Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 17 - SÁCH GIÔ-SUÊ

Chi tộc Mơ-na-se
1 Vì ông Mơ-na-se là con đầu lòng ông Giu-se nên phần chi tộc Mơ-na-se bắt thăm được thì thuộc về ông Ma-khia,
con đầu lòng ông Mơ-na-se, và là cha ông Ga-la-át; vì là một chiến sĩ, ông đã nhận được miền Ga-la-át và Ba-san. 2 Rồi đến phần các con khác của ông Mơ-na-se, chia theo các thị tộc của họ: con cái ông A-vi-e-de, con cái ông Khê-léc, con cái ông Át-ri-ên, con cái ông Se-khem, con cái ông Khê-phe, con cái ông Sơ-mi-đa. Ðó là các con trai, con cái ông Mơ-na-se, cháu ông Giu-se, theo các thị tộc của họ. 3 Ông Xơ-lóp-khát, con ông Khê-phe, cháu ông Ga-la-át, chắt ông Ma-khia, chít ông Mơ-na-se, không có con trai mà chỉ có con gái, đây là tên các cô: Mác-la, Nô-a, Khoóc-la, Min-ca và Tia-xa. 4 Các cô đến gặp tư tế E-la-da, ông Giô-suê, con ông Nun, và đến gặp các thủ lãnh, rồi thưa: "Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê phải cho chúng tôi một phần gia nghiệp ở giữa anh em chúng tôi." Theo mệnh lệnh của Ðức Chúa, người ta trao cho các cô một phần gia nghiệp ở giữa các anh em của cha các cô. 5 Vậy ông Mơ-na-se bắt trúng thăm, nhận được mười phần đất, không kể miền Ga-la-át và Ba-san ở bên kia sông Gio-đan. 6 Thật thế, các con gái thuộc chi tộc Mơ-na-se nhận được một phần gia nghiệp ở giữa các con trai trong chi tộc. Còn miền Ga-la-át thì thuộc về những con trai khác trong chi tộc Mơ-na-se.
7 Ranh giới của chi tộc Mơ-na-se, giáp giới phần đất A-se, bắt đầu từ Mích-mơ-thát đối diện với Si-khem, rồi đi về phía nam tới chỗ dân Ên Táp-pu-ác ở. 8 Xứ Táp-pu-ác thuộc về Mơ-na-se, nhưng thành Táp-pu-ác nằm ở ranh giới Mơ-na-se thì thuộc về con cái Ép-ra-im. 9 Sau đó, ranh giới ấy đi xuống phía suối Ca-na; phía nam suối có những thành thuộc về Ép-ra-im, các thành này nằm giữa các thành của Mơ-na-se. Ranh giới của Mơ-na-se thì ở phía bắc suối và dừng lại ở biển. 10 Phía nam thuộc về Ép-ra-im; còn phía bắc thuộc về Mơ-na-se có biển làm ranh giới, bắc giáp A-se và đông giáp Ít-xa-kha. 11 Trong phần đất của Ít-xa-kha và A-se, chi tộc Mơ-na-se còn có Bết San và các thành phụ thuộc, Gíp-lơ-am và các thành phụ thuộc; chi tộc đó cũng có các dân cư thành Ðo và các thành phụ thuộc, các dân cư thành Ên Ðo và các thành phụ thuộc, các dân cư thành Ta-nác và các thành phụ thuộc, các dân cư thành Mơ-ghít-đô và các thành phụ thuộc, và một phần ba thành Ne-phét. 12 Nhưng con cái ông Mơ-na-se đã không thể chiếm được các thành đó, và người Ca-na-an quyết ở lại trong xứ. 13 Tuy nhiên, khi trở nên hùng mạnh, con cái Ít-ra-en bắt người Ca-na-an phải lo làm việc khổ sai, nhưng không thể đuổi chúng đi được.

Con cái ông Giu-se khiếu nại
14 Con cái ông Giu-se nói với ông Giô-suê: "Tại sao ông cho (chúng) tôi chỉ được bắt thăm có một lần, chỉ được một phần đất làm gia nghiệp, trong khi (chúng) tôi là một dân đông đảo? Cho đến bây giờ, Ðức Chúa vẫn ban phúc lành cho (chúng) tôi."15 Ông Giô-suê nói: "Nếu anh (em) là một dân đông đảo, thì hãy lên rừng, và tại đó, đốn cây mà ở trong xứ người Pơ-rít-di và Ra-pha, vì núi Ép-ra-im quá nhỏ đối với anh (em)." 16 Con cái ông Giu-se nói: "Ở núi không có đủ chỗ cho chúng tôi; vả lại, mọi người Ca-na-an ở đồng bằng, cũng như người Ca-na-an ở Bết San và ở các thành phụ thuộc, và người Ca-na-an ở cánh đồng Gít-rơ-en đều có xe sắt." 17Ông Giô-suê nói với nhà Giu-se, với Ép-ra-im và Mơ-na-se: "Anh em là một dân đông đảo và hùng mạnh. Anh (em) không chỉ bắt thăm được một phần đất mà thôi. 18 Anh (em) sẽ nhận được một ngọn núi, đó là một khu rừng và anh (em) sẽ đốn cây đi; anh (em) sẽ kiểm soát được các lối ra vào, bởi vì anh (em) sẽ đuổi người Ca-na-an đi, mặc dầu chúng có xe (sắt) và mạnh mẽ.CHIA SẺ

Một phần gia sản của Mơ-na-sê thuộc miền Ga-la-át và Ba-san, thuộc bờ đông của sông Gio-đan (c.1), và một phần thuộc bờ tây (c.7-11). Phần lãnh thổ thuộc bờ tây sông Gio-đan là sườn về phía bắc sáu khu rừng của người Ca-na-an. Một số những thành của Ép-ra-im thuộc lãnh thổ của Mơ-na-sê, và  một số thành của Mơ-na-se thuộc lãnh thổ của A-sơ và Ít-xa-kha.
Những người con gái của Xơ-lóp-khát đã sở hữu vùng đất cùng với những người con của Mơ-na-sê, như Thiên Chúa đã ra lệnh cho Mô-sê (c.3-4) (Ds 27:1-7). Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng nhà Xơ-lóp-khát có được phần chia gia sản cho dù họ không có những người con trai thừa kế. Những người con gái của phải cưới người trong chi tộc của mình để vùng đất thuộc về Mơ-na-sê sẽ không bị rơi vào các chi tộc khác qua hôn nhân (Ds 36:7-12).
Sau khi Ep-ra-im và Mơ-na-sê đã nhận phần được chia liền kể nhau bên phía tây của bờ sông Gio-đan, họ đã phàn nàn rằng họ chỉ có một phần đất (c.14) và rằng họ bi bao vây bởi rừng về phía bắc (c.16). Giô-suê dùng ngay chính những lập luận của họ để phản đối họ. Khi họ nói họ cần nhiều đất hơn bởi vì họ là một dân đông đảo (c.14), ông đã nói với họ dùng sức mạnh tập thể của họ để phá rừng trong vùng họ được phân chia để làm nơi cư ngụ (c.15). Khi họ phàn nàn về những người Ca-na-an trong vùng đất họ có xe sắt (c.16), ông đã cam đoan với họ rằng, họ đủ mạnh để đuổi những người Ca-na-an ra ngoài khu vực của mình (c.18). Khi Giô-suê nói “anh em chỉ bắt thăm được một phần đất mà thôi” (c.17), ông không có ý rằng họ sẽ được chia thêm phần đất khác, nhưng họ phải chiếm hết tất cả những phần đất đã được chia cho họ.
Chúng ta không nên sống nhờ vào những gì tổ tiên đã mang đến cho chúng ta. Chúng ta phải chiếm lấy phần gia sản cho bản thân và cho con cháu. Hai chi tộc đã phàn nàn rất nhiều nhưng lại không muốn tự mình chinh phục lấy cho vùng đất cho riêng mình. Đừng có hỏi xin Thiên Chúa ban cho bạn nhiều hơn nữa khi mà chính bạn không làm điều đáng phải làm ngang qua nhưng gì Ngài đã ban cho bạn. Đâu là những người Ca-na-an trong vùng đất của bạn? Đâu là những gì đang chiếm ngự trong lòng bạn, trong nhà bạn, và Thiên Chúa muốn bạn xua đuổi nó ra ngoài?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC