Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 27 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Ghi khắc Luật vào đá. Các nghi lễ.
1 Ông Mô-sê cùng với các kỳ mục của Ít-ra-en đã truyền cho dân rằng: "Hãy giữ tất cả mệnh lệnh mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay.
 2 Ngày anh (em) sang qua sông Gio-đan vào đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em), anh (em) sẽ dựng những tảng đá lớn và lấy vôi mà quét. 3 Khi sang qua sông, anh (em) sẽ viết trên tảng đá ấy mọi lời của Luật này; như vậy anh (em) sẽ được vào đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em), đất tràn trề sữa và mật, như Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã phán với anh (em).
4 Khi đã sang qua sông Gio-đan, anh (em) hãy dựng những tảng đá ấy trên núi Ê-van, như tôi truyền cho anh (em) hôm nay, và hãy lấy vôi mà quét. 5 Ở đó anh (em) hãy xây một bàn thờ để kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), một bàn thờ bằng những viên đá anh (em) đã không dùng sắt mà đẽo. 6 Anh (em) hãy dùng những viên đá nguyên vẹn mà xây bàn thờ Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), và trên đó, hãy dâng lên Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), những lễ toàn thiêu. 7 Anh (em) hãy dâng những hy lễ kỳ an, hãy ăn tại đó và liên hoan trước nhan Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em); 8 anh (em) hãy viết trên các tảng đá mọi lời của Luật này: hãy khắc rõ ràng."
9 Ông Mô-sê cùng với các tư tế Lê-vi nói với toàn thể Ít-ra-en rằng: "Hỡi Ít-ra-en, hãy im lặng mà nghe! Hôm nay, anh (em) đã trở thành dân của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em). 
10 Anh (em) hãy nghe tiếng Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), và đem ra thực hành những mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay."
11 Hôm ấy, ông Mô-sê đã truyền cho dân rằng: 12 "Khi anh (em) đã sang qua sông Gio-đan thì đây: Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Ít-xa-kha, Giu-se và Ben-gia-min sẽ đứng trên núi Ga-ri-dim để chúc phúc cho dân; 13 và đây: Rưu-vên, Gát, A-se, Dơ-vu-lun, Ðan và Náp-ta-li sẽ đứng trên núi Ê-van để nguyền rủa.
14 Các thầy Lê-vi sẽ cất giọng và lớn tiếng nói với mọi người Ít-ra-en:
15 Ðáng nguyền rủa thay người tạc tượng đúc tượng - điều ghê tởm đối với Ðức Chúa, đồ vật do tay thợ làm ra - và đặt ở nơi bí mật mà thờ! Toàn dân sẽ thưa: A-men!
16 Ðáng nguyền rủa thay kẻ khinh dể cha mẹ! Toàn dân sẽ thưa: A-men!
17 Ðáng nguyền rủa thay kẻ xê dịch ranh giới người đồng loại! Toàn dân sẽ thưa: A-men!
18 Ðáng nguyền rủa thay kẻ làm cho người mù đi lạc đường! Toàn dân sẽ thưa: A-men!
19 Ðáng nguyền rủa thay kẻ làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều, cô nhi quả phụ! Toàn dân sẽ thưa: A-men!
20 Ðáng nguyền rủa thay kẻ nằm với vợ của cha mình, vì nó xâm phạm đến quyền làm chồng của cha mình! Toàn dân sẽ thưa: A-men!
21 Ðáng nguyền rủa thay kẻ nằm với con vật nào! Toàn dân sẽ thưa: A-men!
22 Ðáng nguyền rủa thay kẻ nằm với chị em mình, con gái của cha hay mẹ mình! Toàn dân sẽ thưa: A-men!
23 Ðáng nguyền rủa thay kẻ nằm với mẹ vợ mình! Toàn dân sẽ thưa: A-men!
24 Ðáng nguyền rủa thay kẻ giết trộm người đồng loại! Toàn dân sẽ thưa: A-men!
25 Ðáng nguyền rủa thay kẻ nhận quà hối lộ để giết người vô tội! Toàn dân sẽ thưa: A-men!
26 Ðáng nguyền rủa thay kẻ không giữ trọn những lời của Luật này mà đem ra thực hành! Toàn dân sẽ thưa: A-men !"
CHIA SẺ

Việc cử hành nghi thức này chỉ tuân giữ một lần, sau khi Ít-ra-en bước vào đất hứa và bắt đầu chinh phục nó (Gs 8:30-35). Đó là một sự nhắc nhở long trọng cho họ rằng vâng phục Thiên Chúa là bí mật của sự thành công (Gs 1:8).
Luật được viết trên những tảng đá to để mọi người đều có thể đọc được. Ngày hôm nay, khi chúng ta đọc và suy niệm Lời Chúa, Thần Khí viết Lời trong tim chúng ta và biến đổi chúng ta từ chính nội tâm ta (2Cr 3:1-3,18).
Nghi thức này là một cuộc làm mới lại giao ước của đất nước với Thiên Chúa, vì khi có sự khởi đầu mới, thật chính đáng để thực hiện việc dâng cúng mới. Hy lễ toàn thiêu đã nói lên tâm tình hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa. Những hy lễ cầu an, và những bữa ăn tiếp ngay sau đó, nói lên niềm vui trong tình nghĩa thiết với Thiên Chúa.
Không ai trong chúng ta có thể giữ luật của Thiên Chúa một cách trọn vẹn hay đáp ứng tất cả những đòi buộc về đức công chính. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì những gì Đức Kitô đã thực hiện cho chúng ta trên Thập giá (Gl 3:10-14) và những gì mà Thánh Thần đã làm trong cuộc sống của chúng ta (Rm 8:1-4).
Những tảng đá được tượng trưng cho những khó khăn, thử thách, vất vả trong cuộc sống mà dân Ít-ra-en đã đối diện trong suốt hành trình đi trong sa mạc. Họ đã dùng chính những điều đó để xây lên bàn thờ thờ kính Thiên Chúa. Những khó khăn dân Ít-ra-en trải qua trong sa mạc, người Kitô hữu chúng ta cũng đối diện trong thời đại hôm nay. Bạn sẽ làm gì với những khó khăn trong cuộc sống của bạn : đặt chúng vào trong một cái sọt và mang lấy gánh nặng ấy suốt đời; nhặt chúng lên và ném vào người khác; hay dùng chúng để xây dựng lên đền thờ để thờ kính Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC