Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 21 - DÂN SỐ


Chiếm Khoóc-ma
1 Vua A-rát, người Ca-na-an, cư ngụ tại Ne-ghép, nghe biết Ít-ra-en theo đường A-tha-rim mà tới, thì đã tấn công Ít-ra-en và bắt được một số tù binh.
2 Bấy giờ Ít-ra-en đã khấn với Ðức Chúa lời khấn như sau: "Nếu Ngài trao dân này vào tay con, con sẽ tru diệt các thành của nó." 3 Ðức Chúa đã nhận lời Ít-ra-en mà trao người Ca-na-an cho họ, và họ đã tru diệt chúng cùng với các thành của chúng. Người ta đã đặt tên cho nơi đó là Khoóc-ma.
 Con rắn đồng
4 Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn. 5 Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng: "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này."
6 Bấy giờ Ðức Chúa cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Ít-ra-en phải chết. 7 Dân đến nói với ông Mô-sê: "Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Ðức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Ðức Chúa để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi." Ông Mô-sê khẩn cầu cho dân. 8 Ðức Chúa liền nói với ông: "Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống." 9 Ông Mô-sê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.

Hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống

Những chặng đường sang hữu ngạn sông Gio-đan
10 Con cái Ít-ra-en đã lên đường và đóng trại ở Ô-vốt. 11 Rồi họ lại rời Ô-vốt lên đường và đóng trại ở I-giê Ha A-va-rim trong sa mạc, đối diện với Mô-áp, ở phía đông. 12 Từ đó họ lên đường và đóng ở suối De-rét. 13 Từ đây họ lên đường và đóng trại ở bên kia suối Ác-nôn. Suối này nằm trong sa mạc, khởi từ biên giới E-mô-ri. Vì suối Ác-nôn là biên giới Mô-áp phân ranh Mô-áp với E-mô-ri. 14 Bởi thế có lời trong cuốn "Chiến sử của Ðức Chúa" rằng:
"Ðánh chiếm Va-hếp tại Xu-pha, đánh chiếm luôn suối Ác-nôn,
15 cả triền suối chạy dài tới khu vực A, dọc theo biên giới Mô-áp."
16 Và từ đó họ đi tới Bơ-e.
Ðây chính là giếng mà Ðức Chúa đã nói đến, khi phán với ông Mô-sê: "Hãy tập họp dân lại, và Ta sẽ ban nước cho chúng."
17 Bấy giờ Ít-ra-en xướng lên bài ca này:
"Vọt lên đi nào, mạch giếng ơi!
Các bạn hãy ca mừng giếng nước!
18 Giếng xưa kia bậc thủ lãnh đã đào,
hàng quyền quý của dân đã khơi
bằng phủ việt, bằng quyền trượng các ngài!" 
Và từ sa mạc, họ đi tới Mát-ta-na.19 Từ Mát-ta-na tới Na-kha-li-ên, và từ Na-kha-li-ên tới Ba-mốt. 20 Rồi từ Ba-mốt tới thung lũng nằm trong vùng quê Mô-áp, gần đỉnh Pít-ga, đối diện với sa mạc.
 Chiếm miền hữu ngạn sông Gio-đan (Ðnl 2:26-3:11)
21 Bấy giờ Ít-ra-en sai các sứ giả đến thưa với Xi-khôn, vua dân E-mô-ri, rằng: 22 "Xin để tôi đi qua đất của ngài; tôi sẽ không băng qua ruộng rẫy, vườn nho, không uống nước giếng; nhưng sẽ cứ vương lộ mà đi, cho tới khi ra khỏi biên giới của ngài." 23 Nhưng vua Xi-khôn không cho Ít-ra-en băng qua bờ cõi của ông, lại còn tập họp toàn dân, ra chặn đường Ít-ra-en trong sa mạc. Tới Gia-hát, ông giao chiến với Ít-ra-en. 24 Ít-ra-en vung kiếm giết họ và chiếm đất từ Ác-nôn cho tới Giáp-bốc, đến tận biên giới con cái Am-mon. Gia-de là biên giới con cái Am-mon.25 Ít-ra-en đã chiếm lấy tất cả các thành đó và lưu lại trong các thành của người E-mô-ri ở Khét-bôn và các thị trấn phụ thuộc. 26 Khét-bôn quả là kinh thành của Xi-khôn, vua dân E-mô-ri, người đã từng giao tranh với đời vua trước của Mô-áp và chiếm toàn bộ lãnh thổ của vua này cho tới Ác-nôn.
27 Vì thế, thi nhân có lời rằng:
"Hãy đến Khét-bôn mà xây dựng lại,
cho kinh thành Xi-khôn được củng cố!
28 Vì lửa cháy bốc ra từ Khét-bôn và hoả tai từ phố phường Xi-khôn
đã huỷ diệt thành A của Mô-áp
và bọn lãnh chúa trên các điểm cao suối Ác-nôn.
29 Khốn cho mi, Mô-áp hỡi! Này dân Cơ-mốt, ngươi mạt vận rồi!
Con trai ngươi bị đuổi xua chạy trốn,
con gái ngươi bị nộp cho Xi-khôn, vua E-mô-ri.
30 Ruộng rẫy của chúng bị huỷ hoại từ Khét-bôn cho tới Ði-vôn.
Chúng tôi đã nổi lửa đốt phá từ Nô-phác cho tới Mê-đơ-va."
31 Ít-ra-en đã định cư trên đất người E-mô-ri.
32 Ông Mô-sê sai người đi do thám Gia-de: họ đã chiếm các thị trấn phụ thuộc và trục xuất người E-mô-ri cư ngụ tại đó.
33 Rồi họ đổi hướng và lên đường đi Ba-san. Vua Ba-san là Ốc, cùng toàn thể dân của ông ra chặn đường, để giao chiến với họ tại Ét-re-i. 34 Nhưng Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Ðừng sợ nó, vì Ta đã trao nó cùng tất cả dân cư và đất đai của nó vào tay ngươi. Ngươi hãy xử với nó như đã xử với Xi-khôn, vua dân E-mô-ri ở Khét-bôn." 35 Thế là họ đánh bại vua ấy, con cái và toàn dân ông, không để sót một người nào, và họ đã chiếm lấy đất của ông.
CHIA SẺ

Trong hành trình của cuộc đời, Thiên Chúa có thể đáp ứng mọi nhu cầu.
Thiên Chúa ban chiến thắng. Dân Ít-ra-en đang tiếp tục di chuyển và Thiên Chúa đã ban cho họ từ chiến thắng này đến chiến thắng khác trên những vị vua và quân đội hùng mạnh của họ. Ít-ra-en đáng ra cũng đã có cùng kinh nghiệm này trên đất Ca-na-an nếu họ đã tin tưởng vào Thiên Chúa và đi vào đất hứa. Những trận chiến đã giúp huấn luyện những người trai tráng để đến lúc họ có thể chinh phục vùng đất Ca-na-an. Để giúp cho dân Ít-ra-en hiểu Thiên Chúa đã ban chiến thắng cho họ thế nào khi họ tín thác vào Ngài, tuy nhiên điều đó chưa làm cho họ thỏa mãn. Con người trong thế giới hôm nay, cả người nghèo hay người giàu đều có vẻ không thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của họ. Những chiến thắng được ban cho bạn một cách dễ dàng trong cuộc sống có củng cố đức tin của bạn, hay chỉ làm cho bạn thấy mình vĩ đại hơn vì chính bạn đã tự mình đạt được điều đó ?
Thiên Chúa ban cho sự chữa lành. Ít-ra-en không phải phàn nàn về những trận đấu nhưng phàn nàn vì thiếu thực phẩm và nước uống trong sa mạc. Đó là “khẩu vị Ai-cập” cũ lại khẳng định một lần nữa. Thay vì đáp ứng ngay tức thời, trước hết Thiên Chúa phạt dân chúng cho tới khi họ kêu van  sự giúp đỡ. Đức Giêsu đã sử dụng con rắn đồng dương cao để phác họa cho thấy cái chết của Ngài trên thập giá (Ga 3:14-16). Ngài đã trở thành hiện thân của chính điều mà đang tiêu diệt chúng ta- tội lỗi- (2Cr 5:21). Và cách thức duy nhất để được cứu là nhìn lên Đức Kitô trong niềm tin. Ngày hôm nay, khi nhìn lên Thánh giá, bạn khám phá ra ý nghĩa gì nơi đó ?
Thiên Chúa ban nước. Lần này, nước đã không chảy ra từ một hòn đá, vì Thiên Chúa không bị giới hạn trong cùng một cách thức để đáp trả những nhu cầu của chúng ta. Ngài cho họ một cái giếng như một phép lạ. Điều này cho thấy ân sủng và sự tốt lành của Đức Chúa, vì vừa mới đây dân chúng đã phàn nàn về cách thức Ngài dẫn dắt họ. Hãy tạ ơn Chúa với Thánh vịnh 103: 10 và thư gửi tín hữu Philippe 4:19 ! Bạn có đưa ra giải pháp cho Thiên Chúa để Ngài giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của bạn, hay tín thác vào quyền năng sáng tạo của Ngài khi can thiệp vào những “cơn khát” của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC