Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 34 - DÂN SỐ

Biên giới xứ Ca-na-an
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Hãy ra lệnh cho con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Khi anh em vào đất Ca-na-an,
thì phần đất rơi vào tay anh em làm gia nghiệp, chính là đất Ca-na-an với các biên giới như sau:
3 Phía nam, đất của anh em sẽ bắt đầu từ sa mạc Xin, giáp giới Ê-đôm. Ranh giới phía nam sẽ khởi sự từ cuối Biển Muối, ở mạn đông. 4 Rồi ranh giới đó sẽ vòng xuống phía nam, lên giốc Ác-ráp-bim, đi qua Xin, đến phía nam Ca-đê Bác-nê-a, rồi lại tiến về Kha-xa Át-đa và đi qua Át-môn; 5 sau đó, từ Át-môn, ranh giới vòng xuống Suối Ai-cập để đi ra Biển.
6 Phía tây, anh em sẽ có Biển Lớn làm ranh giới. Ðó sẽ là ranh giới phía tây của anh em.
7 Và đây là ranh giới phía bắc: từ Biển Lớn, anh em sẽ vạch một đường lên núi Ho; 8 rồi từ núi Ho, anh em sẽ vạch một đường đến Cửa Ải Kha-mát. Ranh giới sẽ đi đến Xơ-đát, 9 rồi chạy tiếp đến Díp-rôn và đi tới Kha-xa Ê-nan. Ðó sẽ là ranh giới phía bắc của anh em.
10 Sau đó, anh em sẽ vạch một đường làm ranh giới phía đông từ Kha-xa Ê-nan đến Sơ-pham. 11 Từ Sơ-pham, ranh giới đó sẽ đi xuống Ríp-la, ở phía đông A-gin. Ði xuống nữa, ranh giới đó sẽ tiếp giáp với các đồi phía đông biển hồ Kin-ne-rét; 12 rồi đi xuống theo dọc sông Gio-đan và đi tới Biển Muối. Ðó sẽ là đất của anh em với các ranh giới chung quanh."


    13 Ông Mô-sê ra lệnh cho con cái Ít-ra-en: "Ðó là đất mà anh em sẽ bắt thăm để chia nhau làm gia nghiệp, đất mà Ðức Chúa đã truyền phải ban cho chín chi tộc và một nửa chi tộc.
14 Vì chi tộc con cái ông Rưu-vên, theo số các gia tộc của họ, chi tộc con cái Gát, theo số các gia tộc của họ đã lãnh phần gia nghiệp của họ rồi, và nửa chi tộc Mơ-na-se cũng đã lãnh phần gia nghiệp của họ. 15 Hai chi tộc và một nửa chi tộc này đã lãnh phần gia nghiệp của họ bên kia sông Gio-đan, đối diện với Giê-ri-khô, phía đông, phía mặt trời mọc."
Việc chia đất
16 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 17 "Ðây là tên những người sẽ chia đất cho các ngươi làm gia nghiệp; tư tế E-la-da và Giô-suê, con của Nun. 18 Các ngươi sẽ lấy thêm một đầu mục, mỗi chi tộc một người, để phụ trách việc chia đất làm gia nghiệp. 19 Ðây là tên những người đó:
Chi tộc Giu-đa có Ca-lếp, con của Giơ-phun-ne;
20 chi tộc con cái Si-mê-ôn, có Sơ-mu-ên, con của Am-mi-hút;
21 chi tộc Ben-gia-min có Ê-li-đát, con của Kít-lôn;
22 chi tộc con cái Ðan, có đầu mục Búc-ki, con của Gioóc-li;
23 về con cái Giu-se, chi tộc con cái Mơ-na-se, có đầu mục Khan-ni-ên, con của Ê-phốt;
24 chi tộc con cái Ép-ra-im, có đầu mục Cơ-mu-ên, con của Síp-tan;
25 chi tộc con cái Dơ-vu-lun, có đầu mục Ê-li-xa-phan, con của Pác-nác;
26 chi tộc con cái Ít-xa-kha, có đầu mục Pan-ti-ên, con của Át-dan;
27 chi tộc con cái A-se, có đầu mục A-khi-hút, con của Sơ-lô-mi;
28 chi tộc con cái Náp-ta-li, có đầu mục Pơ-đa-ên, con của Am-mi-hút."
29 Ðó là những người Ðức Chúa đã truyền lệnh phải chia cho con cái Ít-ra-en các phần gia nghiệp trong đất Ca-na-an.
CHIA SẺ

Thiên Chúa đã giao cho các chi tộc quyền thừa kế của họ và đặt ra biên giới, nhưng Ngài sử dụng những nhà lãnh đạo bằng xương bằng thịt để thực hiện những điều đó. Thật là một đặc ân khi được giúp một ai đó công bố phần gia sản của họ từ nơi Thiên Chúa !
Chúng ta phải chấp nhận những gì Thiên Chúa giao cho chúng ta và không có phàn nàn hay thèm muốn điều thuộc về người khác. Một số vùng đất nằm phía trước sa mạc (c.3), và một số phần đất đối diện với Biển Lớn (c.6). Một số chi tộc trong phần đất của họ có núi đồi. Giống như Ca-na-an, đời sống kitô hữu là “vùng đất đồi núi và thung lũng” (Đnl 11:11), và Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa cả núi đồi và thung lũng (1V 20:23tt.). Ngài là những gì tốt nhất cho chúng ta, và Ngài luôn luôn ở với chúng ta.
Khi bạn bị cám dỗ phàn nàn về điều Thiên Chúa đã trao cho bạn, hãy suy niệm Ga 3:27 và 1Cr 4:7; 12:4-7, 11. Nhờ đức tin vào Đức Kitô, chúng ta có thể vui lòng với phần được chia cho mình (Pl 4:11-13).
Kích thước của những vùng đất nói lên sự quảng đại của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn cung cấp cho chúng ta vượt quá điều chúng ta hỏi xin hay nghĩ đến. Bạn có bằng lòng với những gì được Thiên Chúa trao cho mình hay vẫn thấy mình thiệt thòi khi so sánh với những gì người khác đang có ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC