Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 20 - SÁCH GIÔ-SUÊ

6. Các Thành Ðặc Biệt 
Các thành trú ẩn
1 Ðức Chúa phán với ông Giô-suê: 2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en:
Các ngươi hãy chỉ định cho mình những thành trú ẩn, như Ta đã dùng Mô-sê làm trung gian mà phán với các ngươi. 3 Một kẻ sát nhân đã làm thiệt mạng một người vì vô ý, vì lầm lẫn, sẽ có thể đến đó nương náu; những thành ấy sẽ là nơi các ngươi trú ẩn để thoát khỏi tay người đòi nợ máu. 4 Kẻ sát nhân sẽ tới một trong các thành ấy mà nương náu, đứng ở lối vào cổng thành và trình cho các kỳ mục trong thành nghe sự việc của mình; những người này sẽ nhận nó vào thành ở với họ, và chỉ cho nó một nơi cư ngụ giữa họ. 5 Nếu người đòi nợ máu lùng bắt kẻ sát nhân, thì họ sẽ không nộp nó vào tay người ấy, vì kẻ sát nhân đã làm thiệt mạng người thân cận do lầm lẫn, chứ không phải vì trước kia đã có hận thù với người này. 6 Kẻ sát nhân sẽ ở trong thành này cho đến khi ra trước cộng đồng để chịu xét xử, hay cho đến khi thượng tế đương chức qua đời. Khi đó kẻ sát nhân có thể trở về thành, về nhà của nó, về thành nó đã bỏ trốn."

Thành trú ẩn

7 Người ta đã thánh hiến Ke-đét ở Ga-li-lê trong miền núi Náp-ta-li, Si-khem trong miền núi Ép-ra-im, và Kia-giát Ác-ba, tức là Khép-rôn trong miền núi Giu-đa. 8 Và bên kia sông Gio-đan đối diện với Giê-ri-khô, về phía đông, người ta chọn Be-xe thuộc chi tộc Rưu-vên trong sa mạc, trên vùng cao nguyên, chọn Ra-mốt thuộc chi tộc Gát, trong vùng Ga-la-át, và Gô-lan thuộc chi tộc Mơ-na-se trong vùng Ba-san. 9 Ðó là những thành chỉ định cho mọi con cái Ít-ra-en và người ngoại kiều ở giữa họ, để phàm ai đã vô ý làm thiệt mạng người nào, thì có thể tới đó nương náu và khỏi phải chết do tay người đòi nợ máu, cho đến khi ra trước mặt cộng đồng.

CHIA SẺ

Những thành trú ẩn được kể đến trong các sách Xh 21:12-14; Ds 35, Đnl 19, vì thế bạn có thể xem lại các chương vừa kể trên.
Đức Giêsu Kitô là “thành trú ngụ” của chúng ta (Dt 6:18-20), nhưng ơn cứu độ Ngài ban trái ngược với việc trú ngụ được ban cho kẻ sát nhân. Sự thật là người tội nhân phải đến với Đức Kitô (Mt 11:28-30), nhưng trên thực tế là Đức Kitô đến với chúng ta trước (Lc 19:10). Những người kỳ lão của sáu thành đã không giúp dân chúng.
Khi chúng ta đến với Đức Kitô, ở đó sẽ không có những tòa án để xét xử chúng ta. Chúng ta biết rằng mình là tội nhân ! Đó là lý do tại sao chúng ta chạy trốn Ngài ! Chúng ta đã không đứng ở cửa mà chờ; chúng ta bước vào nơi cửa đã mở (Ga 10:9) và được Đấng Cứu Độ đón tiếp, và biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ bị  kết án (Ga 5:24; Rm 8:1). Kẻ sát nhân phải ở lại trong thành, nhưng chúng ta “đi ra đi vào và gặp được đồng cỏ” (Ga 10:9).
Thành trú ngụ luôn rộng mở cho những ai tìm nơi cư trú để tránh khỏi sự trả thù từ chính tội lỗi của họ. Thành trú ngụ vĩnh cữu chỉ có thể tìm thấy được nơi Đức Kitô. Chúng ta dễ dàng để chỉ ra những yếu đuối và thất bại của anh chị em mình, bạn đã xây những thành trú ngụ để giúp họ tìm thấy sự an toàn thật sự nơi Đức Kitô chưa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC