Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 16 - SÁCH GIÔ-SUÊ

Con cái ông Giu-se
1 Phần con cái ông Giu-se bắt thăm được khởi đầu từ sông Gio-đan đối diện với Giê-ri-khô,
đến vùng nước Giê-ri-khô, về phía đông, băng qua sa mạc từ Giê-ri-khô lên đến núi Bết Ên, 2 rồi từ Bết Ên, tới Lút và đi về phía ranh giới của người Ác-ki ở A-ta-rốt, 3 sau đó xuống phía tây, hướng tới ranh giới của người Giáp-lết, cho đến ranh giới Bết Khô-rôn Hạ và đến Ghe-de, rồi dừng lại ở biển. 4 Ðó là gia nghiệp của hai con ông Giu-se là Mơ-na-se và Ép-ra-im.

Chi tộc Ép-ra-im
5 Ranh giới con cái Ép-ra-im theo các thị tộc của họ, ranh giới phần gia nghiệp của họ phía đông là từ Át-rốt Át-đa cho đến Bết Khô-rôn Thượng. 6 Ranh giới đó đi tới biển, phía bắc có Mích-mơ-thát, phía đông hướng về Ta-a-nát Si-lô, rồi băng qua đó, đi về phía đông Gia-nô-ác. 7 Từ Gia-nô-ác, ranh giới đó đi xuống A-ta-rốt và Na-a-ra, gặp Giê-ri-khô, và đi tới sông Gio-đan. 8 Từ Táp-pu-ác, ranh giới đó tiến về suối Ca-na ở mạn tây, rồi dừng lại ở biển. Ðó là gia nghiệp của chi tộc con cái Ép-ra-im, theo các thị tộc của họ, 9 ngoài ra còn có những thành dành cho con cái Ép-ra-im nằm giữa gia nghiệp con cái Mơ-na-se: tất cả những thành và làng mạc của các thành ấy. 10 Nhưng họ đã không xua đuổi được người Ca-na-an ở tại Ghe-de. Người Ca-na-an ở lại giữa Ép-ra-im cho đến ngày nay, nhưng phải lo làm việc khổ sai.

CHIA SẺ

Ép-ra-im và Mơ-na-sê là hai người con của Giu-se, được sinh ra trên đất Ai-cập. Gia-cóp đã nhận họ như những con mình và ban cho họ những phúc lành đặc biệt (Stk 48), điều đó giải thích tại sao hai chi tộc này được ban cho những phần đất tốt như vậy trong vùng trung tâm của Ca-na-an. Giu-se đã cứu sống cả gia đình trong suốt bảy năm nạn đói xảy ra, và con cháu của ông đã gặt lấy những phúc lợi. Họ giàu có vì niềm tin và tình yêu của Giu-se và phúc lành đặc biệt của Gia-cóp.
Ranh giới của chi tộc Ép-ra-im được mô tả trong những câu 5-10. Hãy lưu ý cách đặc biệt đến câu 10: thất bại trong việc xua đuổi người Ca-na-an ra khỏi vùng đất của họ đã đem lại nhiều cay đắng cho dân Ít-ra-en trong lịch sử của họ sau này.
Thánh Phaolô đã nói về cuộc đua mà Đức Giêsu đã chạy hết quãng đường của sỉ nhục và cả trên Thập giá để chiếm được phần thưởng của Ngài. Bạn sẽ nhận được phần gia sản của mình ? Bạn sẽ trung thành với những mệnh lệnh để sở hữu phần gia sản mà Thiên Chúa đã kêu mời bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC