Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 19 - DÂN SỐTro của bò cái màu hung
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron: 2 "Ðây là quy tắc trong luật mà Ðức Chúa đã truyền: Ngươi hãy bảo con cái Ít-ra-en đưa tới cho ngươi một con bò cái màu hung đỏ, nguyên tuyền, toàn vẹn và chưa bao giờ mang ách.
3 Các ngươi sẽ trao nó cho tư tế E-la-da. Người ta sẽ đưa nó ra ngoài trại và sát tế nó trước mặt ông. 4 Tư tế E-la-da sẽ lấy ngón tay nhúng vào máu nó mà rảy bảy lần về phía mặt tiền Lều Hội Ngộ. 5 Người ta sẽ thiêu con bò trước mắt ông; da, thịt, máu và phân nó đều đốt hết. 6 Và tư tế sẽ lấy gỗ bá hương, hương thảo và chỉ màu đỏ thẫm mà quăng vào giữa con bò đang cháy. 7 Sau đó tư tế phải giặt áo, và lấy nước rửa mình cho sạch, rồi trở về trại, tư tế sẽ bị nhiễm uế cho tới chiều. 8 Người thiêu con bò ấy cũng phải lấy nước giặt áo và rửa mình cho sạch, và cũng bị nhiễm uế cho tới chiều. 9 Một người nào thanh sạch sẽ hốt tro con bò ấy, để ở một nơi thanh sạch, bên ngoài trại. Ðối với cộng đồng con cái Ít-ra-en, thì tro đó được dự trữ dùng làm nước tẩy uế. Ðó là nghi thức tạ tội. 10 Người đã hốt tro con bò cũng phải giặt áo, và cũng bị nhiễm uế cho tới chiều. Ðối với con cái Ít-ra-en cũng như với ngoại kiều trú ngụ giữa chúng, thì đó là một quy tắc vĩnh viễn.
Trường hợp nhiễm uế
11 Ai đụng vào người chết, bất cứ người chết này là ai, đều bị nhiễm uế trong bảy ngày liền. 12 Ngày thứ ba và thứ bảy, người đó sẽ lấy nước nói trên mà thanh tẩy mình và sẽ được sạch; nếu người đó không thanh tẩy mình ngày thứ ba và thứ bảy, thì sẽ không được sạch. 13 Ai đụng vào người chết -thi thể của một người đã chết- mà không thanh tẩy mình, người đó làm cho Nhà Tạm của Ðức Chúa bị nhiễm uế, người như thế phải bị diệt trừ khỏi Ít-ra-en, vì nó đã không được dội nước tẩy uế. Nó đã bị nhiễm uế, và ô uế vẫn tồn tại nơi nó.
14 Ðây là luật phải giữ khi có người chết trong lều: ai vào lều cũng như mọi người đang ở trong lều, đều bị nhiễm uế trong bảy ngày liền. 15 Mọi bình lọ để mở, không được cột kín, đều bị nhiễm uế.
16 Bất cứ ai ở ngoài đồng đụng vào một người bị gươm đâm, một tử thi, hoặc xương người hay là mồ mả, đều bị nhiễm uế trong bảy ngày liền.
Nghi thức dùng nước tẩy uế
17 Ðể thanh tẩy người bị nhiễm uế, người ta sẽ lấy một chút tro của con vật đã được hoả tế làm lễ tạ tội, mà pha với nước lã trong một chiếc bình. 18 Rồi một người còn thanh sạch lấy nhành hương thảo nhúng vào nước mà rảy lên lều, lên tất cả các vật dụng cùng mọi người ở đó, lên kẻ đã đụng vào xương cốt, vào người bị gươm đâm, hoặc tử thi hay là mồ mả. 19 Ngày thứ ba và thứ bảy, người thanh sạch phải rảy nước lên người bị nhiễm uế; và ngày thứ bảy người bị nhiễm uế sẽ được sạch tội. Người này phải lấy nước giặt áo và tắm rửa; đến chiều nó sẽ được sạch. 20 Thế nhưng kẻ nào đã bị nhiễm uế mà không chịu tẩy uế, thì nó sẽ bị diệt trừ khỏi công hội, vì nó đã làm cho nơi thánh của Ðức Chúa bị nhiễm uế. Nó đã không được dội nước tẩy uế, nên nó vẫn còn bị nhiễm uế.
21 Ðó là quy tắc vĩnh viễn cho chúng. Người nào rảy nước tẩy uế thì phải giặt áo mình; ai đụng vào nước đó sẽ bị nhiễm uế đến chiều. 22 Tất cả những gì mà người bị nhiễm uế đụng vào đều bị nhiễm uế; người nào đụng vào những cái đó cũng bị nhiễm uế cho đến chiều."

CHIA SẺ

Trong tư cách là dân thánh và được tách riêng ra, những người Do thái phải tránh tất cả những nghi thức không sạch, đặc biệt sự ô uế từ xác chết. Chắc chắn ở đây có mục đích vệ sinh liên quan đến luật này, nhưng nó nhắc nhở dân chúng tránh phạm tội bởi vì sự ô uế nó mang lại. Thiên Chúa ngự giữa trại và không có ai làm ô uế nó. Luật này áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay được thấy trong 2Cr 6:14-7:1.
Thiên Chúa ban cho những nguyên tắc để phục hồi cho những ai bị nhiễm uế. Máu phải được đổ ra, vì bò cái tơ là lễ đền tội (v. 9). Tro từ của lễ làm sạch nhờ hiến tế và được sử dụng để dùng làm “nước tẩy uế.” Người bị nhiễm uế có thể được cử hành nghi thức tẩy sạch nhờ tuân theo những hướng dẫn của Thiên Chúa và sử dụng nước sạch.
Nước để rửa là hình ảnh Ngôi Lời của Thiên Chúa (Ga 15:3; Ep 5:25-27). Ngôi Lời đã hứa làm sạch chúng ta nhờ máu của Con Thiên Chúa đã đổ ra vì chúng ta trên Thập giá (1Ga 1:5-2:2). Ngôi Lời cũng làm sạch con người bên trong khi chúng ta đọc Lời, suy niệm Lời, và áp dụng Lời vào trong đời sống của mình.
Theo bạn, tại sao chúng ta bị nhiễm uế và làm những người khác ra ô uế khi ân sủng thanh tẩy của Thiên Chúa luôn sẵn cho chúng ta ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC