Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 24 - DÂN SỐ


1 Khi ông Bi-lơ-am thấy Ðức Chúa vui lòng chúc phúc cho Ít-ra-en, thì ông không đi tìm lời trù rủa như mấy lần trước, nhưng quay mặt về phía sa mạc.
2 Ông Bi-lơ-am ngước mắt lên và nhìn thấy Ít-ra-en đóng trại theo chi tộc của họ. Thần khí Thiên Chúa ở trên ông, 3 ông liền cất tiếng đọc bài thơ sau đây:
"Sấm ngôn của Bi-lơ-am, con Bơ-o,
sấm ngôn của người mắt vẫn mở.
4 Sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa,
người ngắm nhìn thị kiến Ðấng Toàn Năng,
của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần.
5 Hỡi Gia-cóp, lều bạt của ngươi đẹp biết mấy!
Hỡi Ít-ra-en, đẹp biết mấy doanh trại của ngươi!
6 Như thung lũng trải dài, như vườn cạnh bờ sông,
như lô hội Ðức Chúa đã trồng,
như hương nam mọc bên dòng nước.
7 Từ các bồn của nó, nước tràn ra,
và hạt giống nó được tưới dồi dào.
Vua của nó cao cả hơn A-gác,
và vương quốc nó được tôn vinh.
8 Thiên Chúa đã đưa nó ra khỏi Ai-cập,
Người là sức mạnh của nó tựa sừng trâu.
Nó sẽ nuốt chư dân thù nghịch nó.
Xương của chúng, nó sẽ nghiền nát tan
và dùng tên bắn gục quân thù.
9 Nó phục xuống, nằm yên như sư tử.
Nó tựa sư tử cái, ai nào dám tấn công?
Phúc thay kẻ chúc phúc cho ngươi!
Và khốn cho kẻ trù rủa ngươi!"

Thần khí Thiên Chúa ở trên ông Bi-lơ-am, ông liền cất tiếng đọc bài thơ

10 Vua Ba-lác nổi giận với ông Bi-lơ-am. Vua đập tay và nói với ông Bi-lơ-am: "Ta đã vời ông đến để ông nguyền rủa quân thù của ta, nhưng này, đã ba lần ông chỉ chúc phúc cho nó. 11 Bây giờ ông hãy về đi. Ta đã nói ta sẽ trọng đãi ông, nhưng này Ðức Chúa không cho ông được trọng đãi." 12 Ông Bi-lơ-am thưa vua Ba-lác: "Tôi đã không nói với các sứ giả ngài sai đến với tôi thế này sao, là 13 vua Ba-lác có cho tôi một nhà đầy bạc đầy vàng, tôi cũng không thể trái lệnh Ðức Chúa, mà tự ý làm điều gì, dù tốt hay xấu; Ðức Chúa nói sao, tôi nói vậy. 14 Bây giờ tôi sắp về với dân tôi. Này, tôi nói cho ngài biết điều mà dân (Ít-ra-en) sẽ làm cho dân ngài trong những ngày gần đây." 15 Rồi ông cất tiếng đọc bài thơ của mình như sau:
"Sấm ngôn của Bi-lơ-am, con Bơ-o,
sấm ngôn của người mắt vẫn mở.
16 Sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa,
và biết những tư tưởng của Ðấng Tối Cao,
được Ðấng Toàn Năng cho nhìn linh thị,
của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần.
17 Tôi thấy nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc,
tôi nhìn, nhưng chưa thấy nó kề bên;
một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp,
một vương trượng trỗi dậy từ Ít-ra-en
sẽ đập vào màng tang Mô-áp, đánh vỡ sọ tất cả con cái Sết,
18 và xâm chiếm Ê-đôm,
cả Xê-ia cũng bị xâm chiếm nữa.
Ít-ra-en sẽ biểu dương sức mạnh,
19 Gia-cóp sẽ thống trị quân thù,
và tiêu diệt kẻ trốn khỏi thành phố."
20 Khi thấy A-ma-lếch, ông cất tiếng đọc câu thơ như sau:
"A-ma-lếch đứng đầu chư dân
nhưng hậu vận nó sẽ muôn đời tận tuyệt."
21 Khi thấy người Kê-ni, ông cất tiếng đọc câu thơ như sau:
"Hiện nay dinh thự ngươi kiên cố,
và tổ ấm ngươi được đặt trên đá tảng.
22 Nhưng Ca-in sẽ phải tiêu vong,
ngươi sẽ bị Át-sua cầm tù, biết đến khi nao? "
23 Và ông cất tiếng đọc câu thơ như sau:
"Ôi, khi Thiên Chúa ra tay, ai nào sống nổi!
24 Tàu bè từ Kít-tim đến, đàn áp Át-sua, đàn áp Ê-ve,
nhưng chính nó cũng muôn đời tận tuyệt."
25 Sau đó ông Bi-lơ-am đứng dậy lên đường về xứ, còn vua Ba-lác cũng đường mình mà đi. 
CHIA SẺ

Cho dù thử bằng mọi phương thế nhưng Ba-lác không thể làm cho Bi-lơ-am thinh lặng. Trong lời sấm thứ ba (c.1-9). Bi-lơ-am đã thấy Ít-ra-en trong đất Ca-na-an, chinh phục những kẻ thù của họ và vui hưởng phần gia sản của họ. Lời tuyên bố của ông ở trong câu 9 về phúc lành và chúc dữ nhắc chúng ta về giao ước của Thiên Chúa với Áp-ra-ham (Stk 12:3). Trên thực tế Bi-lơ-am đang tự làm khó cho mình khi ông phát ngôn. Thiên Chúa không bảo vệ những tội của dân Ngài, nhưng Ngài luôn luôn bảo vệ dân Ngài, vì Ngài yêu mến họ.
Trong lời sấm thứ tư (c. 15-24), Bi-lơ-am đã thấy tương lai vinh quang của Ít-ra-en với việc Đấng Messia ngự đến (c.17). Thiên Chúa đã sử dụng một ngôn sứ tham lam để ban cho Ít-ra-en một viễn tượng đẹp đẽ về Đấng Cứu Độ và những chiến công của Ngài trong tương lai.
Ngày hôm nay, Sa-tan và những kẻ theo chúng làm mọi cách để nguyền rủa dân Chúa. Tuy nhiên, cho dù thế nào đi nữa, ân sủng của Thiên Chúa vẫn hoạt động, dân Chúa vẫn được chúc lành, và tên Thiên Chúa được tôn vinh, vì Thiên Chúa có thể chuyển lời chúc dữ thành phúc lành.
Điều đáng lưu ý ở đây chính là Thiên Chúa đã ban thị kiến này cho một ngôn sứ là dân ngoại và tham lam. Qua đó, Thiên Chúa muốn cho thấy, Ngài làm chủ trong mọi đường lối của Ngài, và đường lối Ngài thì cao hơn là của chúng ta. Con người không thể chặn đứng những mục đích tối thượng của Ngài. Dân Do thái sắp bước vào trong vùng đất phì nhiêu và họ còn nhiều điều để biết về Đấng bảo hộ quyền năng ngay cả trong những kinh nghiệm trắc trở mà họ không biết. Bạn có tin rằng những khó khăn mà bạn có thể gặp phải trong cuộc đời này chỉ là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa dành cho bạn? Qua những thách đố như vậy, bạn khám phá ra được điều gì khác hơn về Thiên Chúa của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC