Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 04 - SÁCH THỦ LÃNH


4. Bà Ðơ-Vô-Ra Và Ông Ba-Rắc
1 Con cái Ít-ra-en lại làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa sau khi ông Ê-hút từ trần, 
2 nên Ðức Chúa trao họ vào tay Gia-vin, vua Ca-na-an, trị vì tại Kha-xo. Tướng chỉ huy quân đội của ông là Xi-xơ-ra, cư ngụ ở Kha-rô-sét Ha Gô-gim.

Con cái Ít-ra-en lại làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa

3 Con cái Ít-ra-en kêu lên Ðức Chúa, vì ông Gia-vin có đến chín trăm xe sắt, và ông đã đàn áp con cái Ít-ra-en một cách tàn bạo suốt hai mươi năm trường.
Bà Ðơ-vô-ra
4 Bà Ðơ-vô-ra, một nữ ngôn sứ, vợ ông Láp-pi-đốt, thời ấy làm thủ lãnh xét xử Ít-ra-en. 5 Bà ngồi xử dưới Cây Chà Là Ðơ-vô-ra, giữa Ra-ma và Bết Ên, trên núi Ép-ra-im, và con cái Ít-ra-en đến với bà để bà xét xử cho. 6 Bà sai người mời ông Ba-rắc, con ông A-vi-nô-am, từ Ke-đét thuộc Náp-ta-li tới, và nói với ông: "Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, lại không nói với ông thế này sao? Hãy đi chiêu mộ trong vùng núi Ta-bo lấy mười ngàn người trong số con cái Náp-ta-li và trong số con cái Dơ-vu-lun để đi với ngươi. 7 Ta sẽ dụ tướng Xi-xơ-ra, chỉ huy quân đội vua Gia-vin tiến về phía ngươi, bên suối Ki-sôn, cùng với chiến xa và quân binh của nó, và Ta sẽ trao nó vào tay ngươi." 8 Ông Ba-rắc nói với bà: "Nếu bà đi với tôi thì tôi đi, nếu bà không đi với tôi thì tôi không đi." 9 Bà trả lời: "Chắc chắn tôi sẽ đi với ông. Có điều là trong chuyến đi này, vinh dự không thuộc về ông, vì Ðức Chúa sẽ trao Xi-xơ-ra vào tay một người đàn bà." Bà Ðơ-vô-ra chỗi dậy đi với ông Ba-rắc đến Ke-đét. 10 Ông Ba-rắc triệu tập Dơ-vu-lun và Náp-ta-li tiến về Ke-đét. Mười ngàn người theo chân ông, cả bà Ðơ-vô-ra cũng đi với ông.

Bà Ðơ-vô-ra, một nữ ngôn sứ, ngồi xử dưới Cây Chà Là 

Ông Khe-ve, người Kê-ni
11 Ông Khe-ve, người Kê-ni, đã tách khỏi Ca-in, khỏi con cái ông Khô-váp, nhạc phụ ông Mô-sê, và đã dựng lều bên cây sồi tại Xa-an-na-gim, gần Ke-đét.
Xi-xơ-ra bị đánh bại
12 Người ta báo tin cho Xi-xơ-ra rằng: "Ông Ba-rắc, con ông A-vi-nô-am, đã lên núi Ta-bo". 13 Tướng Xi-xơ-ra liền tập trung tất cả các chiến xa, chín trăm xe sắt và toàn bộ lực lượng dưới quyền ông, đưa từ Kha-rô-sét Ha Gô-gim đến suối Ki-sôn. 14 Bấy giờ bà Ðơ-vô-ra nói với ông Ba-rắc: "Ðứng lên! Vì đây là ngày Ðức Chúa trao Xi-xơ-ra vào tay ông. Ðức Chúa lại không xuất trận trước mặt ông sao?" Ông Ba-rắc từ núi Ta-bo đi xuống với mười ngàn quân theo sau. 15 Ðức Chúa dùng gươm của ông Ba-rắc đánh Xi-xơ-ra cùng với chiến xa và toàn thể doanh trại của ông này, khiến tất cả phải tán loạn trước mặt ông Ba-rắc. Xi-xơ-ra tụt khỏi xe và chạy bộ mà trốn. 16 Ông Ba-rắc truy kích đoàn xe và quân binh cho đến Kha-rô-sét Ha Gô-gim. Tất cả quân binh của Xi-xơ-ra đều ngã gục dưới lưỡi gươm của ông Ba-rắc, không sót một tên.


Tất cả quân binh của Xi-xơ-ra đều ngã gục dưới lưỡi gươm của ông Ba-rắc

Xi-xơ-ra bị giết
17 Xi-xơ-ra chạy bộ trốn về phía lều bà Gia-ên, vợ ông Khe-ve, người Kê-ni, vì lúc ấy đang có hoà bình giữa Gia-vin, vua Kha-xo, với nhà Khe-ve, người Kê-ni. 18 Bà Gia-ên ra đón Xi-xơ-ra, và nói với ông: "Thưa ngài, xin dừng lại, xin dừng lại nơi đây, đừng sợ!" Ông dừng lại, đi theo bà vào lều; bà lấy tấm thảm phủ lên ông. 19 Ông nói với bà: "Cho tôi xin chút nước uống, vì tôi khát quá." Bà liền mở vò sữa, cho ông uống, rồi lại phủ kín ông. 20 Ông nói với bà: "Xin bà đứng ở cửa lều, hễ ai đến hỏi có người nào ở đây không, thì bà nói: "Không." 21 Nhưng bà Gia-ên, vợ ông Khe-ve, lấy cái cọc lều, tay cầm búa, lặng lẽ đến bên Xi-xơ-ra, đóng cọc vào màng tang ông, xuyên xuống đất, đang lúc ông ngủ say vì mệt. Thế là ông chết. 22 Ðang lúc ấy, ông Ba-rắc truy nã Xi-xơ-ra vừa tới, thì bà Gia-ên ra đón ông và nói: "Lại đây, tôi cho ông xem người ông đang tìm." Ông đi theo bà, thì này, Xi-xơ-ra nằm chết với cái cọc xuyên màng tang.

Xi-xơ-ra bị giết

Ít-ra-en được giải thoát
23 Hồi đó Thiên Chúa hạ nhục Gia-vin, vua Ca-na-an, trước mặt con cái Ít-ra-en. 24 Bàn tay con cái Ít-ra-en ngày càng đè nặng trên Gia-vin, vua Ca-na-an, cho đến khi họ tiễu trừ được Gia-vin, vua Ca-na-an.
CHIA SẺ


Xã hội vào thời các Thẩm Phán là xã hội thuộc về những người nam, vì thế thật là xấu hổ nếu những người phụ nữ làm lãnh đạo (Is 3:12). Những trang sử của Giáo hội đã ghi lại tên của những phụ nữ thánh thiện giống như Đơ-vô-ra là người đã biết ý Thiên Chúa, tập hợp dân Chúa, và dành được những chiến công cho Thiên Chúa; và chúng ta phải biết ơn họ.
Trong thư Do thái 11:32, Ba-rắc được nhắc đến như là một con người của niềm tin, nhưng Đơ-rô-va chiêu mộ ông và đã giải thoát Ít-ra-en. Thật là một chiến thắng lạ kỳ ! Thiên Chúa sử dụng hai người phụ nữ, một vò sữa, cái búa và cọc lều, và một cơn bão (Tl 5:4-5, 20-21) để đánh bại kẻ thù ! (x. Cr 1:26-29).
Niềm tin và sự vâng phục của một người có thể làm thay đổi lịch sử. Cho dù bạn là một người lãnh đạo giống như Đơ-bô-ra hay một người đồng đội như Ba-rắc, hãy chắc chắn phải là những con người của niềm tin; bởi vì đức tin làm nên sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại.
Trong những lúc khó khăn đức tin có thể bị lung lay. Chúng ta quên rằng khi Thiên Chúa gọi chúng ta, Ngài sẽ hỗ trợ. Ba-rắc đã nhận ra Thần Khí Thiên Chúa ở trên bà Đơ-bô-ra. Ông cần niềm tin của bà vào Thiên Chúa, Đấng vô hình quyền năng. Đôi khi, chúng ta do dự và phí thời gian tìm kiếm những bằng chứng rõ ràng rằng Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta trước khi chúng ta đối diện với những khó khăn của mình. Trận chiến của Chúa luôn luôn chiến thắng nhờ niềm tin. Thiên Chúa làm chủ mọi sự. Bạn đối diện với những cuộc chiến của bệnh tật, những quyết định của luân lý, những thử thách và các cảm dỗ, cách chung là những cuộc chiến để giữ vững niềm tin của mình trong một thế giới đánh mất niềm tin này như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC