Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 39 - SÁCH XUẤT HÀNH


Y phục của thượng tế
1 Người ta lấy chỉ đỏ tía, chỉ điều và chỉ đỏ thẫm làm phẩm phục để dùng khi hành lễ trong nơi thánh. Người ta làm lễ phục cho ông A-ha-ron, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.

Áo ê-phốt (Xh 2 8: 6-14)
2 Người ta làm áo ê-phốt bằng chỉ vàng, chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn xe. 3 Người ta cán vàng thành từng lá và kéo thành chỉ để xen vào chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn, và làm nên một công trình rất mỹ thuật. 4 Người ta làm cầu vai cho áo ê-phốt và hai thân áo ê-phốt được khâu liền vào hai đầu cầu vai. 5 Băng chéo đeo trên áo ê-phốt để giữ áo thì đính liền vào đó; băng chéo đó làm cùng một kiểu với áo ê-phốt: bằng chỉ vàng, chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn xe, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. 6 Người ta giũa mã não, nhận vào những ổ bằng vàng, khắc tên con cái Ít-ra-en vào các viên ngọc đó theo kiểu thợ chạm khắc dấu ấn. 7 Người ta đặt các viên ngọc đó trên cầu vai của áo ê-phốt để làm kỷ vật tưởng nhớ con cái Ít-ra-en, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.
Túi đeo trước ngực (Xh 28: 15-30)
8 Người ta may túi đeo trước ngực rất mỹ thuật theo kiểu áo ê-phốt: bằng chỉ vàng, chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn xe. 9 Túi đó hình vuông may kép, dài một gang, rộng một gang. 10 Người ta nhận vào đó bốn hàng ngọc: ở hàng thứ nhất có nhận xích não, hoàng ngọc và bích ngọc; 11 ở hàng thứ hai có nhận hồng ngọc, lam ngọc và kim cương; 12 Ở hàng thứ ba có nhận miêu nhãn thạch, mã não và tử ngọc; 13 ở hàng thứ tư có nhận kim lục thạch, mã não có vân và vân thạch. Những viên ngọc đó được nhận vào những ổ bằng vàng. 14 Các viên ngọc mang tên con cái Ít-ra-en: mười hai viên ngọc mang mười hai tên của họ khắc theo kiểu dấu ấn, mỗi viên ngọc mang tên của một trong mười hai chi tộc. 15 Người ta làm cho túi đeo trước ngực những dây chuyền khoen lật bằng vàng ròng để làm dải buộc. 16 Người ta làm hai ổ bằng vàng và hai vòng bằng vàng, và đính hai vòng đó vào hai góc túi. 17 Người ta xâu hai dây chuyền khoen lật bằng vàng đó vào hai vòng đặt ở góc túi. 18 Người ta đặt hai đầu dây chuyền khoen lật vào hai ổ, rồi đặt lên cầu vai của áo ê-phốt, mặt phải. 19 Người ta làm hai vòng bằng vàng, rồi gắn vào hai đầu túi ở mép trong, mặt trái áp áo ê-phốt. 20 Người ta làm hai vòng bằng vàng, rồi đính vào hai cầu vai của áo ê-phốt bên dưới, mặt phải, gần chỗ buộc, bên trên băng chéo của áo ê-phốt. 21 Người ta lấy một dải vải đỏ tía mà buộc các vòng của túi đeo trước ngực vào các vòng của áo ê-phốt, để túi nằm trên băng chéo của áo ê-phốt: như thế, túi không xê dịch được trên áo ê-phốt, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.
Áo khoác (Xh 28: 31 -35)
22 Người ta làm áo khoác toàn bằng sợi đỏ tía: đó là công trình của thợ dệt. 23 Cổ áo khoét ở giữa giống như cổ áo giáp: đường viền chung quanh cổ áo không sao rách được. 24 Người ta làm ở gấu dưới của áo khoác những quả lựu bằng chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn xe. 25 Người ta làm những lục lạc bằng vàng ròng, rồi xếp những lục lạc đó xen kẽ với những quả lựu, vòng quanh gấu dưới áo khoác, xen kẽ với những quả lựu: 26 một lục lạc rồi một quả lựu, một lục lạc rồi một quả lựu, vòng quanh gấu dưới áo khoác, để cử hành nghi lễ, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.
Y phục tư tế (Xh 28: 40-43)
27 Người ta làm những áo dài bằng sợi gai mịn cho ông A-ha-ron và các con ông: đó là công trình của thợ dệt; 28 người ta cũng làm mũ tế bằng sợi gai mịn, khăn chít bằng sợi gai mịn để trang sức, quần bằng sợi gai, sợi gai mịn xe, 29 đai lưng bằng sợi gai mịn xe, bằng chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm: đó là công trình của thợ thêu, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.

Y phục tư tế

30 Người ta làm huy hiệu bằng vàng ròng, là dấu thánh hiến, và ghi trên đó những chữ sau đây theo kiểu khắc dấu ấn: "Thánh hiến cho Ðức Chúa." 31 Người ta đính nó trên một dây bằng chỉ đỏ tía buộc vào phía trên mũ tế, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.
32 Như thế, mọi công việc dựng Nhà Tạm, dựng Lều Hội Ngộ đều hoàn thành. Con cái Ít-ra-en làm mọi sự đúng y như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.
33 Họ đem lại cho ông Mô-sê Nhà Tạm, gồm: Lều và mọi đồ phụ tùng, móc, ván, thanh ngang, cột và đế; 34 bạt bằng da cừu nhuộm đỏ và bạt bằng da cá heo, bức trướng dùng làm màn che; 35 Hòm Bia Chứng Ước, đòn khiêng và nắp xá tội; 36 bàn và mọi đồ dùng, bánh tiến; 37 trụ đèn bằng vàng ròng và các thứ đèn đặt trên đó, mọi đồ dùng và dầu thắp đèn; 38 bàn thờ bằng vàng, dầu tấn phong, hương thơm, màn che cửa Lều; 39 bàn thờ bằng đồng và vỉ bằng đồng, đòn khiêng và mọi đồ dùng, vạc và đế; 40 màn của khuôn viên, cột, đế và tấm màn che cửa khuôn viên, dây thừng và cọc, cũng như mọi đồ dùng để phục vụ Nhà Tạm, cần cho Lều Hội Ngộ; 41 phẩm phục để hành lễ trong nơi thánh, lễ phục dành cho tư tế A-ha-ron và y phục các con ông mặc để thi hành chức tư tế. 42 Con cái Ít-ra-en thực hiện tất cả công trình đó hoàn toàn đúng y như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.
43 Ông Mô-sê nhìn xem mọi công việc đó: họ thực hiện đúng y như Ðức Chúa đã truyền. Ông Mô-sê chúc phúc cho họ.
CHIA SẺ

Phẩm phục (39:1–7 ). Giờ đây chúng ta đến phần chuẩn bị các phẩm phục cho các tư tế. Chúng ta ấn tượng với bề ngoài bởi việc lập lại bốn màu. Các chỉ màu đỏ tía, điều, đỏ thẫm ám chỉ đến vương quyền và sự đau khổ của Đức Kitô. Màu vàng trên áo ê-phốt nói về thần tính của Ngài (c.3).
Túi đeo trước ngực (39:8–21) chứa mười hai viên đá quý, mỗi viên tượng trưng cho một chi tộc (c. 10-14). Túi này được dành cho Thượng Tế. Điều này mang ý nghĩa: sức manh của đôi vai và tình yêu của trái tim mang lấy tên của dân Chúa trước sự hiện diện của Thiên Chúa.
Áo ê-phốt (39:22–26) là tấm vải màu xanh được khâu ở dưới ê-phốt. Ở dưới gấu của nó là những chiếc lục lạc bằng vàng ròng và những quả lựu bằng chỉ màu xanh, tím, đỏ và sợi gai mịn. Những vật này ám chỉ đến hoa trái thiêng liêng và chứng từ như chúng được thấy nơi vị Thượng Tế Cao Cả và chúng cũng phải được tái hiện nơi chúng ta.
Những chiếc áo dài bằng sợi gai mịn (39:27–29) là những y phục đầu tiên mà các tư tế mặc vào (Lv 8:7). Sau đó là y phục của vinh quang. Thiên Chúa trước tiên mặc y phục cho người tội nhân hoán cải bằng chính sự công chính của Ngài (2Cor 5:21). Khi Đức Giêsu trở lại, Ngài sẽ mặc cho dân Ngài trong y phục vinh hiển (Pl 3:20-21). Sự công chính phải được đi trước vinh quang.
Huy hiệu vàng (39:30- 31) trên mũ của thượng tế được khắc những dòng chữ “Thánh Hiến Cho Đức Chúa”, như thế ông mang lấy những lỗi lầm của dân xúc phạm đến của thánh (Xh 28:38). Tất cả những gì chúng ta làm đều bị hoen ố bởi tội, nhưng việc thờ phượng và phục vụ của chúng ta được tẩy xóa hết những bất toàn nhờ vị Thượng Tế Cao Cả của chúng ta trước khi đến với Cha.
Mô-sê đã cẩn thận kiểm tra công việc để thấy rằng nó đã thực hiện đúng với điều Thiên Chúa đã ra lệnh. (Từ ra lệnh được tìm thấy mười bảy lần từ chương 35 đến chương 39.) Mô-sê đã trung thành trong tư cách là một tôi tớ Thiên Chúa để làm điều Thiên Chúa truyền cho ông thực hiện (Dt 3:5). Công việc xây dựng lều tạm để cho thấy Thiên Chúa hiện diện giữa dân Ngài. Ngày hôm nay, bạn hiểu Thiên Chúa hiện diện giữa dân Ngài như thế nào ? Phải chăng Ngài hiện diện nơi một ngôi thánh đường, là một ngôi nhà do con người dựng lên, nơi đó bạn có thể đến để gặp Ngài mỗi ngày một lần, hay thậm chí mỗi tuần một lần vào ngày Chủ Nhật ? Nếu Thiên Chúa đang hiện diện nơi Giáo hội là mỗi người Kitô hữu chúng ta ? Vậy bạn đã chuẩn bị như thế nào để sự hiện diện của Ngài làm cho thế giới hôm nay nhận biết và bước theo đường lối Ngài ?
Chương 39 kết thúc bằng câu, “và Mô-sê đã chúc lành cho họ (c. 43). Bạn có cầu nguyện cho những người đang thi hành ý Chúa khi họ phục vụ cho bạn ? (x. R 2:4.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC