Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 03 - SÁCH THỦ LÃNH


1
 Ðây là các dân Ðức Chúa cho tồn tại, để dùng chúng mà thử thách tất cả những người Ít-ra-en đã không biết các cuộc chiến tại Ca-na-an là gì,

 2 chỉ cốt cho các thế hệ con cái Ít-ra-en biết học việc binh đao, ít là cho những kẻ trước đây chưa biết. 3 Năm vương hầu Phi-li-tinh và tất cả các người Ca-na-an, người Xi-đôn, người Khi-vi ở trên vùng núi Li-băng, từ núi Ba-an Khéc-môn đến Cửa Ải Kha-mát. 4 Chúng còn đó để thử thách Ít-ra-en, xem họ có tuân giữ mệnh lệnh Ðức Chúa đã dùng ông Mô-sê mà truyền cho cha ông họ hay không. 5 Vậy con cái Ít-ra-en đã sống giữa người Ca-na-an, người Khết, người E-mô-ri, người Pơ-rít-di, người Khi-vi và người Giơ-vút. 6 Và họ đã cưới con gái của chúng, cũng như gả con gái mình cho chúng, và họ đã làm tôi các thần của chúng.
Sự Tích Các Thủ Lãnh
1. Ông Ót-Ni-Ên
7 Con cái Ít-ra-en đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa. Họ đã lìa bỏ Ðức Chúa, Thiên Chúa của họ, và làm tôi các thần Ba-an và nữ thần A-sê-ra. 8 Ðức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en và đã trao họ vào tay Cu-san Rít-a-tha-gim, vua A-ram Na-ha-ra-gim; con cái Ít-ra-en đã làm tôi Cu-san Rít-a-tha-gim tám năm.
9 Con cái Ít-ra-en kêu lên Ðức Chúa và Ðức Chúa cho xuất hiện một vị cứu tinh là ông Ót-ni-ên, con ông Cơ-nát, em ông Ca-lếp, để cứu con cái Ít-ra-en; ông Ót-ni-ên đã giải thoát họ. 10 Thần khí của Ðức Chúa ở trên ông, và ông đã lãnh đạo Ít-ra-en. Ông xuất trận và Ðức Chúa đã trao Cu-san Rít-a-tha-gim, vua A-ram, vào tay ông, và tay ông đè nặng lên Cu-san Rít-a-tha-gim. 11 Bấy giờ lãnh thổ được bình an bốn mươi năm. Sau đó ông Ót-ni-ên, con ông Cơ-nát, từ trần.


Ðức Chúa cho xuất hiện
một vị cứu tinh là ông Ót-ni-ên
 

2. Ông Ê-Hút
12 Con cái Ít-ra-en lại làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, và Ðức Chúa đã tăng cường sức mạnh cho Éc-lon, vua Mô-áp, chống Ít-ra-en, vì họ đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa. 13 Ông đã phối hợp với con cái Am-mon và A-ma-lếch, rồi tiến quân, đánh bại Ít-ra-en và chiếm lấy Thành Chà Là của họ. 14 Con cái Ít-ra-en phải làm tôi Éc-lon, vua Mô-áp, mười tám năm.
15 Bấy giờ con cái Ít-ra-en kêu lên Ðức Chúa, Ðức Chúa liền cho xuất hiện một vị cứu tinh là ông Ê-hút, con ông Ghê-ra, người Ben-gia-min, một người thuận tay trái. Vậy con cái Ít-ra-en nhờ ông mang cống lễ nộp cho Éc-lon, vua Mô-áp. 16 Ông Ê-hút làm cho mình một chiếc gươm hai lưỡi, dài một gô-mét, và cột dưới áo bên hông phải. 17 Ông mang cống lễ nộp cho Éc-lon, vua Mô-áp; Éc-lon là một người béo phị. 18 Sau khi đã trao cống lễ, ông cho đám người mang cống lễ đi ra. 19 Còn chính ông, người đã viếng các tượng đá ở Ghin-gan trở về, thì nói: "Thưa ngài, tôi có một điều bí mật muốn thưa với ngài." Vua nói: "Im lặng!" Tất cả mọi người túc trực bên vua đều ra ngoài. 20 Bấy giờ ông Ê-hút tới gần vua, lúc ấy đang ngồi ở phòng mát phía trên dành riêng cho vua, và ông Ê-hút nói: "Tôi có một lời của Thiên Chúa phải nói cho ngài." Vua liền bỏ ghế đứng lên. 21Ông Ê-hút thò tay trái, rút chiếc gươm từ hông phải, thọc vào bụng vua 22 lút cán, mỡ bám chặt lưỡi gươm - vì ông Ê-hút không rút gươm khỏi bụng vua - và lưỡi gươm lòi ra đằng mông. 23 Ông Ê-hút qua hành lang mà đi ra, sau khi đã đóng các cửa phòng trên và khoá lại.


Ông Ê-hút nói: "Tôi có một lời của Thiên Chúa phải nói cho ngài."

24 Ông vừa đi ra thì các đầy tớ vua đi vào. Họ thấy các cửa phòng trên vẫn khoá thì nói: "Hẳn là vua đang mắc việc cần trong phòng sau." 25 Họ đợi hoài mà không thấy mở cửa phòng trên; nên sau cùng họ lấy chìa khoá mở phòng ra, thì kìa tôn chủ của họ nằm chết sóng sượt dưới đất.
26 Phần ông Ê-hút đã tẩu thoát, lúc họ còn đang chờ. Ông đi qua các tượng đá mà trốn chạy về hướng Ha Xơ-i-ra. 27 Vừa tới nơi, ông liền rúc tù và vang khắp núi Ép-ra-im. Con cái Ít-ra-en cùng với ông từ núi tràn xuống; chính ông đi tiên phong. 28 Ông bảo họ: "Hãy theo tôi, vì Ðức Chúa đã trao vào tay anh em kẻ thù của anh em là người Mô-áp." Họ đi theo ông, chiếm giữ các lối qua sông Gio-đan, không để lọt một người Mô-áp nào. 29 Thời kỳ ấy họ hạ được khoảng mười ngàn người Mô-áp, tất cả những kẻ cường tráng và dũng cảm, không sót một tên. 30 Ngày hôm ấy, Mô-áp đã bị bàn tay Ít-ra-en hạ nhục, và lãnh thổ được bình an tám mươi năm.
3. Ông Sam-Ga
31 Sau ông là ông Sam-ga, con ông A-nát, ông đã dùng gậy thúc bò đánh giết sáu trăm người Phi-li-tinh. Ông cũng là một vị cứu tinh của Ít-ra-en.
Ông Sam-ga đã dùng gậy thúc bò đánh giết sáu trăm người Phi-li-tinh

CHIA SẺ

Sự hiện diện của kẻ thù trong đất là một cơ hội để dạy dỗ, thử thách, và tín thác. Thế hệ trẻ có thể học cách để chiến đấu, và điều đó có thể giúp họ hiểu rằng gia sản dành cho họ không phải là có được cách nhưng không. Thiên Chúa có thể thử thách dân Ngài và khích lệ họ tín thác vào Ngài để đạt được chiến thắng. Ngay cả những chi tộc đã thất bại trong việc xua đuổi kẻ thù, Thiên Chúa vẫn ở với dân Ngài và muốn giúp đỡ họ.
Dân Chúa phải sống trong thế gian, nhưng họ không được sống theo cách thức của thế gian. Ít-ra-en đã quên Đức Chúa và thích nghi những cung cách của kẻ thù. Điều đó bắt đầu với việc chấp nhận hôn nhân dị chủng, mà điều đó dẫn đến việc thờ ngẫu tượng. Sau hết, khi bạn thăm sui gia, bạn phải lịch sự với các thần của họ !
Thật là xấu hổ làm sao vì những đất nước dân ngoại mà Ít-ra-en đã bắt chước giờ được sử dụng như một dụng cụ trừng phạt của Thiên Chúa ! Kẻ đi chinh phục giờ đây bị chinh phục. Họ đã hối tiếc những đau khổ của họ, nhưng họ đã không hoán cải về những tội lỗi của họ. Họ đã có kinh nghiệm về chu kỳ đau khổ của bất tuân, trừng phạt, tuyệt vọng, và giải thoát, rồi quay trở lại thái độ bất tuân.
Thiên Chúa đã cho xuất hiện các Thẩm phán trong giai đoạn này để giải thoát dân Ngài khỏi sự cai trị của các dân ngoại. Ót-ni-ên là một người trong số các lãnh đạo trong thời gian này. Ông là ai ? Chúng ta có thể xem lại sách Giô-suê chương 15 và Dân số chương 14 để thấy ông là người trung thành với Thiên Chúa trong những việc nhỏ để được giao cho những việc lớn hơn. Bên cạnh đó môi trường đạo đức của gia đình ông cũng là một nhân tố quan trọng. Bạn không phải là một khán giả để xem lại những trận chiến, nhưng phải bước vào những trận chiến của đời bạn. Do đó bạn phải  huấn luyện bản thân như thế nào để có thể bước vào trận chiến đức tin lớn hơn trong đời mình ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC