó không được lấy, mà chỉ được lấy một trinh nữ trong gia tộc mình làm vợ; 15 như vậy, nó sẽ không làm nhục dòng dõi nó trong gia tộc nó, vì Ta là Ðức Chúa, Ðấng thánh hoá nó."
 C. Những trường hợp không được làm tư tế
16 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
17 "Hãy nói với A-ha-ron: Qua các thế hệ, người đàn ông nào trong dòng dõi ngươi có tật, thì không được lại gần để tiến dâng thức ăn dành cho Thiên chúa của nó. 18 Thật vậy, bất cứ người nào có tật không được lại gần: người đui mù, què quặt, dị tướng, dị hình, 19 người bị gãy chân gãy tay, 20 gù, còi, bị đốm ở mắt, ghẻ, hắc lào, hay bị giập tinh hoàn. 21 Bất cứ người đàn ông nào trong dòng dõi tư tế A-ha-ron có tật, thì không được đến gần để tiến dâng các lễ hoả tế lên Ðức Chúa; nó có tật, nó không được đến gần để tiến dâng thức ăn dành cho Thiên Chúa của nó.
22 Thức ăn dành cho Thiên Chúa của nó, những của rất thánh, và những của thánh, nó được ăn, 23 nhưng nó không được tới chỗ màn trướng, không được đến gần bàn thờ, vì nó có tật; như vậy nó sẽ không xúc phạm đến các nơi thánh của Ta, vì Ta là Ðức Chúa, Ðấng thánh hoá những nơi ấy."
24 Ông Mô-sê nói thế với ông A-ha-ron, với các con ông này và toàn thể con cái Ít-ra-en.

CHIA SẺ

Đặc ân luôn đi kèm với trách nhiệm. Nếu quốc gia được thánh hiến, những người lãnh đạo tinh thần phải làm gương. Thiên Chúa có những lời dạy dành cho các tư tế (1-9), cho thượng tế (10-15) và những ai không phải là tư tế (16-24). Lưu ý đến những lời cảnh báo trong chương này.
 “Đừng làm ô uế chính mình!” (1, 3, 4, 11). Bất kỳ ai đụng vào người chết phải làm nghi thức tẩy uế, vì thế các tư tế phải đặc biệt cẩn thận. Họ cũng khóc than đau khổ, nhưng không giống như những người dân ngoại không có niềm hy vọng (c. 5; x. 1Tx. 4:13-18).
 “Đừng có phỉ báng danh Chúa!” (6). Nếu chúng ta phỏng theo những nghi thức thực hành của dân ngoại, người khác nghĩ rằng chúng ta đang thờ phượng các thần của dân ngoại, và chúng ta bất kính danh Thiên Chúa. “Chúng con nguyện danh Cha cả sáng” là lời cầu xin đầu tiên trong Lời Kinh Chúa Giêsu dạy chúng ta (c.6; x. Mt 6:9). Hội nhập với nền văn hóa địa phương là một điều cần thiết, nhưng lưu ý những gì có thể gây nên những xáo trộn về niềm tin của người bản địa.
 “Đừng có làm ô uế nơi thánh!” (12, 23). Một tư tế bị ô uế hay không xứng đáng có thể làm ô uế nơi thánh của Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ phải xét xử. Những người phục vụ trong lều thánh phải là những người thánh thiện phải.
“Đừng làm ô uế hậu duệ của mình!” (15). Vị thượng tế đặc biệt đến mức ông ta chỉ được cưới một trinh nữ làm vợ để chắc chắn với quốc gia rằng người con đầu lòng của mình đích thực là hậu duệ của A-ha-ron.  Những người con trai bị tật nguyền về thể lý không được phục vụ, nhưng họ được nhận phần chia sẻ những của lễ thuộc về phần mình. Người tư tế dâng hy lễ không tì vết (Lv. 22:20–25). Ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn những tôi tớ của Ngài phải là những người không ai chê trách được (1 Tm. 3:2, 10).
Ngày nay, những khiếm khuyết về thể lý không phải là rào cản cho bằng những khiếm khuyết trong đời sống tâm linh. Hãy ở lại trong Lời Ngài, bạn không chỉ được nghỉ ngơi, nhưng còn được chữa lành! Mặc dù những lời dạy này dành cho các tư tế và hậu duệ của họ, bạn có thấy những lời dạy này liên hệ gì đến chính bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC