Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 27 - DÂN SỐ


Gia tài cho con gái
1 Bấy giờ các con gái của ông Xơ-lóp-khát tiến đến. Ông này là con ông Khê-phe, cháu ông Ga-la-át, chắt ông Ma-khia, chít ông Mơ-na-se, thuộc chi tộc ông Giu-se.
Và đây là tên các cô gái đó: Mác-la, Nô-a, Khoóc-la, Min-ca và Tia-xa. 2 Họ đứng trước mặt ông Mô-sê, trước mặt tư tế E-la-da, trước mặt các thủ lãnh và toàn thể cộng đồng, ở cửa Lều Hội Ngộ, và nói: 3 "Cha chúng tôi đã mất trong sa mạc. Người đã không có chân trong nhóm những kẻ toa rập với nhau chống lại Ðức Chúa, tức là nhóm Cô-rắc. Chỉ vì tội riêng mình mà người đã mất đi, khi chưa có con trai. 4 Tại sao cha chúng tôi lại bị xoá tên khỏi thị tộc của người, vì người không có con trai? Xin cho chúng tôi một phần đất giữa các anh em của cha chúng tôi."

Xin cho chúng tôi một phần đất giữa các anh em của cha chúng tôi

5 Ông Mô-sê trình lên Ðức Chúa trường hợp của họ. 6 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 7 "Các con gái của Xơ-lóp-khát nói có lý. Ngươi phải cho chúng một phần đất làm gia nghiệp giữa các anh em của cha chúng; ngươi sẽ chuyển cho chúng gia nghiệp của cha chúng. 8 Và ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en: "Khi một người nào chết mà không có trai, thì anh em sẽ chuyển gia nghiệp của người đó cho con gái người đó. 9 Nếu người đó không có con gái, anh em sẽ trao gia nghiệp cho anh em của người đó. 10 Nếu người đó không có anh em, thì sẽ trao gia nghiệp cho anh em của cha người đó. 11 Còn nếu cha người đó không có anh em, thì sẽ trao gia nghiệp cho thân nhân gần nhất trong thị tộc; người này sẽ làm chủ gia nghiệp đó. Ðối với con cái Ít-ra-en, đó sẽ là một quy tắc pháp lý, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê."
 Ông Giô-suê làm thủ lãnh cộng đồng
12 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Ngươi hãy lên ngọn núi kia của dãy A-va-rim, và hãy nhìn xem miền đất mà Ta ban cho con cái Ít-ra-en. 13 Khi đã nhìn xem rồi, ngươi cũng sẽ về sum họp với gia tiên, như A-ha-ron anh ngươi, 14 vì ở sa mạc Xin, trong lúc cộng đồng chống đối Ta, các ngươi đã chống lại lệnh Ta truyền làm cho nước chảy ra để tỏ bày sự thánh thiện của Ta trước mắt chúng. Ðó là vụ nước Mơ-ri-va ở Ca-đê, trong sa mạc Xin."
15 Ông Mô-sê thưa với Ðức Chúa: 16 "Ước gì Ðức Chúa, là Thiên Chúa ban sinh khí cho mọi xác phàm, đặt một người lãnh đạo cộng đồng. 17 Người ấy sẽ ra vào trước họ và dẫn họ ra vào, để cộng đồng của Ðức Chúa đừng giống như đàn chiên không có mục tử chăn dắt." 18 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Ngươi hãy đem theo Giô-suê, con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó. 19 Ngươi sẽ cho nó đứng trước mặt tư tế E-la-da và trước mặt toàn thể cộng đồng. Ngươi sẽ truyền lệnh cho nó trước mắt chúng. 20 Ngươi sẽ chia cho nó một phần uy quyền của ngươi, để toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en nghe lời nó. 21 Nó sẽ đứng trước mặt tư tế E-la-da. Tư tế sẽ đến trước nhan Ðức Chúa mà xin thẻ xăm u-rim cho nó. Theo lệnh của tư tế, toàn thể cộng đồng, nghĩa là nó và mọi con cái Ít-ra-en, sẽ ra sẽ vào."
22 Ông Mô-sê đã làm như Ðức Chúa truyền cho ông: Ông đã đem theo Giô-suê và cho ông này đứng trước mặt tư tế E-la-da và trước mặt toàn thể cộng đồng. 23 Ông đặt tay trên ông Giô-suê và ra lệnh cho ông ấy như Ðức Chúa đã dùng ông Mô-sê mà phán.

Mô-sê đặt tay trên Giô-suê và ra lệnh cho ông ấy như Ðức Chúa phán 

CHIA SẺ

Công bố về đất (1–11). Những vấn đề mới cho chúng ta những cơ hội để tìm kiếm sự khôn ngoan và học biết những chân lý mới từ Thiên Chúa: “tuy nhiên bạn không nhận được vì bạn không hỏi” (Gc 4:2). Năm người con gái có can đảm và niềm tin để hỏi phần gia sản của họ, và họ đã nhận được phần của mình. Họ cũng có một phần trong việc thiết lập luật qua đó giúp cho những gia đình khác trong khi Ít-ra-en nhận phần gia sản của mình. Liệu có khi nào do thái độ e dè và nhút nhát của bạn đã làm cho cơ hội đáng được trao cho bạn bị trôi đi ?
Nhìn thấy Đất Hứa (12-14). Mô-sê đã nhìn thấy Đất Hứa nhưng đã không được vào đó cho tới khi ông xuất hiện cùng với Ê-li-a trên Núi Biến Hình (Mt 17:1-8). Vùng đất Ca-na-an như một bức tranh, nó không phải là thiên đàng nhưng là gia sản của những người tín hữu trong Đức Kitô trong các tầng trời (Ep 1:3). Toàn thể một thế hệ đã qua đời và chẳng bao giờ được nhìn thấy vùng đất này. Mười người do thám đã thấy đất trong bốn mươi ngày và rồi chết vì thái độ không tin của họ. Mô-sê đã thấy đất nhưng không thể bước vào. Thế hệ mới, cùng với Ca-lếp và Giô-sua, đã vào đất hứa và tuyên bố đây là gia sản đã được hứa ban cho họ. Bạn thuộc nhóm nào trong hai nhóm này ?
Những nhà lãnh đạo (15-23). Như thường lệ, mối bận tâm lớn nhất của Mô-sê là dân chúng chứ không phải bản thân ông, và Thiên Chúa đã ban cho ông người phụ tá là Giô-sua để kế tục ông (Mt25:21). Giô-sua là vị tướng của Thiên Chúa, người đã chinh phục vùng đất này và trao nó cho dân làm gia sản. Ông là một hình bóng của Đức Giêsu Kitô (Giô-sua nghĩa là “Giê-hô-va là cứu độ”) Đấng chinh phục các kẻ thù vì chúng ta và mở lối cho chúng ta để công bố mọi phúc lành Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa đã dùng Mô-sê cho một sứ mạng đặc biệt và ngày hôm nay, Ngài muốn mời bạn tham gia vào một sứ mạng đặc biệt trong công việc chăm sóc cộng đoàn dân Chúa, đâu là câu trả lời của bạn trước lời mời gọi này ? Tuy nhiên, sứ mạng đặc biệt của Mô-sê đã chấm dứt trước khi ông được đặt chân và đất hứa. Nhiệm vụ này được trao cho người khác. Mô-sê đã chẳng ghen tị  hay cảm thấy đắng cay khi phải trao lại vai trò này cho người kế nhiệm. Đâu là thái độ của bạn khi phải giao lại cho người khác công trình cả đời mình dấn thân và trăn trở ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC